Publicacións de Reyes Rodríguez Rodríguez

 • "Multilingüismo: o caso da mocidade na Limia Baixa"
  Reyes Rodríguez Rodríguez (2023): I Xornada de multilingüismo, Vigo: Universidade de Vigo, 15 de decembro de 2023 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Reyes Rodríguez Rodríguez (2023): Verba. Anexo 84. Perspectivas sobre a escrita académica en galego: estudos baseados no corpus CORTEGAL de textos escritos por estudantes, María Álvarez de la Granja / Vítor Míguez (eds.), 19-92 - Artigo
 • "Algunhas propostas didácticas ao redor de CORTEGAL"
  Cándido Paniagua Pousa / Reyes Rodríguez Rodríguez (2022): V Xornadas de Lingua e Literatura Galegas no Ensino. Traballando a competencia discursiva na aula. Novos marcos, ferramentas e estratexias, Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 18-19 de novembro - Presentación
 • "El gallego hablado en la Limia Baixa: cambio lingüístico y contacto con el español"
  Reyes Rodríguez Rodríguez (2020): Coloquio-escuela de invierno ALPES 3: El español en contacto con otras lenguas, Univ. de Zürich / Univ. de Lausanne. Kandersteg (Suiza), 12-17 de xaneiro de 2020 - Presentación
 • "O subsistema de sibilantes no galego de Entrimo"
  Reyes Rodríguez Rodríguez (2018): Novas perspectivas na Lingüística aplicada, Marta Díaz Ferro / Jorge Díaz Ferreira / Ania Pérez Pérez / Ana Varela Suárez (eds.), Lugo: editorial AXAC, V (7), 65-70 - Capítulo de libro
 • Daniel Amarelo Montero / José Manuel Dopazo Entenza / Tamara Rial Montes / Reyes Rodríguez Rodríguez / Xosé Luís Regueira Fernández / Carmen García Mateo / Elisa Fernández Rei / Eduardo Rodríguez Banga / Antonio Cardenal López (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX 2018), Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación