Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Coleccións

LEGE-BI EU-ES

Busca por forma

Procurar lema


Busca por concepto

/button>

CABEZALLO; } ?>


Corpus xurídico-administrativo LEGE-BI éuscaro-español

2.384.053 palabras, 82.549 unidades de tradución: 981.532 palabras (éuscaro) x 1.402.521 palabras (español)

[BOG]
75542 unidades de tradución: 869616 palabras (éuscaro) x 1240666 palabras (español)
Boletín Oficial de Gipuzkoa / Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala, 1998-2001.
Responsábel do aliñamento: Grupo DELi, Universidade de Deusto/ Deustuko Unibertsitatea.
https://linguamedia.deusto.es

[BOT]
7007 unidades de tradución: 111916 palabras (éuscaro) x 161855 palabras (español)
Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava / Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, 1992-1994.
Responsábel do aliñamento: Grupo DELi, Universidade de Deusto/ Deustuko Unibertsitatea.
https://linguamedia.deusto.es