Publicacións dos investigadores

 • “O corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL): aplicacións didácticas”

  María Álvarez de la Granja , Ernesto X. González Seoane (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 21-54 - Capítulo de libro
 • "CORTEGAL: unha nova ferramenta para coñecer e traballar a competencia discursiva"

  María Álvarez de la Granja (2022): V Xornadas de Lingua e Literatura Galegas no Ensino. Traballando a competencia discursiva na aula. Novos marcos, ferramentas e estratexias, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-19 de novembro - Presentación
 • "Galego e castelán en contacto. Consecuencias para o léxico galego e vías para a estandarización"

  María Álvarez de la Granja (2022): , Vitoria (Euskadi), 25 de novembro de 2022 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja (2022): CILC2022: XIII Congreso Internacional de Lingüística de corpus, Bérgamo: Università degli Studi di Bergamo, 25-28 de maio de 2022 - Presentación
 • "Formas híbridas galego-castelán no Corpus de textos galegos escritos por estudantes no ámbito académico (CORTEGAL)"

  María Álvarez de la Granja (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "El Máster Erasmus Mundus en Lexicografía: formación multidisciplinar y multilingüe"

  María José Domínguez Vázquez, Iván Arias Arias (2022): Seminario Internacional de Enseñanza e Investigación en Lexicografía, Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, abril de 2022 - Presentación
 • "El Máster Erasmus Mundus en Lexicografía: formación interdisciplinar, multilingüe y pluricultural"

  María José Domínguez Vázquez, Iván Arias Arias, Lola Mosquera Sánchez (2022): IX Congreso Internacional de Lexicografía Hispánica, La Laguna: Universidad de La Laguna, do 25 ao 27 de maio de 2022 - Presentación
 • María Paula Santalla del Río, Eva María Domínguez Noya (2022): e-AESLA 7 (2021), 83-100 - Artigo
 • "A recepción galego-portuguesa da Sexta Partida: dous novos fragmentos"

  Mariña Arbor Aldea, Miguel García-Fernández, Ricardo Pichel Gotérrez (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex, 647-665 - Capítulo de libro
 • Marta Negro Romero , Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • Marta Negro Romero , Sónia Valente Rodrigues (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 155-176 - Capítulo de libro
 • “Incertezas e interrogantes sobre (as) Marías(s) Pérez: nobre e soldadeira? Entre a historia e a literatura”

  Miguel García-Fernández (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • “Beyond the Wall: Power, Parties, and Sex in Late Medieval Galician Nunneries”

  Miguel García-Fernández (2022): Women Religious crossing between Cloister and the World. Nunneries in Europe and the Americas, ca. 1200-1700, Mercedes Pérez Vidal (ed.), Leeds: Arc Humanities Press, 61-86 - Capítulo de libro
 • “Mulleres peregrinas e mulleres nos camiños de peregrinación na literatura odepórica xacobea medieval”

  Miguel García-Fernández (2022): Ad Limina, 13, 185-219 - Artigo
 • “Margery Kempe, una peregrina inglesa en la Compostela del siglo XV”

  Miguel García-Fernández (2022): Arqueología, historia y viajes sobre el mundo medieval, 83, 30-39 - Artigo
 • “El papel de las mujeres en la gestión y administración de la casa señorial en Galicia (siglos XV-XVII): posibilidades de estudio”

  Miguel García-Fernández, Pablo S. Otero Piñeyro Maseda (2022): Reptes de recerca en historia de les dones, María José Vilalta (ed.), Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 137-141 - Capítulo de libro
 • “Nin santas, nin pecadoras; ou todo e máis. Da condición feminina ás voces e actuacións das mulleres na documentación medieval galega”

  Miguel García-Fernández (2022): Estudos sobre cultura escrita medieval dedicados a Harvey L. Sharrer, Ricardo Pichel (ed.), Madrid: Sílex, 225-283 - Capítulo de libro
 • Mª del Carmen Magariños Iglesias, Iria de-Dios-Flores, Adina Ioana Vladu, José Ramom Pichel, John E. Ortega, Elisa Fernández Rei, Pablo Gamallo, Marcos García, Alberto Bugarín, Manuel González González , Senén Barro, Xosé Luís Regueira Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • Noelia García Díaz, Irma Silva Hervella (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 89-118 - Capítulo de libro

Páxinas