Publicacións dos investigadores

 • "Viña outro e dicía: permítese?: progreso cultural e autenticidade na intersección con ideoloxías e posicionamentos de xénero"

  Noemi Basanta Llanes (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • “Un legado dende a dislocación: o Laboratorio de Formas de Galicia”

  Pablo García Martínez (2022): Legados dende a dislocación: Intervencións no presente e imaxinación do futuro nos exilios da Guerra Civil, Illa de San Simón (Redondela): 16-17 de xuño de 2022 - Presentación
 • "A memoria do futuro, defensa contra o desaloxo da historia nun exiliado antifascista: Luís Seoane nos anos cincuenta"

  Pablo García Martínez (2022): Memorias literarias e culturais: perspectivas ibéricas e diálogos transatlánticos, A Coruña: Universidade da Coruña, 6 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Nomear con topónimos. Estudo das formas detoponímicas en fontes documentais galegas do séc. XV"

  Paula Bouzas (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "O Tombo de Iria: Fonte de información toponímica en terra de tradición xacobea"

  Paula Bouzas (2022): Congreso Internacional de Toponimia do Camiño de Santiago, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 21-23 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Uma primeira abordagem sobre a fonologia entoacional do mirandês: as declarativas e interrogativas neutras"

  Pedro Guedes de Oliveira, João Veloso, Elisa Fernández Rei (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Sobre la edición interactiva del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI): problemas, criterios, resultados"

  Pilar García Mouton, Inés Fernández-Ordóñez, María Pilar Perea, João Saramago, Xulio Sousa Fernández (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "O Escritorio Galego-Portugués Antigo: unha plataforma dixital colaborativa para o estudo do noso patrimonio textual"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Corpus y edición digital de textos antiguos gallego-portugueses. CGPA y EGPA: tradición y avances"

  Ricardo Pichel Gotérrez, Francisco Xavier Varela Barreiro (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Doa a doa, dato a dato"

  Rosario Álvarez Blanco (2022): Congrés Espais de frontera a la península Ibérica, Barcelona: Universidade de Barcelona, 8-10 de xuño - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 55-87 - Capítulo de libro
 • “The EMLex Dictionary of Lexicography (EMLexDictoL)"

  Stefan J. Schierholz, Monika Bielinska, María José Domínguez Vázquez, Rufus Gouws, Martina Nied Curcio (2022): XX EURALEX International Congress, Mannheim (Alemaña), 12-16 de xullo de 2022 - Presentación
 • Stefan J. Schierholz, Monika Bielinska, María José Domínguez Vázquez, Rufus Gouws, Martina Nied Curcio (2022): Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress, Annette Klosa-Kückelhaus / Stefan Engelberg / Christine Möhrs / Petra Storjohann (eds.), Mannheim: IDS-Verlag, 690-699 - Artigo
 • "A integración dos inmigrantes na sociedade receptora e o mantemento das linguas e cultura: o caso dos galegos en Suíza"

  Takeshi Kakihara (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Colaboración y representatividad en el renovado Corpus CHARTA: los aportes de CODEA+, CORDINA y CORDEX"

  Víctor Caballero Gómez, Ricardo Pichel Gotérrez, Diego Sánchez Sierra (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Caracol, 24, 170-201 - Artigo
 • Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Boletín da Real Academia Galega, 382, 135-161 - Artigo
 • "Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos lingüísticos nunha lingua minorizada no contexto da globalización"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • "El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y el gallego del siglo XX"

  Xulio Sousa Fernández (2022): Geolingüística en la Península Ibérica, Isabel Molina Martos / Pilar García Mouton (eds.), Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 55-70 - Capítulo de libro
 • Xulio Sousa Fernández, Nereida Prada Piñeiro (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación

Páxinas