Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Audiolibros

DEGA DE-GL
Corpus literario DEGA alemán-galego

366.038 palabras, 13.199 unidades de tradución: 179.419 palabras (alemán) x 186.619 palabras (galego)

[FAU]
7743 unidades de tradución: 78287 palabras (alemán) x 84535 palabras (galego)
Von Goethe, J. W. 1832. Faust. En http://www.wissen-im-netz.info/literatur/goethe/faust/index.htm
Von Goethe, J.W. 2001. Fausto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Lois Tobío.
Responsábel do aliñamento: Raquel Uzal

[UBE]
239 unidades de tradución: 6096 palabras (alemán) x 6632 palabras (galego)
Benjamin, W. 1916. Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. En http://www.sciacchitano.it/Pensatori%20epistemici/Benjamin/%C3%9Cber%20Sprache%20%C3%BCberhaupt.pdf
Benjamin, W. 2010. Sobre a lingua en xeral e sobre a lingua do ser humano. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Silvia Duarte Collazo.
Responsábel do aliñamento: Raquel Uzal

[RIL]
280 unidades de tradución: 3143 palabras (alemán) x 2946 palabras (galego)
Rilke, R. M. 1899. Erzählungen: Im Leben, Feder und Schwert, Wladimir der Wolkenmaler. En http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=4745&kapitel=1#gb_found
Rilke, R. M. Contos: Na vida, Pluma e sabre, Wladimir o pintor de nubes. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Saleta Fernández.
Responsábel do aliñamento: Raquel Uzal

[RUN]
351 unidades de tradución: 7703 palabras (alemán) x 7438 palabras (galego)
Tieck, L. 1812. Der Runenberg. En http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=2879&kapitel=1#gb_found
Tieck, L. . A montaña das runas. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Almudena Otero Villena.
Responsábel do aliñamento: Raquel Uzal

[GRM]
680 unidades de tradución: 12468 palabras (alemán) x 11037 palabras (galego)
Grimm J. e Grimm W. 1812. Kinder- und Hausmärchen. En http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=969&kapitel=1#gb_found
Grimm J. e Grimm W. Contos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Lucía Castaño.
Responsábel do aliñamento: Raquel Uzal

[KOH]
927 unidades de tradución: 34209 palabras (alemán) x 35180 palabras (galego)
Von Kleist, H. 1810. Michael Kohlhaas. En http://gutenberg.spiegel.de/?id=5&xid=1473&kapitel=1#gb_found
Von Kleist, H. 2006. Michael Kohlhaas. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xosé María García e Elisabeth Schaibe
Responsábel do aliñamento: Raquel Uzal

[OMA]
2024 unidades de tradución: 14131 palabras (alemán) x 14043 palabras (galego)
Bröger, A. 1989. Oma und ich. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
Bröger, A. 1989. A avoa e mais eu (trad. Amelia Rodríguez San Martín). Vigo: Galaxia.
Responsábel do aliñamento: Santiago García.

[URT]
233 unidades de tradución: 4067 palabras (alemán) x 4215 palabras (galego)
Kafka, F. Das Urteil. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Kafka, F. Das Urteil (trad. por Xosé M. García Álvarez, 1991). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.
Responsábel do aliñamento: Santiago García.

[MET]
722 unidades de tradución: 19315 palabras (alemán) x 20593 palabras (galego)
Kafka, F. Die Verwandlung. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Kafka, F. A metamorfose (tr ad. por Xosé M. García Álvarez, 1991). Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.
Responsábel do aliñamento: Santiago García.