Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Coleccións

BIBLOGAL4P GL-PT_PT-EN-FR

Busca por forma

Procurar lema


Busca por concepto

n(){ $("#content").load("info_gl.php"); }); });

CABEZALLO; } ?>


Corpus BIBLOGAL4P de textos bíblicos galego-portugués de Portugal-francés-inglés

2.798.904 palabras, 31.279 unidades de tradución: 656.998 palabras (galego) x 662.853 palabras (portugués de Portugal) x 719.229 palabras (francés) x 759.824 palabras (inglés)

  • Galego: A Biblia, Editorial SEPT, 1989 (Antigo Testamento).
    A Biblia / Novo Testamento. Editorial SEPT, 2015.
  • Portugués de Portugal: Bíblia Sagrada / Edição Pastoral (BEP), 1990.
  • Francés: La Sainte Bible (La Bible Segond), 1910.
  • Inglés: World English Bible with Deuterocanon (WEB), 2000.

[XEN]
1533 unidades de tradución: 29269 palabras (galego) x 30819 palabras (portugués de Portugal) x 34698 palabras (francés) x 35795 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xénese
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EXO]
1213 unidades de tradución: 24450 palabras (galego) x 25629 palabras (portugués de Portugal) x 27691 palabras (francés) x 30784 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Éxodo
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LEV]
859 unidades de tradución: 19435 palabras (galego) x 18850 palabras (portugués de Portugal) x 20541 palabras (francés) x 23359 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Levítico
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NUM]
1288 unidades de tradución: 26828 palabras (galego) x 25823 palabras (portugués de Portugal) x 28024 palabras (francés) x 31247 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Números
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DEU]
959 unidades de tradución: 26062 palabras (galego) x 23014 palabras (portugués de Portugal) x 26028 palabras (francés) x 27608 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Deuteronomio
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOS]
658 unidades de tradución: 15550 palabras (galego) x 15122 palabras (portugués de Portugal) x 16618 palabras (francés) x 17651 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xosué
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUI]
618 unidades de tradución: 16274 palabras (galego) x 14822 palabras (portugués de Portugal) x 16982 palabras (francés) x 18137 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xuíces
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[RUT]
85 unidades de tradución: 2168 palabras (galego) x 2181 palabras (portugués de Portugal) x 2292 palabras (francés) x 2452 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Rut
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1SM]
811 unidades de tradución: 19743 palabras (galego) x 19974 palabras (portugués de Portugal) x 21932 palabras (francés) x 23874 palabras (inglés)
Antigo Testamento, I Samuel
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2SM]
695 unidades de tradución: 16369 palabras (galego) x 16855 palabras (portugués de Portugal) x 18569 palabras (francés) x 19757 palabras (inglés)
Antigo Testamento, II Samuel
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1RE]
816 unidades de tradución: 19546 palabras (galego) x 19826 palabras (portugués de Portugal) x 22129 palabras (francés) x 23375 palabras (inglés)
Antigo Testamento, I Reis
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2RE]
719 unidades de tradución: 18744 palabras (galego) x 19116 palabras (portugués de Portugal) x 20956 palabras (francés) x 22482 palabras (inglés)
Antigo Testamento, II Reis
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CR]
942 unidades de tradución: 16690 palabras (galego) x 17218 palabras (portugués de Portugal) x 17940 palabras (francés) x 19781 palabras (inglés)
Antigo Testamento, I Crónicas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CR]
822 unidades de tradución: 19529 palabras (galego) x 21814 palabras (portugués de Portugal) x 23404 palabras (francés) x 25064 palabras (inglés)
Antigo Testamento, II Crónicas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESD]
280 unidades de tradución: 6043 palabras (galego) x 6039 palabras (portugués de Portugal) x 6547 palabras (francés) x 7180 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Esdras
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NEH]
406 unidades de tradución: 8723 palabras (galego) x 8843 palabras (portugués de Portugal) x 9495 palabras (francés) x 10112 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Nehemías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESR]
167 unidades de tradución: 4957 palabras (galego) x 4567 palabras (portugués de Portugal) x 5305 palabras (francés) x 5402 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Ester (texto hebreo)
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOB]
1070 unidades de tradución: 15262 palabras (galego) x 15588 palabras (portugués de Portugal) x 15582 palabras (francés) x 17669 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xob
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SLM]
2461 unidades de tradución: 33193 palabras (galego) x 35751 palabras (portugués de Portugal) x 40168 palabras (francés) x 41395 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Salmos
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[PRV]
915 unidades de tradución: 12676 palabras (galego) x 12795 palabras (portugués de Portugal) x 14792 palabras (francés) x 14467 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Proverbios
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ECL]
222 unidades de tradución: 4878 palabras (galego) x 4949 palabras (portugués de Portugal) x 5550 palabras (francés) x 5503 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Eclesiastés
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[CNT]
117 unidades de tradución: 2285 palabras (galego) x 2300 palabras (portugués de Portugal) x 2599 palabras (francés) x 2568 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Cantar dos Cantares
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ISA]
1292 unidades de tradución: 31400 palabras (galego) x 31464 palabras (portugués de Portugal) x 33398 palabras (francés) x 35506 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Isaías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XER]
1364 unidades de tradución: 37805 palabras (galego) x 35085 palabras (portugués de Portugal) x 38319 palabras (francés) x 41635 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xeremías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LAM]
154 unidades de tradución: 920 palabras (galego) x 2724 palabras (portugués de Portugal) x 3231 palabras (francés) x 3368 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Lamentacións
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EZE]
1273 unidades de tradución: 34879 palabras (galego) x 32204 palabras (portugués de Portugal) x 34893 palabras (francés) x 38482 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Ezequiel
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DAN]
531 unidades de tradución: 12214 palabras (galego) x 12983 palabras (portugués de Portugal) x 11056 palabras (francés) x 11604 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Daniel
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[OSE]
197 unidades de tradución: 4504 palabras (galego) x 4353 palabras (portugués de Portugal) x 4651 palabras (francés) x 5021 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Oseas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOE]
73 unidades de tradución: 1833 palabras (galego) x 1638 palabras (portugués de Portugal) x 1782 palabras (francés) x 1917 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xoel
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AMO]
146 unidades de tradución: 3465 palabras (galego) x 3559 palabras (portugués de Portugal) x 3747 palabras (francés) x 4043 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Amós
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ABD]
21 unidades de tradución: 575 palabras (galego) x 545 palabras (portugués de Portugal) x 564 palabras (francés) x 617 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Abdías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XON]
48 unidades de tradución: 1137 palabras (galego) x 1156 palabras (portugués de Portugal) x 1196 palabras (francés) x 1265 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Xonás
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MIQ]
105 unidades de tradución: 2678 palabras (galego) x 2598 palabras (portugués de Portugal) x 2758 palabras (francés) x 2979 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Miqueas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NAH]
47 unidades de tradución: 1133 palabras (galego) x 1063 palabras (portugués de Portugal) x 1090 palabras (francés) x 1194 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Nahum
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HAB]
56 unidades de tradución: 1290 palabras (galego) x 1245 palabras (portugués de Portugal) x 1411 palabras (francés) x 1372 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Habacuc
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SOF]
53 unidades de tradución: 1438 palabras (galego) x 1342 palabras (portugués de Portugal) x 1445 palabras (francés) x 1549 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Sofonías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AXE]
38 unidades de tradución: 987 palabras (galego) x 999 palabras (portugués de Portugal) x 994 palabras (francés) x 1032 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Axeo
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ZAC]
211 unidades de tradución: 5461 palabras (galego) x 5150 palabras (portugués de Portugal) x 5506 palabras (francés) x 6036 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Zacarías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MAL]
55 unidades de tradución: 1630 palabras (galego) x 1621 palabras (portugués de Portugal) x 1644 palabras (francés) x 1687 palabras (inglés)
Antigo Testamento, Malaquías
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MTU]
1071 unidades de tradución: 19308 palabras (galego) x 20632 palabras (portugués de Portugal) x 22151 palabras (francés) x 22859 palabras (inglés)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Mateu
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MRC]
678 unidades de tradución: 11827 palabras (galego) x 12999 palabras (portugués de Portugal) x 13874 palabras (francés) x 14341 palabras (inglés)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Marcos
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LUC]
1151 unidades de tradución: 20541 palabras (galego) x 21747 palabras (portugués de Portugal) x 23935 palabras (francés) x 24553 palabras (inglés)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Lucas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOA]
879 unidades de tradución: 15979 palabras (galego) x 16672 palabras (portugués de Portugal) x 18272 palabras (francés) x 18620 palabras (inglés)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Xoán
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FEI]
1007 unidades de tradución: 19548 palabras (galego) x 21208 palabras (portugués de Portugal) x 22608 palabras (francés) x 23211 palabras (inglés)
Novo Testamento, Feitos dos Apóstolos
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ROM]
433 unidades de tradución: 8870 palabras (galego) x 8992 palabras (portugués de Portugal) x 9581 palabras (francés) x 9427 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta aos Romanos
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CO]
437 unidades de tradución: 8794 palabras (galego) x 8917 palabras (portugués de Portugal) x 9410 palabras (francés) x 9334 palabras (inglés)
Novo Testamento, I Carta aos Corintios
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CO]
257 unidades de tradución: 5489 palabras (galego) x 5832 palabras (portugués de Portugal) x 6333 palabras (francés) x 6042 palabras (inglés)
Novo Testamento, II Carta aos Corintios
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[GLT]
149 unidades de tradución: 2965 palabras (galego) x 2976 palabras (portugués de Portugal) x 3138 palabras (francés) x 3112 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta aos Gálatas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EFE]
155 unidades de tradución: 2705 palabras (galego) x 2835 palabras (portugués de Portugal) x 3067 palabras (francés) x 3085 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta aos Efesios
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FLP]
104 unidades de tradución: 2112 palabras (galego) x 2036 palabras (portugués de Portugal) x 2242 palabras (francés) x 2217 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta aos Filipenses
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[COL]
95 unidades de tradución: 1890 palabras (galego) x 1841 palabras (portugués de Portugal) x 2080 palabras (francés) x 1985 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta aos Colosenses
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TE]
89 unidades de tradución: 1709 palabras (galego) x 1720 palabras (portugués de Portugal) x 1947 palabras (francés) x 1828 palabras (inglés)
Novo Testamento, I Carta aos Tesalonicenses
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TE]
47 unidades de tradución: 972 palabras (galego) x 1017 palabras (portugués de Portugal) x 1067 palabras (francés) x 1036 palabras (inglés)
Novo Testamento, II Carta aos Tesalonicenses
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TI]
113 unidades de tradución: 2139 palabras (galego) x 2188 palabras (portugués de Portugal) x 2369 palabras (francés) x 2262 palabras (inglés)
Novo Testamento, I Carta a Timoteo
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TI]
83 unidades de tradución: 1517 palabras (galego) x 1567 palabras (portugués de Portugal) x 1653 palabras (francés) x 1601 palabras (inglés)
Novo Testamento, II Carta a Timoteo
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[TIT]
46 unidades de tradución: 847 palabras (galego) x 933 palabras (portugués de Portugal) x 955 palabras (francés) x 903 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta a Tito
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FIL]
25 unidades de tradución: 431 palabras (galego) x 433 palabras (portugués de Portugal) x 446 palabras (francés) x 442 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta a Filemón
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HEB]
303 unidades de tradución: 6949 palabras (galego) x 6763 palabras (portugués de Portugal) x 6924 palabras (francés) x 6789 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta aos Hebreos
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SGO]
108 unidades de tradución: 2201 palabras (galego) x 2190 palabras (portugués de Portugal) x 2365 palabras (francés) x 2261 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta de Santiago
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1PE]
105 unidades de tradución: 2411 palabras (galego) x 2361 palabras (portugués de Portugal) x 2446 palabras (francés) x 2415 palabras (inglés)
Novo Testamento, I Carta de San Pedro
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2PE]
61 unidades de tradución: 1506 palabras (galego) x 1445 palabras (portugués de Portugal) x 1570 palabras (francés) x 1514 palabras (inglés)
Novo Testamento, II Carta de San Pedro
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1XN]
105 unidades de tradución: 2466 palabras (galego) x 2317 palabras (portugués de Portugal) x 2533 palabras (francés) x 2463 palabras (inglés)
Novo Testamento, I Carta de San Xoán
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2XN]
13 unidades de tradución: 287 palabras (galego) x 263 palabras (portugués de Portugal) x 317 palabras (francés) x 298 palabras (inglés)
Novo Testamento, II Carta de San Xoán
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[3XN]
15 unidades de tradución: 284 palabras (galego) x 280 palabras (portugués de Portugal) x 309 palabras (francés) x 295 palabras (inglés)
Novo Testamento, III Carta de San Xoán
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUD]
25 unidades de tradución: 596 palabras (galego) x 617 palabras (portugués de Portugal) x 613 palabras (francés) x 603 palabras (inglés)
Novo Testamento, Carta de San Xudas
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[APO]
405 unidades de tradución: 10632 palabras (galego) x 10448 palabras (portugués de Portugal) x 11497 palabras (francés) x 11359 palabras (inglés)
Novo Testamento, A Apocalipse
Versión en galego, portugués de Portugal, francés e inglés.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.