Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués - Publicacións relacionadas

 • "Doa a doa, dato a dato"
  Rosario Álvarez Blanco (2022): Congrés Espais de frontera a la península Ibérica, Barcelona: Universidade de Barcelona, 8-10 de xuño - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2020): Estudos em lexicografia. Aspectos teóricos e práticos, Renato Rodrigues-Pereira / Daniela de Souza Silva Costa, Campinas, SP: Pontes Editores, 33-56 - Capítulo de libro
 • Marta Negro Romero / Xandra Santos Palmou (2020): ILCEA. Revue de l’Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie, 39 - Artigo
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”
  Xandra Santos Palmou / Marta Negro Romero / Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • "O Tesouro do Léxico Patrimonial Galega e Português. Metodologia, desenvolvimento e resultados"
  Ernesto X. González Seoane / Rosa Mouzo Villar (2015): Anais do III CIDS. Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues (orgs.), Londrina - Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 1145-1155 - Capítulo de libro
 • "A classificação semântica no Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Português"
  María Beatriz Domínguez Oroña / Ernesto X. González Seoane (2015): Anais do III CIDS. Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina de Santana Belli Rodrigues (orgs.), Londrina - Paraná: Universidade Estadual de Londrina, 1108-1121 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2015): Anais do III CIDS: Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina Santana Belli Rodrigues (coords.), Londrina (Brasil): Universidade Estadual de Londrina, 848-862 - Capítulo de libro
 • “Un portal para o estudo do léxico dialectal: o TLPGP"
  Marta Negro Romero (2015): IV Congresso da SEEPLU. Cartografias do português: literatura, língua, cultura e didática nos espaços lusófonos, Cáceres, 11-13 novembro 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña / Marta Negro Romero / Rosa Mouzo Villar (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2015): I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, Baía (Brasil), 13-15 abril 2015 - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco / Hélen Cristina da Silva (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística. Variação, atitudes linguísticas e ensino. Homenagem a Jacyra Andrade Mota e Suzana Alice Marcelino Cardoso, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / Rosa Mouzo Villar (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Ernesto X. González Seoane / María Beatriz Domínguez Oroña (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández (2013): Dialectologia, Special issue, IV, 5-24 - Artigo
 • (2013): Simposio ILG 2013: Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 novembro - 3 decembro de 2013 - Presentación
 • Rosa Mouzo Villar / María López Suárez / Marta Negro Romero (2013): I Simposio Internacional RELEX. Lexicografía románica: Estado da cuestión, A Coruña, 15-17 de outubro de 2013 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación
 • “O Tesouro do léxico patrimonial no marco do espazo lingüístico galego-portugués (PE e PB)"
  Marta Negro Romero (2012): X Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG). Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos, Cardiff, 12-14 de setembro de 2012 - Presentación
 • "Aspectos metodolóxicos do deseño e elaboración do Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués"
  Ernesto X. González Seoane (2012): X Congreso Internacional da Asociación Internacional de Estudos Galegos. "Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos", Prifysgol Caerdydd / Cardiff University, 12-14 de setembro de 2012 - Presentación
 • (2012): XXVII Encontro Nacional da APL. Textos seleccionados, 540-554 - Presentación
 • "Apuntes para a historia do léxico galego e portugués. Os nomes dos recipientes para beber"
  Rosario Álvarez Blanco (2012): As Ciências do Léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia, Aparecida Negri Isquerdo / Maria Cândida Trindade Costa de Seabra, Campo Grande - MS: Editora da UFMS, VI, 35-58 - Artigo
 • Desenvolvemento dun sistema para a visualización web do “Tesouro do Léxico Patrimonial Galego e Portugués”
  César Osorio Peláez (2011): Traballo fin de grao, Directores: José Varela Pet / Xulio César Sousa Fernández, Escola Técnica Superior de Enxeñaría - Artigo
 • “Presentación de un corpus digital de léxico tradicional: El Tesouro do léxico patrimonial galego e portugués”
  Rosario Álvarez Blanco / João Saramago / Xulio Sousa Fernández (2009): Fonetică şi Dialectologie, XXVIII, 5-19 - Artigo