Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Audiolibros

TECTRA EN-GL
Corpus literario TECTRA inglés-galego

2.465.154 palabras, 85.292 unidades de tradución: 1.253.252 palabras (inglés) x 1.211.902 palabras (galego)

[SEN]
6226 unidades de tradución: 61867 palabras (inglés) x 62256 palabras (galego)
GOLDING, W. 1954 (1962). Lord of the Flies. Faber & Faber, Londres.
GOLDING, W. 1993. O Señor das moscas. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela. Trad. X. M. Gómez Clemente.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[TER]
2433 unidades de tradución: 32133 palabras (inglés) x 30675 palabras (galego)
GREENE, G. 1950 (1974, 3ª ed.). The Third Man. Heinemann, Londres.
GREENE, G. 1994. O terceiro home. Galaxia, Vigo. Trad. Mª Dolores M. Torres.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CHA]
1688 unidades de tradución: 31820 palabras (inglés) x 28805 palabras (galego)
LONDON, J. 1903 (1975, 16ª ed.). The Call of the Wild. Heinemann, Londres.
LONDON, J. 1982 (1983, 2ª ed.). A chamada da selva. Xerais, Vigo. Trad. Gonzalo Navaza.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[VIX]
6995 unidades de tradución: 67489 palabras (inglés) x 50704 palabras (galego)
SALINGER, J.D. 1951. The Catcher in the Rye. Penguin, Londres.
SALINGER, J.D. 1990 (1992, 4ª ed.). O vixía no centeo. Xerais, Vigo. Trad. X. Ramón F. Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[PER]
1632 unidades de tradución: 25915 palabras (inglés) x 24678 palabras (galego)
STEINBECK, J. 1945 (1986, 21ª ed.). The Pearl. Penguin, Nova York.
STEINBECK, J. 1990 (1993, 5ª ed.). A perla. Galaxia, Vigo. Trad. Benigno F. Salgado.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CAR]
3404 unidades de tradución: 70073 palabras (inglés) x 68432 palabras (galego)
WOOLF, V. 1927 (1977, 18ª ed.). To the Lighthouse. Grafton Books, Londres.
WOOLF, V. 1993. Cara ó faro. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela. Trad. Manuela Palacios e Xavier Castro.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[RET]
5262 unidades de tradución: 86160 palabras (inglés) x 82144 palabras (galego)
JOYCE, J. 1916. A Portrait of the Artist as a Young Man. En http://etext.library.adelaide.edu.au
JOYCE, J. 1994. Retrato do artista cando novo. Edicións Laiovento, Santiago de Compostela. Trad. Vicente Araguas.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[GAL]
1455 unidades de tradución: 42965 palabras (inglés) x 42102 palabras (galego)
BELL, A.F.G. 1922. Spanish Galicia. John Lane The Bodley Head, Londres.
BELL, A.F.G. 1994. Galicia vista por un inglés. Galaxia, Vigo. Trad. X. M. Gómez Clemente.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[ASA]
6107 unidades de tradución: 59813 palabras (inglés) x 57836 palabras (galego)
CHRISTIE, A. 1934. Murder on the Orient Express. Harper Collins, Londres.
CHRISTIE, A. 2000. Asasinato no Orient Express. Galaxia, Vigo. Trad. Alberto Alvarez Lugrís
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DAI]
1486 unidades de tradución: 21322 palabras (inglés) x 19446 palabras (galego)
JAMES, H. 1878. Daisy Miller. En http://www.4literature.net/Henry_James/Daisy_Miller/
JAMES, H. 1999. Daisy Miller. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Carmen Millán Varela.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ESP]
3325 unidades de tradución: 49896 palabras (inglés) x 45871 palabras (galego)
CHOPIN, K. 1899. The Awakening. En http://www.chopin.thefreelibrary.com/Awakening-and-Selected-Short-Stories
CHOPIN, K. 1999. O espertar. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Ana María Valladares Fernández,.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[RIP]
238 unidades de tradución: 6726 palabras (inglés) x 6847 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. Rip Van Winkle. En http://www.4literature.net/Washington_Irving/Rip_Van_Winkle/
IRVING, W. 1999. Rip Van Winkle. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[LEN]
331 unidades de tradución: 12158 palabras (inglés) x 12291 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. The Legend of Sleepy Hollow. En http://www.4literature.net/Washington_Irving/Legend_of_Sleepy_Hollow/
IRVING, W. 1999. A lenda de Sleepy Hollow. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TRE]
154 unidades de tradución: 2481 palabras (inglés) x 2164 palabras (galego)
POE, E.A. 1850. Three Sundays in a week. En http://www.4literature.net/Edgar_Allan_Poe/Three_Sundays_in_a_Week/
POE, E.A. 1999. Tres domingos nunha semana. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Marifé Vega Alba.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[PRO]
56 unidades de tradución: 2888 palabras (inglés) x 2668 palabras (galego)
SWIFT, J. 1729. Modest Proposal. En http://www.4literature.net/Jonathan_Swift/Modest_Proposal/
SWIFT, J. 1999. Unha humilde proposta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Marifé Vega Alba.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[BES]
885 unidades de tradución: 18726 palabras (inglés) x 17346 palabras (galego)
JAMES, H. 1903. The beast in the jungle. En http://www.classicreader.com/read.php/sid.1/bookid.271/
JAMES, H. 1999. A besta na xungla. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Sandra Sanmiguel.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[LEG]
679 unidades de tradución: 10949 palabras (inglés) x 11607 palabras (galego)
TWAIN, M. 1906. The $30,000 Bequest. En http://www.4literature.net/Mark_Twain/The_30_000_Bequest_and_Other_Stories
TWAIN, M. 1999. O legado dos trinta mil dólares. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ERN]
2028 unidades de tradución: 20561 palabras (inglés) x 18394 palabras (galego)
WILDE, O. 1895. The importance of being Earnest. En http://www.hoboes.com/html/FireBlade/Wilde/earnest/
WILDE, O. 1999. A importancia de chamarse Ernesto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Lupe de la Torre.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[EXP]
121 unidades de tradución: 2054 palabras (inglés) x 2051 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. The Adventure of the German Student. En http://whitewolf.newcastle.edu.au/words/authors/I/IrvingWashington/prose/germanstudent/germanstudent.html
IRVING, W. 1999. A experiencia do estudiante alemán. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[BIL]
479 unidades de tradución: 8346 palabras (inglés) x 8357 palabras (galego)
TWAIN, M. 1893. The 1,000,000 Pounds Bank-Note. En http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/MilPou.shtml
TWAIN, M. 1999. O billete do millón de libras. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Isabel Yáñez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ALH]
805 unidades de tradución: 19268 palabras (inglés) x 18619 palabras (galego)
IRVING, W. 1832. The Alhambra. En http://www.underthesun.cc/Classics/Irving/AlhambraThe/
IRVING, W. 1999. Contos da Alhambra. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TAN]
125 unidades de tradución: 2357 palabras (inglés) x 2241 palabras (galego)
Edward Bellamy. The Parable of the Water Tank. En http://www1.minn.net/~nup/PARABLE.HTM
Edward Bellamy. 2005. A Parábola do depósito de auga. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Elena Maure Noia.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[OIL]
116 unidades de tradución: 2690 palabras (inglés) x 2493 palabras (galego)
Ambrose Bierce. Oil of Dog & An Imperfect Conflagration. En http://www.gutenberg.org/etext/3715
Ambrose Bierce. 2005. Contos: Aceite de can e Unha conflagración imperfecta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Moisés Rodríguez Barcia.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[HAL]
257 unidades de tradución: 5773 palabras (inglés) x 5929 palabras (galego)
Ambrose Bierce. The death of Halpin Frayser. En http://www.gutenberg.org/etext/4366
Ambrose Bierce. 2005. A morte de Halpin Frayser. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Emilio Pérez Frenández.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[BIR]
194 unidades de tradución: 3887 palabras (inglés) x 3466 palabras (galego)
Jeremiah Curtin. Birth of Fin MacCumhail. En http://celt.net/Celtic/Myths/fin01.html
Jeremiah Curtin. 2005. O nacemento de Fin Maccumhail. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Karina Duro.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[EDW]
159 unidades de tradución: 4080 palabras (inglés) x 4248 palabras (galego)
Nathaniel Hawthorne. Edward Randolph's Portrait. En http://www.eldritchpress.org/nh/erp.html
Nathaniel Hawthorne. 2005. O retrato de Edward Randolph. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. L. C. Carballal.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[MOR]
137 unidades de tradución: 5474 palabras (inglés) x 5285 palabras (galego)
Mary Shelley. The Mortal Immortal. A Tale. En http://www.rc.umd.edu/editions/mws/immortal/mortal.html
Mary Shelley. 2005. Conto do mortal inmortal. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Ana Vidal Castiñeira.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[DOD]
265 unidades de tradución: 3636 palabras (inglés) x 4254 palabras (galego)
Mary Shelley. 1826. Roger Dodsworth: The Reanimated Englishman. En www.cf.ac.uk/encap/sections/ literature/rogerdodsworth.pdf
Mary Shelley. 2005. Roger Dodsworth. O inglés reanimado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Ana Vidal Castiñeira.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[FAB]
114 unidades de tradución: 1724 palabras (inglés) x 1755 palabras (galego)
Robert Louis Stevenson. Fables. En http://robert-louis-stevenson.classic-literature.co.uk/fables/
Robert Louis Stevenson. 2005. Dúas fábulas. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Laura Sáez.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[RID]
363 unidades de tradución: 4135 palabras (inglés) x 3661 palabras (galego)
John Millington Synge. Riders to the Sea. En hhttp://www.classicreader.com/booktoc.php/sid.7/bookid.1346/
John Millington Synge. 2005. Xinetes cara ao mar. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Martín Veiga
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CEL]
249 unidades de tradución: 4562 palabras (inglés) x 4193 palabras (galego)
William Butler Yeats. The Celtic Twilight. En http://www.sacred-texts.com/neu/yeats/twi/index.htm
William Butler Yeats. 2005. Contos (de Celtic Twilight). Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Paulo Martínez Lema. Revisado por Ana Isabel Boullón Agrelo.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[LET]
704 unidades de tradución: 24103 palabras (inglés) x 26151 palabras (galego)
Thomas de Quincey. Letter to a young man whose education has been neglected. En http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=moa;cc=moa;sid=759246c9a7064b1c1a2cb307d4dbf33d;q1=letters%20to%20a%20young%20man;idno=abk0213.0015.001;view=toc
Thomas de Quincey. 2005. Cartas a un mozo que levou unha educación descoidada. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[BUR]
262 unidades de tradución: 5463 palabras (inglés) x 4972 palabras (galego)
Edgar Allan Poe. A Premature Burial. En http://eserver.org/books
Edgar Allan Poe. 2005. O enterro prematuro. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[TEM]
2038 unidades de tradución: 32282 palabras (inglés) x 31315 palabras (galego)
WELLS, H.G. 1898 (1992). The Time Machine. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
WELLS, H.G. 1999. A máquina do tempo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Raúl Araya Tauler.
Responsábel do aliñamento: Lorena Meizoso Allegue.

[LEO]
81 unidades de tradución: 2435 palabras (inglés) x 2155 palabras (galego)
POE, E.A. 1850 (2000). Eleonora. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
POE, E.A. 1999. Leonora. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Mayte Lorenzo.
Responsábel do aliñamento: Anxo Otero Ruiz.

[CAS]
199 unidades de tradución: 2364 palabras (inglés) x 2034 palabras (galego)
POE, E.A. 1846. The Cask of Amontillado. En http://www.poedecoder.com/Qrisse/works/amontillado.html
POE, E.A. 2005. O bocoi de amontillado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Servando Doval.
Responsábeis do aliñamento: Adriana Lago Pena, Miguel López Docampo e Rosa Lubián Campos

[JIM]
8909 unidades de tradución: 129866 palabras (inglés) x 124010 palabras (galego)
Joseph Conrad, 1917. Lord Jim. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Joseph Conrad, 2010. Lord Jim. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Natalia Cora, Rebeca Lemat e Susana Collazo.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[BAI]
1306 unidades de tradución: 13347 palabras (inglés) x 13263 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1922. At the Bay. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. Na baía. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[BRI]
153 unidades de tradución: 1931 palabras (inglés) x 1893 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1920. Miss Brill. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. A señorita Brill. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[MAP]
217 unidades de tradución: 2528 palabras (inglés) x 2431 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1921. Life of Ma Parker. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. A vida de Ma Parker. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[FES]
629 unidades de tradución: 5308 palabras (inglés) x 5000 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1922. The Garden Party. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. Festa no xardín. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[CAN]
228 unidades de tradución: 2076 palabras (inglés) x 2080 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1922. The Singing Lesson. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. A lección de canto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[VIA]
6895 unidades de tradución: 103739 palabras (inglés) x 112505 palabras (galego)
Jack London, 1915. The Star Rover. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Jack London, 2007. O viaxeiro astral. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xoán Abeleira.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[TOG]
99 unidades de tradución: 2037 palabras (inglés) x 2023 palabras (galego)
H.P. Lovecraft, 1933. The Other Gods. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
H.P. Lovecraft, 2010. Os outros deuses. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Riveiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[HIP]
121 unidades de tradución: 2771 palabras (inglés) x 2922 palabras (galego)
H.P. Lovecraft, 1923. Hypnos. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
H.P. Lovecraft, 2010. Hipnos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Riveiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[RED]
337 unidades de tradución: 8236 palabras (inglés) x 8796 palabras (galego)
H.P. Lovecraft, 1927. The Horror at Red Hook. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
H.P. Lovecraft, 2010. O Terror en Red Hook. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Riveiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[JUN]
3575 unidades de tradución: 50791 palabras (inglés) x 48123 palabras (galego)
Rudyard Kipling, 1894. The Jungle Book. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Rudyard Kipling, 2010. O libro da selva. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Rafael Salgueiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[PET]
1050 unidades de tradución: 21859 palabras (inglés) x 19752 palabras (galego)
James Matthew Barrié, 1906. Peter Pan in Kensington's Gardens. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
James Matthew Barrié, 2010. Peter Pan nos xardíns de Kensington. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Irene Doval Marcos.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[TAL]
7139 unidades de tradución: 86597 palabras (inglés) x 85717 palabras (galego)
F. Scott Fitzgerald, 1922. Tales from the Jazz Age. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
F. Scott Fitzgerald, 2010. Contos da era do jazz. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Rafael Rodríguez Salgueiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[OTR]
2734 unidades de tradución: 34586 palabras (inglés) x 37332 palabras (galego)
Horace Walpole, 1764. The Castle of Otranto. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Horace Walpole, 2010. O castelo de Otranto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xoán Abeleira.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[UNC]
804 unidades de tradución: 29005 palabras (inglés) x 28610 palabras (galego)
Lewis Carroll, 1885. A Tangled Tale. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Lewis Carroll, 2010. Un conto enleado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xosé Díaz Díaz.
Responsábel do aliñamento: Mar Villar Zamuz