Publicacións do ILG

A lingua galega no solpor medieval
Autor:
Ramón Mariño Paz, Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Descargar
Estudos de Lingüística Galega 8
Data de publicación:
2016
Descarga: Revista en rede
Lingüística histórica e edición de textos galegos medievais
Autor:
Ramón Mariño Paz, Xavier Varela Barreiro (eds.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Adquirir
Atlas Lingüístico Galego. Volume VI: Léxico. Terra, plantas e árbores
Autor:
Constantino García / Antón Santamarina (dirs.), Francisco Fernández Rei (coord.)
Data de publicación:
2016
Descarga: Adquirir
Os xogos de palabras na prensa gratuíta en galego: De Luns a Venres
Autor:
Héctor Cajaraville Araújo
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Estudos de Lingüística Galega 7
Data de publicación:
2015
Descarga: Revista en rede
En memoria de tanto miragre. Estudos dedicados ó profesor David Mackenzie
Autor:
Francisco Dubert García, Gabriel Rei-Doval, Xulio Sousa (eds.)
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Toponimia e variación dialectal en galego. Os topónimos rematados en -oa, -oá,-úa, -uá
Autor:
Carolina Pérez Capelo
Data de publicación:
2015
Descarga: Adquirir
Lingua e identidade na fronteira galego-portuguesa
Autor:
Xulio Sousa / Marta Negro Romero / Rosario Álvarez (eds.)
Data de publicación:
2014
Descarga: PDF
Estudos de Lingüística Galega 6
Data de publicación:
2014
Descarga: Revista en rede
A tradución galega do Liber de medicina equorum de Giordano Rufo
Autor:
Gerardo Pérez Barcala
Data de publicación:
2013
Contacto de linguas, hibrididade, cambio: contextos, procesos e consecuencias
Autor:
Eva Gugenberger / Henrique Monteagudo / Gabriel Rei-Doval (eds.)
Data de publicación:
2013
Descarga: PDF

Páxinas