Publicacións do ILG

(Dis)cursos da escrita. Estudos de filoloxía galega en memoria de Fernando R. Tato Plaza
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández (eds.)
Data de publicación:
2004
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. II)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A Lingua Galega. Historia e Actualidade: Actas do I Congreso Internacional (vol. IV)
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Antón L. Santamarina Fernández, Francisco Fernández Rei (eds.)
Data de publicación:
2004
Descarga: PDF
A estandarización do léxico
Autor:
María Álvarez de la Granja, Ernesto X. González Seoane (eds.)
Data de publicación:
2003
Descarga: PDF
Atlas Lingüístico Galego. Volume IV: Léxico. Tempo atmosférico e cronolóxico
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei, Manuel González González (coords.)
Data de publicación:
2003
Descarga: Índices
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego
Data de publicación:
2003
Galego de Asturias: delimitación, caracterización e situación sociolingüística
Autor:
Xoán Babarro González
Data de publicación:
2003
Actas do XX Congreso Internacional de Ciencias Onomásticas (Santiago de Compostela, 20-25 de setembro de 1999)
Autor:
Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.)
Data de publicación:
2002
Dialectoloxía e léxico
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Francisco Dubert García, Xulio C. Sousa Fernández (eds.)
Data de publicación:
2002
Descarga: PDF
Diccionario de diccionarios (versión 1)
Autor:
Antón L. Santamarina Fernández (ed.)
Data de publicación:
2001
Diccionario de diccionarios (versión 2)
Autor:
Antón L. Santamarina Fernández (ed.)
Data de publicación:
2001
Atlas Lingüístico Galego. Volume III: Fonética
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Manuel González González (coord.), Rosario Álvarez Blanco, Francisco Fernández Rei
Data de publicación:
1999
Descarga: Índices

Páxinas