Para unha escriptoloxía do Galego. Edición e estudo escriptolóxico do Tombo do Hospital dos Pobres de Tui (1436-1490)

Portada: 
Autor: 
Xulián Maure Rivas
ISBN: 
84-95892-37-5
Editoriais: 
A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza
Páxinas: 
408
Data de publicación: 
2006