Publicacións dos investigadores

 • "Uma primeira abordagem sobre a fonologia entoacional do mirandês: as declarativas e interrogativas neutras"

  Pedro Guedes de Oliveira, João Veloso, Elisa Fernández Rei (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Sobre la edición interactiva del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI): problemas, criterios, resultados"

  Pilar García Mouton, Inés Fernández-Ordóñez, María Pilar Perea, João Saramago, Xulio Sousa Fernández (2022): XXX Congreso Internacional de Linguística y Filología Románicas, La Laguna: Universidad de La Laguna, 4-9 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Corpus y edición digital de textos antiguos gallego-portugueses. CGPA y EGPA: tradición y avances"

  Ricardo Pichel Gotérrez, Francisco Xavier Varela Barreiro (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "O Escritorio Galego-Portugués Antigo: unha plataforma dixital colaborativa para o estudo do noso patrimonio textual"

  Ricardo Pichel Gotérrez (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Doa a doa, dato a dato"

  Rosario Álvarez Blanco (2022): Congrés Espais de frontera a la península Ibérica, Barcelona: Universidade de Barcelona, 8-10 de xuño - Presentación
 • Rosario Álvarez Blanco (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 55-87 - Capítulo de libro
 • “The EMLex Dictionary of Lexicography (EMLexDictoL)"

  Stefan J. Schierholz, Monika Bielinska, María José Domínguez Vázquez, Rufus Gouws, Martina Nied Curcio (2022): XX EURALEX International Congress, Mannheim (Alemaña), 12-16 de xullo de 2022 - Presentación
 • Stefan J. Schierholz, Monika Bielinska, María José Domínguez Vázquez, Rufus Gouws, Martina Nied Curcio (2022): Dictionaries and Society. Proceedings of the XX EURALEX International Congress, Annette Klosa-Kückelhaus / Stefan Engelberg / Christine Möhrs / Petra Storjohann (eds.), Mannheim: IDS-Verlag, 690-699 - Artigo
 • "A integración dos inmigrantes na sociedade receptora e o mantemento das linguas e cultura: o caso dos galegos en Suíza"

  Takeshi Kakihara (2022): XIII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Abrindo rutas, expandindo camiños. Novas perspectivas e interseccións nos estudos galegos, Varsovia (Polonia), 21-24 de setembro - Presentación
 • "Neoparlants a Astúries: les ideologies lingüístiques dels aprenents d’asturià"

  Víctor Bargiela Zotes (2022): III International Conference on Revitalisation of Indigenous and Minoritized Languages, Girona-Perpinyà: Universitat de Girona, Université de Perpignan – Via Domitia et Smithsonian Center for Folklife and Cultural Heritage, 13-16 de setembro de 2022 - Presentación
 • Víctor Bargiela Zotes (2022): Treballs de Sociolingüística Catalana, 32, 225-244 - Artigo
 • Víctor Bargiela Zotes (2022): Estudios de Fonética Experimental, 31, 148-160 - Artigo
 • "Colaboración y representatividad en el renovado Corpus CHARTA: los aportes de CODEA+, CORDINA y CORDEX"

  Víctor Caballero Gómez, Ricardo Pichel Gotérrez, Diego Sánchez Sierra (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Rhythm and speech rate as a diagnostic aid in neurodegenerative syndromes of the front-temporal lobes"

  Wendy Elvira-García, Víctor Bargiela Zotes, Victoria Marrero Aguiar (2022): 50º Simposio de la Sociedad Española de Lingüística, Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas, 5-8 de abril de 2022 - Presentación
 • Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Caracol, 24, 170-201 - Artigo
 • Xaquín Loredo Gutiérrez, Gabino Segundo Vázquez Grandío (2022): Boletín da Real Academia Galega, 382, 135-161 - Artigo
 • "Ideoloxías lingüísticas e redes sociais en galego: estandarización, debates e usos lingüísticos nunha lingua minorizada no contexto da globalización"

  Xosé Luís Regueira Fernández (2022): Congresso Internacional Mundos en Mudança, Aveiro: Universidade de Aveiro, 20-22 de xullo de 2022 - Presentación
 • "Tempo e espazo: o uso dos atlas lingüísticos na investigación diacrónica do galego"

  Xulio Sousa Fernández (2022): VI Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas Iberorrománicas, Venecia (Italia): Università Ca’ Foscari, 5-7 de outubro de 2022 - Presentación
 • "Os números na lingua"

  Xulio Sousa Fernández (2022): Xornada Matemáticas e Lingua, Santiago de Compostela, 30 de novembro de 2022 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández (2022): Estudos dialetais brasileiros e europeus: uma homenagem a João Saramago, Vanderci de Andrade Aguilera / Fabiane Cristina Altino / Conceição de Maria Araújo Ramos (eds.), Campo Grande (Brasil): Editora UFMS, Vol. 2, 271-290. - Capítulo de libro

Páxinas