Publicacións de Marta Negro Romero

 • "Potencialidades pedagógico-didáticas do programa Língua, património e conhecimento tradicional"
  Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues (2023): V Simpósio Profletras – USP e II Seminário Internacional Profletras - USP, São Paulo: Universidade de São Paulo, 26-27 de outubro de 2023 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2022): Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues (2022): Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 155-176 - Capítulo de libro
 • Marta Negro Romero / Xulio Sousa Fernández (2022): III Workshop INTELE, Madrid, 13-14 de setembro de 2022 - Presentación
 • "Falando é como se aprende. O programa Língua, património e conhecimento tradicional"
  Marta Negro Romero (2021): IV Simpósio ProfLetras-USP e I Seminário Internacional ProfLetras-USP, Universidade de São Paulo, 26 e 27 de agosto de 2021 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Xandra Santos Palmou (2020): ILCEA. Revue de l’Institut des langues et cultures d'Europe, Amérique, Afrique, Asie et Australie, 39 - Artigo
 • A práctica de denominación de rúas en Lalín: a Comisión do Rueiro
  Marta Negro Romero (2019): IV Xornadas de Onomástica Galega. Os nomes das rúas, Pontevedra, 19 de outubro de 2019 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2019): Estudos de Onomástica Galega IV. Os nomes das rúas, A. I. Boullón Agrelo / L. Méndez (eds.), Real Academia Galega, 199-210 - Capítulo de libro
 • Marta Negro Romero / Xulio Sousa Fernández (2019): Madrygal. Revista de Estudios Gallegos, 22, 223-239 - Artigo
 • "Traballar con léxico nas aulas: o programa Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional"
  Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues (2019): Simposio ILG 2019: Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional, Santiago de Compostela, 5-7 de novembro de 2019 - Presentación
 • "Língua, patrimonio e conhecimento tradicional"
  José Barbosa Machado / Marta Negro Romero (2019): Encontro Científico e Apresentação de Resultados: O Caminho Português interior de Santiago de Compostela, Vila Real (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,10 de xaneiro de 2019 - Presentación
 • “A língua da raia galaico-portuguesa”
  Xandra Santos Palmou / Marta Negro Romero / Sandra Pereira (2019): XXXIX Congreso de la Sociedad de Hispanistas Franceses: Fronteras en el mundo ibérico e iberoamericano, Pau (Francia), 5-7 de xuño de 2019 - Presentación
 • "Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional"
  Marta Negro Romero (2018): Sesión de traballo sobre o proxecto Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional., Paredes (Portugal), Agrupamento de Escolas de Vilela, 17 de outubro de 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2018): XII Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos. Novos horizontes para unha Galicia global: redes, territorio e memoria, Madrid, 10-15 de setembro de 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Sónia Valente Rodrigues / Maria Joana Gomes / José Barbosa Machado / Rosario Álvarez Blanco (2018): I Encontro Internacional de Língua Portuguesa e Relações Lusófonas (LUSOCONF2018), Bragança, 19-20 de outubro de 2018 - Presentación
 • "Áreas léxicas no noroeste peninsular desde unha aproximación dialectométrica"
  Marta Negro Romero (2018): XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (CILX2018), Universidade de Vigo, 13-15 xuño 2018 - Presentación
 • “Lingua, patrimonio e coñecemento tradicional: potencialidades pedagógico-didáticas para o ensino do português”
  Marta Negro Romero (2018): Aprendizagens essenciais de português nos ensinos básico e secundário, Porto, 24 de febreiro e 10 de marzo 2018 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco / Eduardo M. Moscoso Mato (2017): Servizo de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela - Publicación do ILG
 • Sandra Beis Silva / Marta Negro Romero / Soraya Suárez Quintas (2017): IV EMLex Colloquium on Lexicography. Lexicography, teaching experience and professional practice. Building bridges between lexicography and industry, Santiago de Compostela, 30 de marzo de 2017 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2017): Seminario Filologías Digitales hoy. Teoría y práctica para la docencia y la investigación, Cáceres, 7-10 de febreiro de 2017 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2016): IVème Congrès International de Dialectologie et de Sociolinguistique: Variations, Phraséologie et Ressources, París (Francia), 7-9 setembro 2016 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2015): Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos, Olga Castro / María Liñeira (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 77-97 - Capítulo de libro
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2015): Anais do III CIDS: Congresso Internacional de Dialetologia e Sociolinguística, Fabiane Cristina Altino / Gleidy Aparecida Lima Milani / Rosa Evangelina Santana Belli Rodrigues (coords.), Londrina (Brasil): Universidade Estadual de Londrina, 848-862 - Capítulo de libro
 • “Un portal para o estudo do léxico dialectal: o TLPGP"
  Marta Negro Romero (2015): IV Congresso da SEEPLU. Cartografias do português: literatura, língua, cultura e didática nos espaços lusófonos, Cáceres, 11-13 novembro 2015 - Presentación
 • María Beatriz Domínguez Oroña / Marta Negro Romero / Rosa Mouzo Villar (2015): Gallæcia - III Congresso Internacional de Linguística Histórica, Santiago de Compostela, 27-30 xullo 2015 - Presentación
 • Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco (2014): Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega - Publicación do ILG
 • "Limiar"
  Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez Blanco (2014): Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa, Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 8-15 - Capítulo de libro
 • "A variação léxica das designações para pálpebra em galego e português (PE e PB)"
  Marta Negro Romero / Hélen Cristina da Silva (2014): XXX Encontro Nacional da Associação Portuguesa de Linguística, O Porto, 22-24 outubro 2014 - Presentación
 • María Álvarez de la Granja / Marta Negro Romero (2014): III Congresso Internacional de Dialectologia e Sociolinguística, Londrina (Brasil), 7-10 outubro 2014 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2013): Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 221-239 - Capítulo de libro
 • Rosa Mouzo Villar / María López Suárez / Marta Negro Romero (2013): I Simposio Internacional RELEX. Lexicografía románica: Estado da cuestión, A Coruña, 15-17 de outubro de 2013 - Presentación
 • “O Tesouro do léxico patrimonial no marco do espazo lingüístico galego-portugués (PE e PB)"
  Marta Negro Romero (2012): X Congreso da Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG). Galiza alén do Arco Atlántico. Unha visión multidisciplinar dos Estudos Galegos, Cardiff, 12-14 de setembro de 2012 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2012): Dialectologia. Revista Electrònica, Special Issue III, 111-128 - Artigo
 • “Names of the uvula in the western Iberian Peninsula: a geographical linguistic approach”
  Marta Negro Romero (2011): Workshop on the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, University of Western Ontario: London–Ontario, 1 de agosto de 2011 - Presentación
 • “Contacto galego-castelán e cambio no léxico galego”
  Marta Negro Romero (2010): Simposio Contacto de linguas, hibridade, cambio: contextos, procesos e consecuencias, Santiago de Compostela, 2-9 de novembro de 2010 - Presentación
 • Marta Negro Romero (2009): Estudos de lingüística galega, 1, 225-233 - Artigo
 • Marta Negro Romero / Laura Badĕscu (2007): Polifonia, 10, 119-133 - Artigo
 • O conto dos enganos ao Diabo nos limites da romanidade
  Marta Negro Romero / Laura Badĕscu (2007): , Lisboa: Apenas Livros - Libro
 • Enganos ao diabo num conto nos extremos da romanidade
  Marta Negro Romero / Laura Badĕscu (2006): , Piteşti: Paralela 45 - Libro
 • Rosario Álvarez Blanco / Francisco Dubert García / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2005): A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza - Publicación do ILG
 • “A Situación Sociolingüística na Galiza”
  Marta Negro Romero (2005): Ciclo de Conversas sobre Literatura Galega, Lisboa, 15 de abril - 4 de maio 2005 - Presentación
 • Marta Negro Romero / Luz Cures Vázquez / Xesús Manuel Mosquera Carregal (2005): Norma lingüística e variación, Rosario Álvarez Blanco / X. Henrique Monteagudo Romero (eds.), Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega: Instituto da Lingua Galega, 165-188 - Capítulo de libro
 • "Clasificación dialectométrica das variedades xeográficas do galego”
  Rosario Álvarez Blanco / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • “Isoglosas fonéticas, morfolóxicas e léxicas no territorio lingüístico galego”
  Rosario Álvarez Blanco / Mónica Ares / Francisco Dubert García / Mario Romero / Xulio Sousa Fernández / Marta Negro Romero (2004): Simposio Lingua e Territorio, Santiago de Compostela, novembro – decembro 2004 - Presentación
 • “Problemas na identificación e acentuación das interrogativas indirectas”
  Marta Negro Romero / Mónica Martínez Baleirón / Luz Cures Vázquez / Xesús Manuel Mosquera Carregal (2003): Simposio Variación e prescrición, Santiago de Compostela, novembro - decembro 2003 - Presentación