Atlas Multimedia Prosódico do Espazo Románico (AMPER-Gal) - Publicacións relacionadas

 • Elisa Fernández Rei (2019): Spanish in Context , 16:3, 438-461 - Artigo
 • "La entonación de las variedades ibéricas occidentales"
  Elisa Fernández Rei (2019): Investigación geoprosódica. Amper: análisis y retos, Josefa Dorta, Madrid: Iberoamericana Vervuert, 25-46 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 115-141 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei / Rosa Lídia Coimbra (2013): Simposio ILG 2013: Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Santiago de Compostela, 28 novembro - 3 decembro de 2013 - Presentación
 • Elisa Fernández Rei / Adela Martínez Calvo (2013): XXIX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Lingüística, Coímbra, 23-25 outubro 2013 - Presentación
 • “Distancias prosódicas entre variedades románicas en el marco del proyecto AMPER”
  Michel Contini / Jean-Pierre Lai / Albert Rilliard (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Vol. IX, No. 1 (17), 17-26 - Artigo
 • "La declinación en las interrogativas totales del gallego: estudio perceptivo"
  Elisa Fernández Rei (2011): Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, Volumen IX, Nº 1 (17),121-132 - Artigo
 • Rosa Lídia Coimbra / Elisa Fernández Rei (2010): Cadernos de Letras da UFF, 39: Universidade Federal Fluminense / Instituto de Letras, 67-78. - Artigo
 • Contini, Michel / Elisa Fernández Rei (2009): Estudios de Fonética Experimental, vol. XVIII: 109-122 - Artigo
 • Elisa Fernández Rei / Ana Escourido / Manuel González González / Xosé Luís Regueira Fernández (2008): Perspectivas sobre a oralidade, Elisa Fernández Rei / Xosé L. Regueira (eds.), Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega / Consello da Cultura Galega, 75-93 - Capítulo de libro
 • Elisa Fernández Rei (2008): A mi dizen quantos amigos ey. Estudos filolóxicos en homenaxe a Xosé Luís Couceiro, E. Corral Díaz / L. Fontoira Surís / E. Moscoso Mato (eds.), Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 459-468 - Capítulo de libro
 • "Achega á entoación dunha fala do centro de Galicia. Contribución para o AMPER"
  Elisa Fernández Rei / Manuel González González / Luís Xuncal Pereira / Maruxa Caamaño Varela (2005): Géolinguistique, Hors de Serie, 3, 87-102 - Artigo