Publicacións do ILG

A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo
Autor:
Gerardo Pérez Barcala
Data de publicación:
2013
Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias
Autor:
Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.)
Data de publicación:
2013
Descarga: PDF
Ao sabor do texto. Estudos dedicados a Ivo Castro
Autor:
Rosario Álvarez Blanco, Ana Maria Martins, Henrique Monteagudo, Maria Ana Ramos (eds.)
Data de publicación:
2013
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 5
Data de publicación:
2013
Descarga: Revista en rede
Estudos de Lingüística Galega 4
Data de publicación:
2012
Descarga: Revista en rede
O romance da urca de Santo Antón. Poesía en galego no Ferrol do século XVIII
Autor:
Ramón Mariño Paz (ed.), Margarita Sánchez Yáñez, Damián Suárez Vázquez
Data de publicación:
2012
Papés d'emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea
Autor:
Ramón Mariño Paz (ed.)
Data de publicación:
2012
Descarga: PDF
Galego e português brasileiro: história, variação e mudança
Autor:
Xoán Carlos Lagares, Henrique Monteagudo (orgs.)
Data de publicación:
2012
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego: 23ª ed.
Data de publicación:
2012
Descarga: PDF
Estudos de Lingüística Galega 3
Data de publicación:
2011
Descarga: Revista en rede
Dicionario de pronuncia da lingua galega
Autor:
Xosé Luís Regueira Fernández
Data de publicación:
2010
Descarga: Introdución
Para un estudo xeolingüístico dos campos lexicais. Análise de designacións galegas do ámbito da gandaría
Autor:
Xosé Afonso Álvarez Pérez
Data de publicación:
2010

Páxinas