Publicacións do ILG

Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Data de publicación:
1995
Nivel soleira
Autor:
Xosé Antonio Fernández Salgado, X. Henrique Monteagudo Romero, Manuel Puga Moruxa
Data de publicación:
1993
Léxico da admnistración castelán-galego
Data de publicación:
1991
Atlas Lingüístico Galego. Volume I: Morfoloxía verbal
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.), Manuel González González, Rosario Álvarez Blanco
Data de publicación:
1990
Descarga: Índices
Diccionario da lingua galega
Data de publicación:
1990
Cadernos de documentación municipal. I Urbanismo
Data de publicación:
1988
Cadernos de documentación municipal. I Patrimonio e bens
Data de publicación:
1986
Cadernos de documentación municipal. II Contratación
Data de publicación:
1986
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Data de publicación:
1982
Choca. Vocabulario elemental galego
Autor:
Xosé Xove Ferreiro
Data de publicación:
1981
Bases pra unificación das normas lingüísticas do galego
Data de publicación:
1977
Galego 3
Data de publicación:
1974
Descarga: PDF icon Descargar

Páxinas