Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría

Portada: 
Autor: 
Xosé Afonso Álvarez Pérez
ISBN: 
978-84-95892-81-2
Editoriais: 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Páxinas: 
729
Extras: 
1 CD-ROM con mapas
Data de publicación: 
2010