Publicacións do ILG

Estudos de Lingüística Galega 9
Data de publicación:
2017
Descarga: Revista en rede
Gallæcia. Estudos de lingüística portuguesa e galega
Autor:
Marta Negro Romero, Rosario Álvarez, Eduardo Moscoso Mato (eds.)
Data de publicación:
2017
Descarga: Descargar
A lingua galega no solpor medieval
Autor:
Ramón Mariño Paz, Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 8
Data de publicación:
2016
Descarga: Revista en rede
Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais
Autor:
Ramón Mariño Paz, Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Adquirir
Atlas Lingüístico Galego. Volume VI: Léxico. Terra, plantas e árbores
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Adquirir
Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres
Autor:
Héctor Cajaraville Araújo
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 7
Data de publicación:
2015
Descarga: Revista en rede
En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie
Autor:
Francisco Dubert García, Gabriel Rei-Doval, Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá,-úa, -uá
Autor:
Carolina Pérez Capelo
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Autor:
Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.)
Data de publicación:
2014
Descarga: PDF
Estudos de Lingüística Galega 6
Data de publicación:
2014
Descarga: Revista en rede

Páxinas