Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Coleccións

SENSOGAL GL-ES

Busca por forma

Procurar lema


Busca por concepto


Colección SENSOGAL galego-español

12.827.373 palabras, 314.351 unidades de tradución: 5.965.039 palabras (galego) x 6.862.334 palabras (español)

Fontes:

1. Corpus CONSUMER de información sobre consumo español-galego
3.017.518 palabras, 89.780 unidades de tradución: 1.768.998 palabras (español) x 1.248.520 palabras (galego)

2. Corpus UNESCO de divulgación científico-técnica galego-español
1.864.317 palabras, 47.905 unidades de tradución: 902.232 palabras (galego) x 962.085 palabras (español)

3. Corpus xurídico-administrativo LEGA galego-español
6.582.415 palabras, 145.387 unidades de tradución: 3.157.289 palabras (galego) x 3.425.126 palabras (español)

4. Corpus BIBLOGAL de textos bíblicos galego-español
1.363.123 palabras, 31.279 unidades de tradución: 656.998 palabras (galego) x 706.125 palabras (español)


1. Corpus CONSUMER de información sobre consumo español-galego

3.017.518 palabras, 89.780 unidades de tradución: 1.768.998 palabras (español) x 1.248.520 palabras (galego)

[CM1]-[CM4]
Revista Consumer Eroski: versión en español, galego, catalán e éuscaro, xaneiro 1998-setembro 2006.
http://revista.consumer.es
Responsábel do aliñamento: Asier Alcázar, Universidade de Southern California.


2. Corpus UNESCO de divulgación científico-técnica galego-español

1.864.317 palabras, 47.905 unidades de tradución: 902.232 palabras (galego) x 962.085 palabras (español)

[C01]
1399 segmentos aliñados: 29756 palabras (inglés) x 28798 palabras (galego) x 31032 palabras (español) x 29875 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1998. Human rights: the struggle continues.
O Correo da Unesco, novembro de 1998. Dereitos humanos: unha tarefa inconclusa. Trad. Gonzalo Constenla Bergueiro
El Correo de la Unesco, outubro de 1998. Derechos humanos: una tarea inconclusa.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1998. Droits humains: une conquête inachevée.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C02]
1505 segmentos aliñados: 30087 palabras (inglés) x 28740 palabras (galego) x 28650 palabras (español) x 29727 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2000. Education for all. Schools reach out.
O Correo da Unesco, abril de 2000. Educación para todos: a escola abre as súa portas. Trad. Pilar Vilaboi
El Correo de la Unesco, marzo de 2000. Educación para todos: la escuela abre sus puertas.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2000. Éducation pour tous. Quand l'école sort de ses murs.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C03]
1578 segmentos aliñados: 28896 palabras (inglés) x 27569 palabras (galego) x 29655 palabras (español) x 27587 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2000. The rage for Asian cinema.
O Correo da Unesco, novembro de 2000. Cámaras e enxeño: nacen outros cines. Trad. Raúl Araya
El Correo de la Unesco, outubro de 2000. Cámaras e ingenio: nacen otros cines.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2000. Les cinémas d'Orient crèvent l'écran.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C04]
1586 segmentos aliñados: 29995 palabras (inglés) x 29750 palabras (galego) x 29714 palabras (español) x 30844 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 1999. What price water?.
O Correo da Unesco, marzo de 1999. Auga escasa, auga cara. Trad. Carlos Díaz Abraira
El Correo de la Unesco, febreiro de 1999. Agua escasa,agua cara.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 1999. Eau douce: à quel prix?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C05]
1346 segmentos aliñados: 25860 palabras (inglés) x 24645 palabras (galego) x 27234 palabras (español) x 26096 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2001. Colour, nation, ethnic hate…Why racism?.
O Correo da Unesco, outubro de 2001. Racismo: un mal sen fronteiras. Trad. Xosé M. Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 2001. Racismo: un mal sin fronteras.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2001. Couleur, nation, ethnie, caste… Pourquoi le racisme?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C06]
1481 segmentos aliñados: 27003 palabras (inglés) x 26189 palabras (galego) x 27995 palabras (español) x 26619 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2001. Volunteers: the power of kindness.
O Correo da Unesco, xullo de 2001. Voluntariado: unha riqueza invisible. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xuño de 2001. Voluntariado: una riqueza invisible.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2001. Le bénévolat, une richesse invisible.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C07]
1538 segmentos aliñados: 27381 palabras (inglés) x 27054 palabras (galego) x 28670 palabras (español) x 27044 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2001. They're watching you…Privacy in a wired world.
O Correo da Unesco, abril de 2001. A tecnoloxía ó asalto da intimidade. Trad. Xosé Torres Pomar
El Correo de la Unesco, marzo de 2001. La tecnología al asalto de la intimidad.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2001. Un espion entre dans votre réfrigérateur...
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C08]
1344 segmentos aliñados: 27475 palabras (inglés) x 25941 palabras (galego) x 28175 palabras (español) x 28056 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2000. The other face of globalization.
O Correo da Unesco, outubro de 2000. Mundialización: o espertar cidadán. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, setembro de 2000. Mundialización: el despertar ciudadano.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2000. L'autre mondialisation: l'éveil citoyen.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C09]
1441 segmentos aliñados: 27290 palabras (inglés) x 27179 palabras (galego) x 28767 palabras (español) x 27899 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2000. Languages: conflict or coexistence?.
O Correo da Unesco, maio de 2000. Guerra e paz na fronte das linguas. Trad. Olga Sánchez Rodríguez
El Correo de la Unesco, abril de 2000. Guerra y paz en el frente de las lenguas.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2000. Guerre et paix des langues.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C10]
1404 segmentos aliñados: 28182 palabras (inglés) x 27209 palabras (galego) x 29301 palabras (español) x 28878 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2000. International Year 2000: Peace is in our hands.
O Correo da Unesco, febreiro de 2000. Ano internacional 2000: A paz día a día. Trad. Aquilino Alonso Núñez
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2000. Año Internacional 2000: la paz día a día.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2000. L'Année internationale 2000: la paix au quotidien.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C11]
1397 segmentos aliñados: 29518 palabras (inglés) x 29046 palabras (galego) x 30805 palabras (español) x 30383 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 1999. A new deal for the poor.
O Correo da Unesco, abril de 1999. A nova faciana da pobreza. Trad. María Luísa Fernández Somoza e Xosé Torres Romar
El Correo de la Unesco, marzo de 1999. El nuevo rostro de la pobreza.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 1999. Pauvreté: nouvelles donnes.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C12]
1922 segmentos aliñados: 39348 palabras (inglés) x 38394 palabras (galego) x 41193 palabras (español) x 41960 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 1999. Tourism and culture: rethinking the mix.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 1999. Turismo e cultura, compañeiros de ruta. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 1999. Turismo y cultura, compañeros de ruta.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 1999. Tourisme et culture: un mariage d'intérêts.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C13]
1322 segmentos aliñados: 27996 palabras (inglés) x 27623 palabras (galego) x 29751 palabras (español) x 28485 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1998. Immigrants on the borderline.
O Correo da Unesco, decembro de 1998. Inmigrantes, o mito das fronteiras. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, novembro de 1998. Inmigrantes, bienvenidos o indeseados.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1998. Immigrés: le mythe des frontières.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C14]
1560 segmentos aliñados: 29802 palabras (inglés) x 29834 palabras (galego) x 31628 palabras (español) x 31184 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 1999. The spell of sport.
O Correo da Unesco, maio de 1999. A febre do deporte. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, abril de 1999. La fiebre del deporte.
Le Courier de l'Unesco, abril de 1999. Sport passion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C15]
2297 segmentos aliñados: 43865 palabras (inglés) x 40919 palabras (galego) x 43826 palabras (español) x 43065 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 2000. Youth's sonic forces.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 2000. Música: a mocidade marca o ritmo. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiros
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 2000. Música: la juventud marca el ritmo.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 2000. Musiques: génération fusion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C16]
1467 segmentos aliñados: 28432 palabras (inglés) x 26280 palabras (galego) x 28092 palabras (español) x 26638 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2001. Science and creation. The riddle in the skies.
O Correo da Unesco, xuño de 2001. Ciencia e relixión. O enigma da Creación. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, maio de 2001. Ciencia y religión. El enigma de la Creación.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C17]
1437 segmentos aliñados: 28420 palabras (inglés) x 29485 palabras (galego) x 30973 palabras (español) x 29651 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1998. Higher education... and after?.
O Correo da Unesco, outubro de 1998. A educación superior, ¿e despois que?. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1998. La educación superior, ¿y después qué?.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1998. L'enseignement supérieur, et après?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C18]
1428 segmentos aliñados: 29457 palabras (inglés) x 28273 palabras (galego) x 30266 palabras (español) x 30019 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1999. Bioethics the lure of the perfect child.
O Correo da Unesco, outubro de 1999. Bioética: ante a tentación do fillo perfecto. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1999. Bioética: ante la tentación del hijo perfecto.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1999. Bioéthique: la tentation de l'enfant parfait.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C19]
1342 segmentos aliñados: 26647 palabras (inglés) x 26473 palabras (galego) x 28303 palabras (español) x 27857 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 2000. Small media, new voices.
O Correo da Unesco, marzo de 2000. Novas voces da información. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, febreiro de 2000. Nuevas voces de la información.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 2000. Petits médias, nouvelles voix.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C20]
1493 segmentos aliñados: 29136 palabras (inglés) x 28378 palabras (galego) x 29901 palabras (español) x 29054 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 1999. Who owns science?.
O Correo da Unesco, xuño de 1999. De quen é a ciencia?. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, maio de 1999. ¿Quién posee la ciencia?.
Le Courier de l'Unesco, maio de 1999. À qui profite la science?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C21]
1448 segmentos aliñados: 28035 palabras (inglés) x 26945 palabras (galego) x 28976 palabras (español) x 28463 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2000. Biodiversity: a friend for life.
O Correo da Unesco, xuño de 2000. A biodiversidade, fonte de toda vida. Trad. Ana Isabel Boullón Agrelo
El Correo de la Unesco, maio de 2000. La diversidad, fuente de toda vida.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2000. Biodiversité: la vie en partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C22]
1349 segmentos aliñados: 26885 palabras (inglés) x 26258 palabras (galego) x 28127 palabras (español) x 27132 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 2000. Seven writers in a world of wonders.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2001. Sete escritores recrean o patrimonio mundial. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, decembro de 2000. Siete escritores recrean el patrimonio mundial.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 2000. Sept écrivains aux pays des merveilles.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C23]
1537 segmentos aliñados: 29650 palabras (inglés) x 29123 palabras (galego) x 30453 palabras (español) x 29775 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 1999. Memory: making peace with a violent past.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2000. Despois do horror: a lembranza e o esquecemento. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, decembro de 1999. Después del horror: la memoria y el olvido.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 1999. Horreurs d'hier: la mémoire et l'oubli.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C24]
1485 segmentos aliñados: 29232 palabras (inglés) x 28724 palabras (galego) x 30885 palabras (español) x 30037 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2000. Women's long march to power.
O Correo da Unesco, xullo de 2000. Cidadás ó poder. Trad. Miguel Labarca
El Correo de la Unesco, xuño de 2000. Ciudadanas al poder.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2000. Aux pouvoirs, citoyennes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C25]
1432 segmentos aliñados: 26822 palabras (inglés) x 26256 palabras (galego) x 28211 palabras (español) x 26368 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2001. Politics and profit. Scholars at risk.
O Correo da Unesco, decembro de 2001. Investigación: a liberdade condicional. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, novembro de 2001. Investigación: la libertad condicional.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C26]
1506 segmentos aliñados: 26859 palabras (inglés) x 26169 palabras (galego) x 28123 palabras (español) x 26832 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2001. Stop the art thieves!.
O Correo da Unesco, maio de 2001. Saqueo do atrimonio: A toma de consciencia. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, abril de 2001. Saqueo del patrimonio: la toma de conciencia.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2001. Contre les pilleurs et les vandales: sauvons nos trésors.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C27]
1327 segmentos aliñados: 26266 palabras (inglés) x 25613 palabras (galego) x 27220 palabras (español) x 25580 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2000. Education: the last frontier for profit.
O Correo da Unesco, decembro de 2000. ¿Son compatibles a educación e o mercado?. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 2000. ¿Son compatibles la educación y el mercado?.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2000. Éducation: un marché de 2 000 milliards de dollars.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C28]
1456 segmentos aliñados: 26935 palabras (inglés) x 26150 palabras (galego) x 28117 palabras (español) x 26966 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2001. Will wars be fought over water, as they have been over oil?.
O Correo da Unesco, novembro de 2001. Auga: ¿Conflicto ou negociación?. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiras
El Correo de la Unesco, outubro de 2001. Agua: ¿Conflicto o negociación?.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2001. Grands fleuves: du conflit au partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C29]
1495 segmentos aliñados: 28834 palabras (inglés) x 27141 palabras (galego) x 29433 palabras (español) x 28668 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 1999. The big city or bust: Surviving the South's urban revolution.
O Correo da Unesco, xullo de 1999. Cidades do Sur: A chamada da urbe. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, xuño de 1999. Ciudades del Sur: La llamada de la urbe.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 1999. Sud: vivre en ville coûte que coûte.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C30]
1540 segmentos aliñados: 28049 palabras (inglés) x 26475 palabras (galego) x 28681 palabras (español) x 27841 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2001. Land, debt, seeds of wrath... The new peasants' revolt.
O Correo da Unesco, febreiro de 2001. Da fame ós OXM: a iniciativa campesiña. Trad. Xesús Riveiro
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2001. Del hambre a los OGM: la iniciativa campesina.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2001. De la faim aux OGM: les paysans ripostent.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C31]
1545 segmentos aliñados: 27539 palabras (inglés) x 27902 palabras (galego) x 29571 palabras (español) x 26906 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1999. Getting youth through the Aids crisis.
O Correo da Unesco, novembro de 1999. Pola educación da mocidade contra a SIDA. Trad. Carmen Hermida Gulías
El Correo de la Unesco, outubro de 1999. Por la educación de los jóvenes contra el sida.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1999. La montée du sida: alertez les jeunes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C32]
1498 segmentos aliñados: 28046 palabras (inglés) x 27697 palabras (galego) x 30357 palabras (español) x 27116 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1999. Making the leap to a rule of law.
O Correo da Unesco, decembro de 1999. Países en transición: en nome da lei. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 1999. Países en transición: en nombre de la ley.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1999. Pays en transition: la loi en marche.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.


Corpus xurídico-administrativo LEGA galego-español

6.582.415 palabras, 145.387 unidades de tradución: 3.157.289 palabras (galego) x 3.425.126 palabras (español)

Eido xudicial:

[CIV]
5989 unidades de tradución: 144081 palabras (galego) x 156161 palabras (español)
Ley de Enjuiciamiento Civil, 7/01/2000, versión en español.
Lei de Axuizamento Civil, 7/01/2000, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[POD]
2515 unidades de tradución: 58411 palabras (galego) x 63539 palabras (español)
Ley del Poder Judicial, 23/12/2003, versión en español.
Lei do Poder Xudicial, 23/12/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[AVO]
743 unidades de tradución: 16538 palabras (galego) x 17797 palabras (español)
Estatuto General de la Abogacía Española, 22/6/2001, versión en español.
Estatuto Xeral da Avogacía Española, 22/6/2001, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

Constitución e estatutos:

[EUR]
6656 unidades de tradución: 151135 palabras (galego) x 164986 palabras (español)
Constitución Europea (proyecto), 2005, versión en español. http://www.constitucioneuropea.es/
Constitución Europea (proxecto), 2005, versión en galego. http://www.constitucioneuropea.es/
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[EST]
418 unidades de tradución: 7556 palabras (galego) x 8170 palabras (español)
Estatuto de Galicia, 6/4/1981, versión en español.
Estatuto de Galicia, 6/4/1981, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[CNS]
934 unidades de tradución: 16188 palabras (galego) x 17412 palabras (español)
Constitución Española, 27/12/1978, versión en español.
Constitución Española, 27/12/1978, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

Eido económico:

[PFF]
962 unidades de tradución: 28956 palabras (galego) x 31447 palabras (español)
LEY 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal, versión en español.
LEI 36/2006, do 29 de novembro, de medidas para a prevención da fraude fiscal, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[IMR]
2232 unidades de tradución: 70040 palabras (galego) x 76768 palabras (español)
LEY 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, versión en español.
LEI 35/2006, do 28 de novembro, do imposto sobre a renda das persoas físicas e de modificación parcial das leis dos impostos sobre sociedades, sobre a renda de non-residentes e sobre o patrimonio, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[ADM]
947 unidades de tradución: 20327 palabras (galego) x 21926 palabras (español)
REAL DECRETO 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, versión en español.
REAL DECRETO 520/2005, do 13 de maio, polo que se aproba o Regulamento xeral de desenvolvemento da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[ORZ]
3124 unidades de tradución: 74693 palabras (galego) x 81354 palabras (español)
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2005, 27/12/2004, versión en español.
Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2005, 27/12/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MED]
4060 unidades de tradución: 98864 palabras (galego) x 108108 palabras (español)
Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, 30/12/2003, versión en español.
Lei de medidas fiscais, administrativas e da orde social, 30/12/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[REF]
2050 unidades de tradución: 52962 palabras (galego) x 58055 palabras (español)
Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 22/11/2002, versión en español.
Lei de medidas de reforma do sistema financeiro, 22/11/2002, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[TRI]
3298 unidades de tradución: 68472 palabras (galego) x 74607 palabras (español)
Ley General Tributaria, 17/12/2003, versión en español.
Lei Xeral Tributaria, 17/12/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[SOC]
1277 unidades de tradución: 26843 palabras (galego) x 29092 palabras (español)
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, 30/07/2004, versión en español.
Regulamento do imposto sobre sociedades, 30/07/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[IRP]
1636 unidades de tradución: 35783 palabras (galego) x 38685 palabras (español)
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 30/07/2004, versión en español.
Regulamento do imposto sobre a renda das persoas físicas, 30/07/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[PEN]
1718 unidades de tradución: 49334 palabras (galego) x 53416 palabras (español)
Reglamento de planes y fondos de pensiones, 20/02/2004, versión en español.
Regulamento de plans e fondos de pensións, 20/02/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[SEG]
1651 unidades de tradución: 47816 palabras (galego) x 51561 palabras (español)
Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, 29/10/2004, versión en español.
Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados, 29/10/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[CON]
1920 unidades de tradución: 43114 palabras (galego) x 46978 palabras (español)
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 12/10/2001, versión en español.
Lei de contratos das administracións públicas, 12/10/2001, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[CNC]
2250 unidades de tradución: 55075 palabras (galego) x 60108 palabras (español)
Ley concursal, 9/7/2003, versión en español.
Lei concursal, 9/7/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MOD]
123 unidades de tradución: 3680 palabras (galego) x 3959 palabras (español)
LEY 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos, versión en español.
LEY 26/2005, de 30 de novembro, pola que se modifica a Lei 49/2003, de 26 de novembro, de Arrendamentos Rústicos, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

[ARR]
263 unidades de tradución: 6474 palabras (galego) x 7026 palabras (español)
LEY 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos, versión en español.
LEI 49/2003, de 26 de novembro, de arrendamentos rústicos, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

[FUN]
485 unidades de tradución: 9915 palabras (galego) x 10880 palabras (español)
Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, versión en español.
Lei 50/2002, do 26 de decembro, de Fundacións, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

Eido social:

[MUL]
658 unidades de tradución: 20314 palabras (galego) x 21835 palabras (español)
Ley 2/2007, de 28 de marzo, del trabajo en igualdad de las mujeres de Galicia, versión en español.
Lei 2/2007, do 28 de marzo, do traballo en igualdade das mulleres de Galicia, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Mar Villar Zamuz.

[VXE]
340 unidades de tradución: 10087 palabras (galego) x 10830 palabras (español)
Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero, versión en galego.
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, versión en español.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[GSU]
122 unidades de tradución: 3676 palabras (galego) x 3972 palabras (español)
Decreto 124/2007, do 28 de xuño, polo que se regula o uso e a promoción do galego no sistema educativo, versión en galego.
Decreto 124/2007, de 28 de junio, por el que se regula el uso y la promoción del gallego en el sistema educativo, versión en español.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MYH]
1141 unidades de tradución: 30864 palabras (galego) x 33491 palabras (español)
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, versión en español.
LEI ORGÁNICA 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MCE]
385 unidades de tradución: 12259 palabras (galego) x 13349 palabras (español)
LEY 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, versión en español.
LEI 43/2006, do 29 de decembro, para a mellora do crecemento e do emprego, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[ITS]
409 unidades de tradución: 14046 palabras (galego) x 15709 palabras (español)
LEY 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas, versión en español.
LEI 31/2006, do 18 de outubro, sobre implicación dos traballadores nas sociedades anónimas e cooperativas europeas, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[DER]
1185 unidades de tradución: 20098 palabras (galego) x 21214 palabras (español)
Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil de Galicia, versión en galego.
LEY 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia, versión en español.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[VIV]
939 unidades de tradución: 26379 palabras (galego) x 28517 palabras (español)
REAL DECRETO 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, versión en español.
REAL DECRETO 801/2005, do 1 de xullo, polo que se aproba o Plan estatal 2005-2008, para favorecer o acceso dos cidadáns á vivenda, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MAT]
99 unidades de tradución: 2171 palabras (galego) x 2335 palabras (español)
LEY 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, versión en español.
LEI 13/2005, do 1 de xullo, pola que se modifica o Código civil en materia de dereito a contraer matrimonio, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[ETR]
1885 unidades de tradución: 52661 palabras (galego) x 56766 palabras (español)
REAL DECRETO 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, versión en español.
REAL DECRETO 2393/2004, do 30 de decembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, sobre dereitos e liberdades dos estranxeiros en España e a súa integración social, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[VIO]
843 unidades de tradución: 20411 palabras (galego) x 22327 palabras (español)
Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, 28/12/2004, versión en español.
Lei de protección integral contra a violencia de xénero, 28/12/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[GIG]
350 unidades de tradución: 7889 palabras (galego) x 8561 palabras (español)
LEY 7/2004, de 16 de julio, gallega para la igualdad de mujeres y hombres.
Lei 7/2004, do 16 de xullo, galega para a igualdade de mulleres e homes.
Responsábel do aliñamento: Mar Villar Zamuz.

[IGU]
277 unidades de tradución: 7345 palabras (galego) x 7905 palabras (español)
Ley de igualdad de oportunidades, 2/02/2003, versión en español.
Lei de igualdade de oportunidades, 2/02/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[PPO]
219 unidades de tradución: 7196 palabras (galego) x 7917 palabras (español)
LEY ORGÁNICA 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, versión en español.
LEI ORGÁNICA 6/2002, de 27 de xuño, de Partidos Políticos, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

[ASO]
347 unidades de tradución: 8858 palabras (galego) x 9732 palabras (español)
LEY ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, versión en español.
LEI ORGÁNICA 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

[TRA]
1414 unidades de tradución: 31554 palabras (galego) x 34308 palabras (español)
Estatuto de los Trabajadores, 1994, versión en español. http://www2.unex.es/gerencia/et.htm
Estatuto dos Traballadores, 1994, versión en galego. http://www.avogacia.org
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

Dereito ambiental:

[PAI]
160 unidades de tradución: 4518 palabras (galego) x 4838 palabras (español)
Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección de paisaje de Galicia, versión en español.
Lei 7/2008, do 7 de xullo, de protección da paisaxe de Galicia, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

[PYD]
531 unidades de tradución: 16041 palabras (galego) x 17556 palabras (español)
Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia, versión en español.
Lei 3/2007, do 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MUR]
176 unidades de tradución: 5377 palabras (galego) x 5884 palabras (español)
REAL DECRETO-LEY 8/2006, de 28 de agosto, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia, versión en español.
REAL DECRETO LEI 8/2006, do 28 de agosto, polo que se aproban medidas urxentes en materia de incendios forestais na Comunidade Autónoma de Galicia, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[SEC]
146 unidades de tradución: 4785 palabras (galego) x 5291 palabras (español)
REAL DECRETO LEY 10/2005, de 20 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños producidos en el sector agrario por la sequía y otras adversidades climáticas, versión en español.
REAL DECRETO LEI 10/2005, do 20 de xuño, polo que se adoptan medidas urxentes para paliar os danos producidos no sector agrario pola seca e outras adversidades climáticas, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[GAS]
631 unidades de tradución: 13922 palabras (galego) x 15057 palabras (español)
Ley por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, 9/3/2005, versión en español.
Lei pola que se regula o réxime do comercio de dereitos de emisión de gases de efecto invernadoiro, 9/3/2005, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[EMI]
841 unidades de tradución: 22704 palabras (galego) x 24828 palabras (español)
Real Decreto por el que se aprueba el Plan nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007, 6/9/2004, versión en español.
Real Decreto polo que se aproba o Plan Nacional de Asignación de Dereitos de Emisión, 2005-2007, 6/9/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[HID]
75 unidades de tradución: 2190 palabras (galego) x 2347 palabras (español)
Real Decreto por el que se dictan normas para la ejecución del Convenio Internacional sobre la responsabilidad civil derivada de daños debidos a la contaminación de las aguas del mar por hidrocarburos, 10/9/2004, versión en español.
Real Decreto polo que se ditan normas para a execución do Convenio internacional sobre a responsabilidade civil derivada de danos debidos á contaminación das augas do mar por hidrocarburos, 10/9/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[OZO]
357 unidades de tradución: 7562 palabras (galego) x 8234 palabras (español)
REAL DECRETO 1796/2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el aire ambiente, versión en español.
REAL DECRETO 1796/2003, do 26 de decembro, relativo ó ozono no aire ambiente, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MON]
787 unidades de tradución: 15818 palabras (galego) x 17107 palabras (español)
Ley de Montes, 21/11/2003, versión en español.
Lei de montes, 21/11/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[PRE]
598 unidades de tradución: 14797 palabras (galego) x 16275 palabras (español)
Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 1/7/2002, versión en español.
Lei de prevención e control integrados da contaminación, 1/7/2002, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[VEX]
692 unidades de tradución: 15506 palabras (galego) x 16673 palabras (español)
Ley de sanidad vegetal, 20/11/2002, versión en español.
Lei de sanidade vexetal, 20/11/2002, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[IMP]
389 unidades de tradución: 7321 palabras (galego) x 7780 palabras (español)
Ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, 8/5/2001, versión en español.
Lei de modificación do Real decreto lexislativo 1302/1986, do 28 de xuño, de avaliación de impacto ambiental, 8/5/2001, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[RES]
438 unidades de tradución: 10889 palabras (galego) x 11906 palabras (español)
Ley de Residuos, 21/4/1998, versión en español.
Lei de residuos, 21/4/1998, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

Dereito informático e das telecomunicacións:

[TVD]
255 unidades de tradución: 6264 palabras (galego) x 6753 palabras (español)
REAL DECRETO 944/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre, versión en español.
REAL DECRETO 944 /2005, do 29 de xullo, polo que se aproba o Plan técnico nacional da televisión dixital terrestre, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[USU]
1742 unidades de tradución: 40105 palabras (galego) x 43360 palabras (español)
REAL DECRETO 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, versión en español.
REAL DECRETO 424/2005, do 15 de abril, polo que se aproba o Regulamento sobre as condicións para a prestación de servizos de comunicacións electrónicas, o servizo universal e a protección dos usuario, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[COM]
803 unidades de tradución: 20189 palabras (galego) x 21815 palabras (español)
REAL DECRETO 2296/2004, de 10 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre mercados de comunicaciones electrónicas, acceso a las redes y numeración, versión en español.
REAL DECRETO 2296/2004, do 10 de decembro, polo que se aproba o Regulamento sobre mercados de comunicacións electrónicas, acceso ás redes e numeración, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[TEL]
1143 unidades de tradución: 32583 palabras (galego) x 35686 palabras (español)
Ley General de Telecomunicaciones, 3/11/2003, versión en español.
Lei xeral de telecomunicacións, 3/11/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[INF]
539 unidades de tradución: 13612 palabras (galego) x 14854 palabras (español)
Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, 11/07/2002, versión en español.
Lei de servicios da sociedade da información e de comercio electrónico, 11/07/2002, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[DAT]
469 unidades de tradución: 10670 palabras (galego) x 11483 palabras (español)
Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 13/12/1999, versión en español.
Lei Orgánica de protección de datos de carácter persoal, 13/12/1999, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[SIN]
318 unidades de tradución: 7079 palabras (galego) x 7669 palabras (español)
Real Decreto-Ley sobre firma electrónica, 17/9/1999, versión en español.
Real Decreto-Lei sobre sinatura electrónica, 17/9/1999, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

Sectores:

[POL]
704 unidades de tradución: 13221 palabras (galego) x 14474 palabras (español)
Ley 8/2007, de 13 de junio, de Policía de Galicia, versión en español.
Lei 8/2007, do 13 de xuño, de Policía de Galicia, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Alba Vidal Fernández.

[COO]
785 unidades de tradución: 14700 palabras (galego) x 16077 palabras (español)
Ley 4/2007, de 20 de abril, de coordinación de policías locales, versión en español.
Lei 4/2007, do 20 de abril, de coordinación de policías locais, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Alba Vidal Fernández.

[LEC]
355 unidades de tradución: 8849 palabras (galego) x 9576 palabras (español)
LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, versión en español.
Lei 10/2007, do 22 de xuño, da lectura, do libro e das bibliotecas, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Paz Orois Fernández.

[LIB]
242 unidades de tradución: 6589 palabras (galego) x 7115 palabras (español)
Ley 17/2006, de 27 de diciembre, del libro y de la lectura de Galicia, versión en español.
Lei 17/2006, do 27 de decembro, do libro e da lectura de Galicia, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Paz Orois Fernández.

[SPR]
203 unidades de tradución: 4873 palabras (galego) x 5349 palabras (español)
LEY 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, versión en español.
LEI 2/2007, do 15 de marzo, de sociedades profesionais, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[LAC]
543 unidades de tradución: 12789 palabras (galego) x 13711 palabras (español)
REAL DECRETO 754/2005, de 24 de junio, por el que se regula el régimen de la tasa láctea, versión en español.
REAL DECRETO 754/2005, do 24 de xuño, polo que se regula o réxime da taxa láctea, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[IND]
814 unidades de tradución: 18690 palabras (galego) x 20364 palabras (español)
Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial, 7/7/2003, versión en español.
Lei de protección xurídica do deseño industrial, 7/7/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[MAR]
987 unidades de tradución: 22742 palabras (galego) x 24955 palabras (español)
Ley de Marcas, 7/12/2001, versión en español.
Lei de marcas, 7/12/2001, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[LPM]
949 unidades de tradución: 19343 palabras (galego) x 21039 palabras (español)
Ley de Pesca Marítima del Estado, 26/03/2001, versión en español.
Lei de Pesca Marítima do Estado, 26/03/2001, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[POR]
2536 unidades de tradución: 66815 palabras (galego) x 72968 palabras (español)
Ley de puertos, 26/11/2003, versión en español.
Lei de portos, 26/11/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[SAU]
822 unidades de tradución: 18575 palabras (galego) x 20085 palabras (español)
Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 28/05/2003, versión en español.
Lei e cohesión e calidade do Sistema Nacional de Saúde, 28/05/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[VEH]
371 unidades de tradución: 11100 palabras (galego) x 12045 palabras (español)
LEY 17/2005, de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, versión en español.
LEI 17/2005, do 19 de xullo, pola que se regula o permiso e a licenza de condución por puntos e se modifica o texto articulado da Lei sobre tráfico, circulación de vehículos de motor e seguranza viaria, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[CIR]
2849 unidades de tradución: 48158 palabras (galego) x 51745 palabras (español)
Reglamento General de Circulación, 21/11/2003, versión en español.
Regulamento xeral de circulación, 21/11/2003, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[FER]
1783 unidades de tradución: 39497 palabras (galego) x 42460 palabras (español)
Reglamento del Sector Ferroviario, 30/12/2004, versión en español.
Regulamento do sector ferroviario, 30/12/2004, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[TFC]
324 unidades de tradución: 7615 palabras (galego) x 8349 palabras (español)
LEY 11/1999, de 21 de abril, de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y otras medidas para el desarrollo del Gobierno Local, en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y en materia de aguas, versión en español.
LEI 11/1999, do 21 de abril, de modificación da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e outras medidas para o desenvolvemento do goberno local, en materia de tráfico, circulación de vehículos de motor e seguridade vial e enmateria de augas, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[LOU]
988 unidades de tradución: 22477 palabras (galego) x 24523 palabras (español)
Ley Orgánica de Universidades, 21/12/2001, versión en español.
Lei Orgánica de Universidades, 21/12/2001, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[CAL]
1387 unidades de tradución: 27803 palabras (galego) x 30556 palabras (español)
Lei Orgánica de calidad de la educación, 23/12/2002, versión en español.
Lei Orgánica de calidade da educación, 23/12/2002, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[EDI]
320 unidades de tradución: 8819 palabras (galego) x 9748 palabras (español)
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, versión en español.
Lei 38/1999, de 5 de novembro, de Ordenación da Edificación, versión en galego.
Responsábel do aliñamento: Xusto Rodríguez Río.

Diarios oficiais:

[D30]
2594 unidades de tradución: 58098 palabras (galego) x 62929 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 101 Venres, 27 de maio de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 101 Viernes, 27 de mayo de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D29]
2210 unidades de tradución: 45078 palabras (galego) x 48641 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 62 Venres, 1 de abril de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 62 Viernes, 1 de abril de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D28]
2999 unidades de tradución: 41444 palabras (galego) x 44704 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 49 Venres, 11 de marzo de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 49 Viernes, 11 de marzo de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D27]
2158 unidades de tradución: 51392 palabras (galego) x 55795 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 43 Xoves, 3 de marzo de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 43 Jueves, 3 de marzo de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D26]
1205 unidades de tradución: 26337 palabras (galego) x 28415 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 39 Venres, 25 de febreiro de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 39 Viernes, 25 de febrero de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D25]
6609 unidades de tradución: 91443 palabras (galego) x 98654 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 36 Martes, 22 de febreiro de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 36 Martes, 22 de febrero de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D24]
1817 unidades de tradución: 41444 palabras (galego) x 44704 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 32 Mércores, 16 de febreiro de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 32 Miércoles, 16 de febrero de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D23]
2032 unidades de tradución: 52013 palabras (galego) x 56430 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 23 Xoves, 3 de febreiro de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 23 Jueves, 3 de febrero de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D22]
1230 unidades de tradución: 30892 palabras (galego) x 33563 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIV No 16 Martes, 25 de xaneiro de 2005.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIV No 16 Martes, 25 de enero de 2005.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D21]
1128 unidades de tradución: 23653 palabras (galego) x 25423 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 177 Venres, 10 de setembro de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 177 Viernes, 10 de septiembre de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D20]
1594 unidades de tradución: 36106 palabras (galego) x 38942 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 176 Xoves, 9 de setembro de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 176 Jueves, 9 de septiembre de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D19]
1405 unidades de tradución: 29444 palabras (galego) x 31644 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 174 Martes, 7 de setembro de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 174 Martes, 7 de septiembre de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D18]
1140 unidades de tradución: 23941 palabras (galego) x 25584 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 166 Xoves, 26 de agosto de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 166 Jueves, 26 de agosto de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D17]
1132 unidades de tradución: 31081 palabras (galego) x 33728 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 162 Venres, 20 de agosto de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 162 Viernes, 20 de agosto de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D16]
1911 unidades de tradución: 35974 palabras (galego) x 38761 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 157 Venres, 13 de agosto de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 157 Viernes, 13 de agosto de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D15]
1765 unidades de tradución: 41742 palabras (galego) x 44939 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 154 Martes, 10 de agosto de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 154 Martes, 10 de agosto de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D14]
1523 unidades de tradución: 31286 palabras (galego) x 33573 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 141 Xoves, 22 de xullo de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 141 Jueves, 22 de julio de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D13]
1915 unidades de tradución: 36273 palabras (galego) x 38926 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 135 Mércores, 14 de xullo de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 135 Miércoles, 14 de julio de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D12]
1447 unidades de tradución: 32512 palabras (galego) x 35048 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 133 Luns, 12 de xullo de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 133 Lunes, 12 de julio de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D11]
1925 unidades de tradución: 47017 palabras (galego) x 51064 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XXIII No 129 Martes, 6 de xullo de 2004.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XXIII No 129 Martes, 6 de julio de 2004.
Responsábel do aliñamento: Anxeles Torres Padín.

[D10]
3368 unidades de tradución: 48393 palabras (galego) x 52481 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 10 Luns, 17 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 10 Lunes, 17 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D09]
1280 unidades de tradución: 27631 palabras (galego) x 30325 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 9 Venres, 14 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 9 Viernes, 14 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D08]
1388 unidades de tradución: 21330 palabras (galego) x 23222 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 8 Xoves, 13 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 8 Jueves, 13 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D07]
1825 unidades de tradución: 28055 palabras (galego) x 30462 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 7 Mércores, 12 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 7 Miércoles, 12 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D06]
3207 unidades de tradución: 45120 palabras (galego) x 49495 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 6 Martes, 11 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 6 Martes, 11 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D05]
1482 unidades de tradución: 25448 palabras (galego) x 27648 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 5 Luns, 10 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 5 Lunes, 10 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D04]
1804 unidades de tradución: 22055 palabras (galego) x 23744 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 4 Venres, 7 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 4 Viernes, 7 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D03]
3817 unidades de tradución: 36068 palabras (galego) x 38656 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 3 Mércores, 5 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 3 Miércoles, 5 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D02]
2809 unidades de tradución: 43032 palabras (galego) x 46953 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 2 Martes, 4 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 2 Martes, 4 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.

[D01]
1419 unidades de tradución: 20512 palabras (galego) x 22218 palabras (español)
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Ano XIX No 1 Luns, 3 de xaneiro de 2000.
DIARIO OFICIAL DE GALICIA Año XIX No 1 Lunes, 3 de enero de 2000.
Responsábel do aliñamento: Santiago González Lopo.


4. Corpus BIBLOGAL de textos bíblicos galego-español

1.363.123 palabras, 31.279 unidades de tradución: 656.998 palabras (galego) x 706.125 palabras (español)

  • Galego: A Biblia, Editorial SEPT, 1989 (Antigo Testamento).
    A Biblia / Novo Testamento. Editorial SEPT, 2015.
  • Inglés: World English Bible with Deuterocanon (WEB), 2000.

[XEN]
1533 unidades de tradución: 25220 palabras (latín) x 29269 palabras (galego) x 36238 palabras (portugués do Brasil) x 30819 palabras (portugués de Portugal) x 35692 palabras (catalán) x 34698 palabras (francés) x 33161 palabras (italiano) x 35108 palabras (español) x 35795 palabras (inglés) x 33813 palabras (alemán) x 24286 palabras (éuscaro) x 1537 palabras (chinés simplificado) x 1711 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xénese
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EXO]
1213 unidades de tradución: 20062 palabras (latín) x 24450 palabras (galego) x 29380 palabras (portugués do Brasil) x 25629 palabras (portugués de Portugal) x 28906 palabras (catalán) x 27691 palabras (francés) x 27182 palabras (italiano) x 28410 palabras (español) x 30784 palabras (inglés) x 27284 palabras (alemán) x 18945 palabras (éuscaro) x 1214 palabras (chinés simplificado) x 1326 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Éxodo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LEV]
859 unidades de tradución: 13777 palabras (latín) x 19435 palabras (galego) x 21870 palabras (portugués do Brasil) x 18850 palabras (portugués de Portugal) x 21020 palabras (catalán) x 20541 palabras (francés) x 20179 palabras (italiano) x 20462 palabras (español) x 23359 palabras (inglés) x 20586 palabras (alemán) x 13835 palabras (éuscaro) x 860 palabras (chinés simplificado) x 910 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Levítico
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NUM]
1288 unidades de tradución: 19313 palabras (latín) x 26828 palabras (galego) x 29267 palabras (portugués do Brasil) x 25823 palabras (portugués de Portugal) x 28737 palabras (catalán) x 28024 palabras (francés) x 27166 palabras (italiano) x 28413 palabras (español) x 31247 palabras (inglés) x 27170 palabras (alemán) x 17098 palabras (éuscaro) x 1304 palabras (chinés simplificado) x 1314 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Números
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DEU]
959 unidades de tradución: 18502 palabras (latín) x 26062 palabras (galego) x 26418 palabras (portugués do Brasil) x 23014 palabras (portugués de Portugal) x 25938 palabras (catalán) x 26028 palabras (francés) x 24399 palabras (italiano) x 24379 palabras (español) x 27608 palabras (inglés) x 25307 palabras (alemán) x 17184 palabras (éuscaro) x 965 palabras (chinés simplificado) x 1300 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Deuteronomio
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOS]
658 unidades de tradución: 12137 palabras (latín) x 15550 palabras (galego) x 17216 palabras (portugués do Brasil) x 15122 palabras (portugués de Portugal) x 16870 palabras (catalán) x 16618 palabras (francés) x 15568 palabras (italiano) x 16931 palabras (español) x 17651 palabras (inglés) x 16164 palabras (alemán) x 11345 palabras (éuscaro) x 660 palabras (chinés simplificado) x 727 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xosué
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUI]
618 unidades de tradución: 12625 palabras (latín) x 16274 palabras (galego) x 18171 palabras (portugués do Brasil) x 14822 palabras (portugués de Portugal) x 17374 palabras (catalán) x 16982 palabras (francés) x 15820 palabras (italiano) x 17163 palabras (español) x 18137 palabras (inglés) x 16911 palabras (alemán) x 12038 palabras (éuscaro) x 619 palabras (chinés simplificado) x 657 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xuíces
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[RUT]
85 unidades de tradución: 1784 palabras (latín) x 2168 palabras (galego) x 2540 palabras (portugués do Brasil) x 2181 palabras (portugués de Portugal) x 2324 palabras (catalán) x 2292 palabras (francés) x 2152 palabras (italiano) x 2298 palabras (español) x 2452 palabras (inglés) x 2331 palabras (alemán) x 1688 palabras (éuscaro) x 85 palabras (chinés simplificado) x 88 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Rut
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1SM]
811 unidades de tradución: 18097 palabras (latín) x 19743 palabras (galego) x 24309 palabras (portugués do Brasil) x 19974 palabras (portugués de Portugal) x 23030 palabras (catalán) x 21932 palabras (francés) x 21293 palabras (italiano) x 22858 palabras (español) x 23874 palabras (inglés) x 22186 palabras (alemán) x 16650 palabras (éuscaro) x 814 palabras (chinés simplificado) x 898 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, I Samuel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2SM]
695 unidades de tradución: 14512 palabras (latín) x 16369 palabras (galego) x 20110 palabras (portugués do Brasil) x 16855 palabras (portugués de Portugal) x 19131 palabras (catalán) x 18569 palabras (francés) x 17549 palabras (italiano) x 18892 palabras (español) x 19757 palabras (inglés) x 18572 palabras (alemán) x 13402 palabras (éuscaro) x 696 palabras (chinés simplificado) x 750 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, II Samuel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1RE]
816 unidades de tradución: 17216 palabras (latín) x 19546 palabras (galego) x 23682 palabras (portugués do Brasil) x 19826 palabras (portugués de Portugal) x 22613 palabras (catalán) x 22129 palabras (francés) x 20580 palabras (italiano) x 22525 palabras (español) x 23375 palabras (inglés) x 21755 palabras (alemán) x 15978 palabras (éuscaro) x 816 palabras (chinés simplificado) x 878 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, I Reis
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2RE]
719 unidades de tradución: 15965 palabras (latín) x 18744 palabras (galego) x 22060 palabras (portugués do Brasil) x 19116 palabras (portugués de Portugal) x 21618 palabras (catalán) x 20956 palabras (francés) x 19345 palabras (italiano) x 21377 palabras (español) x 22482 palabras (inglés) x 20955 palabras (alemán) x 15219 palabras (éuscaro) x 719 palabras (chinés simplificado) x 758 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, II Reis
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CR]
942 unidades de tradución: 14347 palabras (latín) x 16690 palabras (galego) x 20114 palabras (portugués do Brasil) x 17218 palabras (portugués de Portugal) x 18544 palabras (catalán) x 17940 palabras (francés) x 16806 palabras (italiano) x 18322 palabras (español) x 19781 palabras (inglés) x 17237 palabras (alemán) x 13347 palabras (éuscaro) x 945 palabras (chinés simplificado) x 1055 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, I Crónicas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CR]
822 unidades de tradución: 17939 palabras (latín) x 19529 palabras (galego) x 26636 palabras (portugués do Brasil) x 21814 palabras (portugués de Portugal) x 24760 palabras (catalán) x 23404 palabras (francés) x 21772 palabras (italiano) x 23904 palabras (español) x 25064 palabras (inglés) x 23326 palabras (alemán) x 17010 palabras (éuscaro) x 823 palabras (chinés simplificado) x 994 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, II Crónicas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESD]
280 unidades de tradución: 5104 palabras (latín) x 6043 palabras (galego) x 6929 palabras (portugués do Brasil) x 6039 palabras (portugués de Portugal) x 6504 palabras (catalán) x 6547 palabras (francés) x 6046 palabras (italiano) x 6693 palabras (español) x 7180 palabras (inglés) x 6225 palabras (alemán) x 4239 palabras (éuscaro) x 280 palabras (chinés simplificado) x 374 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Esdras
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NEH]
406 unidades de tradución: 7357 palabras (latín) x 8723 palabras (galego) x 10615 palabras (portugués do Brasil) x 8843 palabras (portugués de Portugal) x 9826 palabras (catalán) x 9495 palabras (francés) x 8961 palabras (italiano) x 9450 palabras (español) x 10112 palabras (inglés) x 8862 palabras (alemán) x 6455 palabras (éuscaro) x 405 palabras (chinés simplificado) x 477 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Nehemías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESR]
167 unidades de tradución: 3990 palabras (latín) x 4957 palabras (galego) x 5977 palabras (portugués do Brasil) x 4567 palabras (portugués de Portugal) x 5475 palabras (catalán) x 5305 palabras (francés) x 5139 palabras (italiano) x 5326 palabras (español) x 5402 palabras (inglés) x 5082 palabras (alemán) x 3701 palabras (éuscaro) x 165 palabras (chinés simplificado) x 167 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Ester (texto hebreo)
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOB]
1070 unidades de tradución: 12527 palabras (latín) x 15262 palabras (galego) x 19572 palabras (portugués do Brasil) x 15588 palabras (portugués de Portugal) x 16582 palabras (catalán) x 15582 palabras (francés) x 15877 palabras (italiano) x 16140 palabras (español) x 17669 palabras (inglés) x 16670 palabras (alemán) x 11732 palabras (éuscaro) x 1066 palabras (chinés simplificado) x 1192 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xob
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SLM]
2461 unidades de tradución: 29651 palabras (latín) x 33193 palabras (galego) x 39751 palabras (portugués do Brasil) x 35751 palabras (portugués de Portugal) x 38257 palabras (catalán) x 40168 palabras (francés) x 35970 palabras (italiano) x 38195 palabras (español) x 41395 palabras (inglés) x 37786 palabras (alemán) x 26217 palabras (éuscaro) x 2452 palabras (chinés simplificado) x 2816 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Salmos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[PRV]
915 unidades de tradución: 9904 palabras (latín) x 12676 palabras (galego) x 15137 palabras (portugués do Brasil) x 12795 palabras (portugués de Portugal) x 13555 palabras (catalán) x 14792 palabras (francés) x 13225 palabras (italiano) x 13887 palabras (español) x 14467 palabras (inglés) x 13404 palabras (alemán) x 9298 palabras (éuscaro) x 917 palabras (chinés simplificado) x 920 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Proverbios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ECL]
222 unidades de tradución: 3795 palabras (latín) x 4878 palabras (galego) x 6000 palabras (portugués do Brasil) x 4949 palabras (portugués de Portugal) x 5294 palabras (catalán) x 5550 palabras (francés) x 4982 palabras (italiano) x 5238 palabras (español) x 5503 palabras (inglés) x 4866 palabras (alemán) x 3671 palabras (éuscaro) x 221 palabras (chinés simplificado) x 265 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Eclesiastés
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[CNT]
117 unidades de tradución: 1783 palabras (latín) x 2285 palabras (galego) x 2746 palabras (portugués do Brasil) x 2300 palabras (portugués de Portugal) x 2562 palabras (catalán) x 2599 palabras (francés) x 2436 palabras (italiano) x 2410 palabras (español) x 2568 palabras (inglés) x 2348 palabras (alemán) x 1632 palabras (éuscaro) x 117 palabras (chinés simplificado) x 117 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Cantar dos Cantares
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ISA]
1292 unidades de tradución: 24572 palabras (latín) x 31400 palabras (galego) x 36875 palabras (portugués do Brasil) x 31464 palabras (portugués de Portugal) x 32887 palabras (catalán) x 33398 palabras (francés) x 30833 palabras (italiano) x 31884 palabras (español) x 35506 palabras (inglés) x 32622 palabras (alemán) x 23555 palabras (éuscaro) x 1290 palabras (chinés simplificado) x 1394 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Isaías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XER]
1364 unidades de tradución: 29505 palabras (latín) x 37805 palabras (galego) x 41402 palabras (portugués do Brasil) x 35085 palabras (portugués de Portugal) x 38389 palabras (catalán) x 38319 palabras (francés) x 35705 palabras (italiano) x 37269 palabras (español) x 41635 palabras (inglés) x 37432 palabras (alemán) x 25941 palabras (éuscaro) x 1367 palabras (chinés simplificado) x 1477 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xeremías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LAM]
154 unidades de tradución: 2386 palabras (latín) x 920 palabras (galego) x 3752 palabras (portugués do Brasil) x 2724 palabras (portugués de Portugal) x 3171 palabras (catalán) x 3231 palabras (francés) x 3057 palabras (italiano) x 2946 palabras (español) x 3368 palabras (inglés) x 3117 palabras (alemán) x 2222 palabras (éuscaro) x 154 palabras (chinés simplificado) x 155 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Lamentacións
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EZE]
1273 unidades de tradución: 26803 palabras (latín) x 34879 palabras (galego) x 41166 palabras (portugués do Brasil) x 32204 palabras (portugués de Portugal) x 34920 palabras (catalán) x 34893 palabras (francés) x 31622 palabras (italiano) x 34294 palabras (español) x 38482 palabras (inglés) x 33721 palabras (alemán) x 23067 palabras (éuscaro) x 1276 palabras (chinés simplificado) x 1309 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Ezequiel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DAN]
531 unidades de tradución: 10696 palabras (latín) x 12214 palabras (galego) x 12647 palabras (portugués do Brasil) x 12983 palabras (portugués de Portugal) x 11047 palabras (catalán) x 11056 palabras (francés) x 13320 palabras (italiano) x 10758 palabras (español) x 11604 palabras (inglés) x 10390 palabras (alemán) x 7659 palabras (éuscaro) x 531 palabras (chinés simplificado) x 588 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Daniel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[OSE]
197 unidades de tradución: 3485 palabras (latín) x 4504 palabras (galego) x 5706 palabras (portugués do Brasil) x 4353 palabras (portugués de Portugal) x 4710 palabras (catalán) x 4651 palabras (francés) x 4334 palabras (italiano) x 4369 palabras (español) x 5021 palabras (inglés) x 4758 palabras (alemán) x 3545 palabras (éuscaro) x 196 palabras (chinés simplificado) x 226 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Oseas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOE]
73 unidades de tradución: 1356 palabras (latín) x 1833 palabras (galego) x 2019 palabras (portugués do Brasil) x 1638 palabras (portugués de Portugal) x 1831 palabras (catalán) x 1782 palabras (francés) x 1727 palabras (italiano) x 1703 palabras (español) x 1917 palabras (inglés) x 1775 palabras (alemán) x 1211 palabras (éuscaro) x 73 palabras (chinés simplificado) x 85 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xoel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AMO]
146 unidades de tradución: 2773 palabras (latín) x 3465 palabras (galego) x 4328 palabras (portugués do Brasil) x 3559 palabras (portugués de Portugal) x 3703 palabras (catalán) x 3747 palabras (francés) x 3523 palabras (italiano) x 3602 palabras (español) x 4043 palabras (inglés) x 3760 palabras (alemán) x 2773 palabras (éuscaro) x 146 palabras (chinés simplificado) x 156 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Amós
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ABD]
21 unidades de tradución: 425 palabras (latín) x 575 palabras (galego) x 661 palabras (portugués do Brasil) x 545 palabras (portugués de Portugal) x 566 palabras (catalán) x 564 palabras (francés) x 539 palabras (italiano) x 551 palabras (español) x 617 palabras (inglés) x 574 palabras (alemán) x 394 palabras (éuscaro) x 21 palabras (chinés simplificado) x 21 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Abdías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XON]
48 unidades de tradución: 962 palabras (latín) x 1137 palabras (galego) x 1384 palabras (portugués do Brasil) x 1156 palabras (portugués de Portugal) x 1277 palabras (catalán) x 1196 palabras (francés) x 1144 palabras (italiano) x 1172 palabras (español) x 1265 palabras (inglés) x 1165 palabras (alemán) x 861 palabras (éuscaro) x 48 palabras (chinés simplificado) x 59 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xonás
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MIQ]
105 unidades de tradución: 2071 palabras (latín) x 2678 palabras (galego) x 3207 palabras (portugués do Brasil) x 2598 palabras (portugués de Portugal) x 2709 palabras (catalán) x 2758 palabras (francés) x 2619 palabras (italiano) x 2600 palabras (español) x 2979 palabras (inglés) x 2675 palabras (alemán) x 1983 palabras (éuscaro) x 105 palabras (chinés simplificado) x 115 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Miqueas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NAH]
47 unidades de tradución: 849 palabras (latín) x 1133 palabras (galego) x 1302 palabras (portugués do Brasil) x 1063 palabras (portugués de Portugal) x 1121 palabras (catalán) x 1090 palabras (francés) x 1016 palabras (italiano) x 1061 palabras (español) x 1194 palabras (inglés) x 1160 palabras (alemán) x 836 palabras (éuscaro) x 47 palabras (chinés simplificado) x 48 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Nahum
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HAB]
56 unidades de tradución: 1008 palabras (latín) x 1290 palabras (galego) x 1543 palabras (portugués do Brasil) x 1245 palabras (portugués de Portugal) x 1343 palabras (catalán) x 1411 palabras (francés) x 1233 palabras (italiano) x 1310 palabras (español) x 1372 palabras (inglés) x 1337 palabras (alemán) x 932 palabras (éuscaro) x 56 palabras (chinés simplificado) x 58 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Habacuc
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SOF]
53 unidades de tradución: 1064 palabras (latín) x 1438 palabras (galego) x 1659 palabras (portugués do Brasil) x 1342 palabras (portugués de Portugal) x 1372 palabras (catalán) x 1445 palabras (francés) x 1339 palabras (italiano) x 1382 palabras (español) x 1549 palabras (inglés) x 1399 palabras (alemán) x 1049 palabras (éuscaro) x 52 palabras (chinés simplificado) x 57 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Sofonías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AXE]
38 unidades de tradución: 793 palabras (latín) x 987 palabras (galego) x 1128 palabras (portugués do Brasil) x 999 palabras (portugués de Portugal) x 975 palabras (catalán) x 994 palabras (francés) x 988 palabras (italiano) x 1000 palabras (español) x 1032 palabras (inglés) x 961 palabras (alemán) x 730 palabras (éuscaro) x 38 palabras (chinés simplificado) x 41 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Axeo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ZAC]
211 unidades de tradución: 4366 palabras (latín) x 5461 palabras (galego) x 6029 palabras (portugués do Brasil) x 5150 palabras (portugués de Portugal) x 5610 palabras (catalán) x 5506 palabras (francés) x 5139 palabras (italiano) x 5541 palabras (español) x 6036 palabras (inglés) x 5537 palabras (alemán) x 3867 palabras (éuscaro) x 211 palabras (chinés simplificado) x 222 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Zacarías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MAL]
55 unidades de tradución: 1220 palabras (latín) x 1630 palabras (galego) x 1882 palabras (portugués do Brasil) x 1621 palabras (portugués de Portugal) x 1680 palabras (catalán) x 1644 palabras (francés) x 1569 palabras (italiano) x 1605 palabras (español) x 1687 palabras (inglés) x 1616 palabras (alemán) x 1290 palabras (éuscaro) x 55 palabras (chinés simplificado) x 67 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Malaquías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MTU]
1071 unidades de tradución: 16438 palabras (latín) x 19308 palabras (galego) x 22325 palabras (portugués do Brasil) x 20632 palabras (portugués de Portugal) x 21688 palabras (catalán) x 22151 palabras (francés) x 20306 palabras (italiano) x 21175 palabras (español) x 22859 palabras (inglés) x 22121 palabras (alemán) x 16069 palabras (éuscaro) x 1071 palabras (chinés simplificado) x 1125 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Mateu
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MRC]
678 unidades de tradución: 10285 palabras (latín) x 11827 palabras (galego) x 14586 palabras (portugués do Brasil) x 12999 palabras (portugués de Portugal) x 13561 palabras (catalán) x 13874 palabras (francés) x 12484 palabras (italiano) x 13300 palabras (español) x 14341 palabras (inglés) x 14008 palabras (alemán) x 10111 palabras (éuscaro) x 678 palabras (chinés simplificado) x 731 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Marcos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LUC]
1151 unidades de tradución: 18004 palabras (latín) x 20541 palabras (galego) x 25536 palabras (portugués do Brasil) x 21747 palabras (portugués de Portugal) x 23170 palabras (catalán) x 23935 palabras (francés) x 21776 palabras (italiano) x 22838 palabras (español) x 24553 palabras (inglés) x 24120 palabras (alemán) x 17339 palabras (éuscaro) x 1151 palabras (chinés simplificado) x 1277 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Lucas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOA]
879 unidades de tradución: 14010 palabras (latín) x 15979 palabras (galego) x 18140 palabras (portugués do Brasil) x 16672 palabras (portugués de Portugal) x 17742 palabras (catalán) x 18272 palabras (francés) x 16964 palabras (italiano) x 17329 palabras (español) x 18620 palabras (inglés) x 17995 palabras (alemán) x 13759 palabras (éuscaro) x 878 palabras (chinés simplificado) x 960 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FEI]
1007 unidades de tradución: 16577 palabras (latín) x 19548 palabras (galego) x 24030 palabras (portugués do Brasil) x 21208 palabras (portugués de Portugal) x 22309 palabras (catalán) x 22608 palabras (francés) x 21192 palabras (italiano) x 21862 palabras (español) x 23211 palabras (inglés) x 22578 palabras (alemán) x 16946 palabras (éuscaro) x 1009 palabras (chinés simplificado) x 1169 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Feitos dos Apóstolos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ROM]
433 unidades de tradución: 6510 palabras (latín) x 8870 palabras (galego) x 9822 palabras (portugués do Brasil) x 8992 palabras (portugués de Portugal) x 9778 palabras (catalán) x 9581 palabras (francés) x 8916 palabras (italiano) x 9027 palabras (español) x 9427 palabras (inglés) x 8979 palabras (alemán) x 7236 palabras (éuscaro) x 433 palabras (chinés simplificado) x 600 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Romanos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CO]
437 unidades de tradución: 6386 palabras (latín) x 8794 palabras (galego) x 9763 palabras (portugués do Brasil) x 8917 palabras (portugués de Portugal) x 9337 palabras (catalán) x 9410 palabras (francés) x 8660 palabras (italiano) x 8659 palabras (español) x 9334 palabras (inglés) x 8810 palabras (alemán) x 7178 palabras (éuscaro) x 437 palabras (chinés simplificado) x 542 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta aos Corintios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CO]
257 unidades de tradución: 4274 palabras (latín) x 5489 palabras (galego) x 6307 palabras (portugués do Brasil) x 5832 palabras (portugués de Portugal) x 6274 palabras (catalán) x 6333 palabras (francés) x 5630 palabras (italiano) x 5605 palabras (español) x 6042 palabras (inglés) x 5773 palabras (alemán) x 4694 palabras (éuscaro) x 257 palabras (chinés simplificado) x 333 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta aos Corintios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[GLT]
149 unidades de tradución: 2110 palabras (latín) x 2965 palabras (galego) x 3273 palabras (portugués do Brasil) x 2976 palabras (portugués de Portugal) x 3150 palabras (catalán) x 3138 palabras (francés) x 2895 palabras (italiano) x 2926 palabras (español) x 3112 palabras (inglés) x 2946 palabras (alemán) x 2401 palabras (éuscaro) x 149 palabras (chinés simplificado) x 182 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Gálatas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EFE]
155 unidades de tradución: 2136 palabras (latín) x 2705 palabras (galego) x 3084 palabras (portugués do Brasil) x 2835 palabras (portugués de Portugal) x 3055 palabras (catalán) x 3067 palabras (francés) x 2822 palabras (italiano) x 2942 palabras (español) x 3085 palabras (inglés) x 2887 palabras (alemán) x 2225 palabras (éuscaro) x 156 palabras (chinés simplificado) x 194 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Efesios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FLP]
104 unidades de tradución: 1556 palabras (latín) x 2112 palabras (galego) x 2288 palabras (portugués do Brasil) x 2036 palabras (portugués de Portugal) x 2290 palabras (catalán) x 2242 palabras (francés) x 2010 palabras (italiano) x 2080 palabras (español) x 2217 palabras (inglés) x 2062 palabras (alemán) x 1656 palabras (éuscaro) x 104 palabras (chinés simplificado) x 127 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Filipenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[COL]
95 unidades de tradución: 1442 palabras (latín) x 1890 palabras (galego) x 2099 palabras (portugués do Brasil) x 1841 palabras (portugués de Portugal) x 1967 palabras (catalán) x 2080 palabras (francés) x 1881 palabras (italiano) x 1936 palabras (español) x 1985 palabras (inglés) x 1911 palabras (alemán) x 1497 palabras (éuscaro) x 96 palabras (chinés simplificado) x 120 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Colosenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TE]
89 unidades de tradución: 1392 palabras (latín) x 1709 palabras (galego) x 2013 palabras (portugués do Brasil) x 1720 palabras (portugués de Portugal) x 1913 palabras (catalán) x 1947 palabras (francés) x 1767 palabras (italiano) x 1769 palabras (español) x 1828 palabras (inglés) x 1762 palabras (alemán) x 1438 palabras (éuscaro) x 89 palabras (chinés simplificado) x 128 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta aos Tesalonicenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TE]
47 unidades de tradución: 743 palabras (latín) x 972 palabras (galego) x 1074 palabras (portugués do Brasil) x 1017 palabras (portugués de Portugal) x 1078 palabras (catalán) x 1067 palabras (francés) x 947 palabras (italiano) x 986 palabras (español) x 1036 palabras (inglés) x 973 palabras (alemán) x 786 palabras (éuscaro) x 47 palabras (chinés simplificado) x 63 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta aos Tesalonicenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TI]
113 unidades de tradución: 1575 palabras (latín) x 2139 palabras (galego) x 2450 palabras (portugués do Brasil) x 2188 palabras (portugués de Portugal) x 2438 palabras (catalán) x 2369 palabras (francés) x 2250 palabras (italiano) x 2173 palabras (español) x 2262 palabras (inglés) x 2104 palabras (alemán) x 1774 palabras (éuscaro) x 113 palabras (chinés simplificado) x 138 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta a Timoteo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TI]
83 unidades de tradución: 1154 palabras (latín) x 1517 palabras (galego) x 1697 palabras (portugués do Brasil) x 1567 palabras (portugués de Portugal) x 1733 palabras (catalán) x 1653 palabras (francés) x 1606 palabras (italiano) x 1545 palabras (español) x 1601 palabras (inglés) x 1547 palabras (alemán) x 1290 palabras (éuscaro) x 83 palabras (chinés simplificado) x 99 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta a Timoteo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[TIT]
46 unidades de tradución: 652 palabras (latín) x 847 palabras (galego) x 1026 palabras (portugués do Brasil) x 933 palabras (portugués de Portugal) x 1018 palabras (catalán) x 955 palabras (francés) x 883 palabras (italiano) x 884 palabras (español) x 903 palabras (inglés) x 870 palabras (alemán) x 736 palabras (éuscaro) x 46 palabras (chinés simplificado) x 59 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta a Tito
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FIL]
25 unidades de tradución: 317 palabras (latín) x 431 palabras (galego) x 472 palabras (portugués do Brasil) x 433 palabras (portugués de Portugal) x 460 palabras (catalán) x 446 palabras (francés) x 413 palabras (italiano) x 402 palabras (español) x 442 palabras (inglés) x 413 palabras (alemán) x 330 palabras (éuscaro) x 25 palabras (chinés simplificado) x 27 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta a Filemón
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HEB]
303 unidades de tradución: 4580 palabras (latín) x 6949 palabras (galego) x 7159 palabras (portugués do Brasil) x 6763 palabras (portugués de Portugal) x 7044 palabras (catalán) x 6924 palabras (francés) x 6537 palabras (italiano) x 6496 palabras (español) x 6789 palabras (inglés) x 6333 palabras (alemán) x 5224 palabras (éuscaro) x 303 palabras (chinés simplificado) x 390 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Hebreos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SGO]
108 unidades de tradución: 1632 palabras (latín) x 2201 palabras (galego) x 2426 palabras (portugués do Brasil) x 2190 palabras (portugués de Portugal) x 2290 palabras (catalán) x 2365 palabras (francés) x 2140 palabras (italiano) x 2185 palabras (español) x 2261 palabras (inglés) x 2206 palabras (alemán) x 1820 palabras (éuscaro) x 108 palabras (chinés simplificado) x 126 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta de Santiago
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1PE]
105 unidades de tradución: 1624 palabras (latín) x 2411 palabras (galego) x 2534 palabras (portugués do Brasil) x 2361 palabras (portugués de Portugal) x 2418 palabras (catalán) x 2446 palabras (francés) x 2224 palabras (italiano) x 2298 palabras (español) x 2415 palabras (inglés) x 2229 palabras (alemán) x 1843 palabras (éuscaro) x 105 palabras (chinés simplificado) x 146 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta de San Pedro
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2PE]
61 unidades de tradución: 1033 palabras (latín) x 1506 palabras (galego) x 1576 palabras (portugués do Brasil) x 1445 palabras (portugués de Portugal) x 1601 palabras (catalán) x 1570 palabras (francés) x 1445 palabras (italiano) x 1474 palabras (español) x 1514 palabras (inglés) x 1452 palabras (alemán) x 1169 palabras (éuscaro) x 61 palabras (chinés simplificado) x 69 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta de San Pedro
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1XN]
105 unidades de tradución: 1854 palabras (latín) x 2466 palabras (galego) x 2472 palabras (portugués do Brasil) x 2317 palabras (portugués de Portugal) x 2548 palabras (catalán) x 2533 palabras (francés) x 2302 palabras (italiano) x 2398 palabras (español) x 2463 palabras (inglés) x 2391 palabras (alemán) x 1818 palabras (éuscaro) x 105 palabras (chinés simplificado) x 184 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta de San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2XN]
13 unidades de tradución: 218 palabras (latín) x 287 palabras (galego) x 304 palabras (portugués do Brasil) x 263 palabras (portugués de Portugal) x 303 palabras (catalán) x 317 palabras (francés) x 262 palabras (italiano) x 287 palabras (español) x 298 palabras (inglés) x 282 palabras (alemán) x 231 palabras (éuscaro) x 13 palabras (chinés simplificado) x 15 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta de San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[3XN]
15 unidades de tradución: 212 palabras (latín) x 284 palabras (galego) x 335 palabras (portugués do Brasil) x 280 palabras (portugués de Portugal) x 305 palabras (catalán) x 309 palabras (francés) x 278 palabras (italiano) x 296 palabras (español) x 295 palabras (inglés) x 291 palabras (alemán) x 261 palabras (éuscaro) x 15 palabras (chinés simplificado) x 18 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, III Carta de San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUD]
25 unidades de tradución: 420 palabras (latín) x 596 palabras (galego) x 671 palabras (portugués do Brasil) x 617 palabras (portugués de Portugal) x 593 palabras (catalán) x 613 palabras (francés) x 584 palabras (italiano) x 575 palabras (español) x 603 palabras (inglés) x 572 palabras (alemán) x 489 palabras (éuscaro) x 25 palabras (chinés simplificado) x 29 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta de San Xudas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[APO]
405 unidades de tradución: 8348 palabras (latín) x 10632 palabras (galego) x 11520 palabras (portugués do Brasil) x 10448 palabras (portugués de Portugal) x 11208 palabras (catalán) x 11497 palabras (francés) x 10306 palabras (italiano) x 11250 palabras (español) x 11359 palabras (inglés) x 10825 palabras (alemán) x 7838 palabras (éuscaro) x 405 palabras (chinés simplificado) x 507 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, A Apocalipse
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.