Publicacións de Vítor Míguez Rego

 • María Álvarez de la Granja / Vítor Míguez Rego / (eds.) (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes - Libro
 • Eva María Domínguez Noya / Vítor Míguez Rego (2022): Estudos de Lingüística Galega, 14 - Artigo
 • “A nomenclatura científica binomial no Corpus de Referencia do Galego Actual: unha proposta de análise extensible a outros corpus e linguas”
  Eva María Domínguez Noya / Vítor Míguez Rego (2021): TechLING 2021-UVigo-T&P (6th International techLING Congress - Languages, Linguistics and Technology), Vigo: Universidade de Vigo, 15-17 de decembro de 2021 - Presentación
 • “Un desafío para la etiquetación automática: la nomenclatura científica en el Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA)”
  Eva María Domínguez Noya / Vítor Míguez Rego (2021): XII Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CILC2021), Universidad de Murcia, 28-30 de abril 2021 - Presentación
 • Francisco Dubert García / Vítor Míguez Rego / Xulio Sousa Fernández (2020): Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Vítor Míguez Rego (2020): SLE 2020 (53º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), (En liña), 26 de agosto – 1 de setembro de 2020 - Presentación
 • “Epistemic adverbs in Galician: between subjectivity and intersubjectivity”
  Vítor Míguez Rego (2020): International Conference on STANCE, (INTER)SUBJECTIVITY & IDENTITY IN DISCOURSE (STANCEDISC’20), Madrid (en liña), 9-10 de setembro de 2020 - Presentación
 • Vítor Míguez Rego (2019): Empirical issues in syntax and semantics 12, Cristopher Pinon, París: CSSP, 217-246 - Capítulo de libro
 • "Advérbios epistémicos com alternância modal em galego"
  Vítor Míguez Rego (2019): GRATO 2019 – 6ª Conferência Internacional em Gramática & Texto, Lisboa, 14-16 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Epistemic modality and grammatical mood: an investigation of Galician adverbs"
  Vítor Míguez Rego (2019): SLE 2019 (52º encontro anual da Societas Linguistica Europaea), Leipzig, 21-24 de agosto de 2019 - Presentación
 • "Epistemic adverbs and the indicative/subjuntive alternation in Galician"
  Vítor Míguez Rego (2019): , KU Leuven, Lovaina, 29 de maio de 2019 - Presentación
 • "O achegamento paradigmático á modalidade epistémica"
  Vítor Míguez Rego (2019): I Encontro Que andamos tramando?, Facultade de Filoloxía (USC), Santiago de Compostela, 26 de febreiro de 2019 - Presentación
 • "Atenuación, intensificación e modalidade epistémica"
  Vítor Míguez Rego (2019): IV Simposio Internacional Ediso: Vozes, silêncios e silenciamentos nos estudos do discurso, Santiago de Compostela, 7 xuño 2019 - Presentación
 • "Studying epistemic adverbs in Galician: overview and preliminary results"
  Vítor Míguez Rego (2018): , Universiteit Antwerpen, Antuerpe, 18 de maio de 2018 - Presentación
 • "A evolución dos adverbios de certeza en galego: un achegamento á(s) historia(s) de certa‐, real‐ e seguramente"
  Vítor Míguez Rego (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • "Epistemic Modality and Semantic Change: The Story of Galician Adverb seguramente"
  Vítor Míguez Rego (2017): Colloque de Syntaxe et Sémantique à Paris 2017, París, 23-25 novembro 2017 - Presentación
 • Vítor Míguez Rego (2016): Estudos de lingüística galega, 8, 167-185 - Artigo