Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Coleccións

BIBLOGAL4C GL-CA-ES-EU

Busca por forma

Procurar lema


Busca por concepto

on(){ $("#content").load("info_gl.php"); }); });

CABEZALLO; } ?>


Corpus BIBLOGAL4C de textos bíblicos galego-catalán-español-éuscaro

2.591.360 palabras, 31.279 unidades de tradución: 656.998 palabras (galego) x 723.194 palabras (catalán) x 706.125 palabras (español) x 505.043 palabras (éuscaro).

  • Galego: A Biblia, Editorial SEPT, 1989 (Antigo Testamento).
    A Biblia / Novo Testamento. Editorial SEPT, 2015.
  • Catalán: Bíblia Evangèlica Catalana (BEC), 2000.
  • Español: Biblia Reina Valera (RVR1960), 1960.
  • Éuscaro: Elizen Arteko Biblia (EAB), 1994, 2004.

[XEN]
1533 unidades de tradución: 29269 palabras (galego) x 35692 palabras (catalán) x 35108 palabras (español) x 24286 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xénese
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EXO]
1213 unidades de tradución: 24450 palabras (galego) x 28906 palabras (catalán) x 28410 palabras (español) x 18945 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Éxodo
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LEV]
859 unidades de tradución: 19435 palabras (galego) x 21020 palabras (catalán) x 20462 palabras (español) x 13835 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Levítico
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NUM]
1288 unidades de tradución: 26828 palabras (galego) x 28737 palabras (catalán) x 28413 palabras (español) x 17098 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Números
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DEU]
959 unidades de tradución: 26062 palabras (galego) x 25938 palabras (catalán) x 24379 palabras (español) x 17184 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Deuteronomio
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOS]
658 unidades de tradución: 15550 palabras (galego) x 16870 palabras (catalán) x 16931 palabras (español) x 11345 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xosué
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUI]
618 unidades de tradución: 16274 palabras (galego) x 17374 palabras (catalán) x 17163 palabras (español) x 12038 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xuíces
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[RUT]
85 unidades de tradución: 2168 palabras (galego) x 2324 palabras (catalán) x 2298 palabras (español) x 1688 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Rut
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1SM]
811 unidades de tradución: 19743 palabras (galego) x 23030 palabras (catalán) x 22858 palabras (español) x 16650 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, I Samuel
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2SM]
695 unidades de tradución: 16369 palabras (galego) x 19131 palabras (catalán) x 18892 palabras (español) x 13402 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, II Samuel
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1RE]
816 unidades de tradución: 19546 palabras (galego) x 22613 palabras (catalán) x 22525 palabras (español) x 15978 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, I Reis
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2RE]
719 unidades de tradución: 18744 palabras (galego) x 21618 palabras (catalán) x 21377 palabras (español) x 15219 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, II Reis
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CR]
942 unidades de tradución: 16690 palabras (galego) x 18544 palabras (catalán) x 18322 palabras (español) x 13347 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, I Crónicas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CR]
822 unidades de tradución: 19529 palabras (galego) x 24760 palabras (catalán) x 23904 palabras (español) x 17010 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, II Crónicas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESD]
280 unidades de tradución: 6043 palabras (galego) x 6504 palabras (catalán) x 6693 palabras (español) x 4239 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Esdras
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NEH]
406 unidades de tradución: 8723 palabras (galego) x 9826 palabras (catalán) x 9450 palabras (español) x 6455 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Nehemías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESR]
167 unidades de tradución: 4957 palabras (galego) x 5475 palabras (catalán) x 5326 palabras (español) x 3701 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Ester (texto hebreo)
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOB]
1070 unidades de tradución: 15262 palabras (galego) x 16582 palabras (catalán) x 16140 palabras (español) x 11732 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xob
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SLM]
2461 unidades de tradución: 33193 palabras (galego) x 38257 palabras (catalán) x 38195 palabras (español) x 26217 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Salmos
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[PRV]
915 unidades de tradución: 12676 palabras (galego) x 13555 palabras (catalán) x 13887 palabras (español) x 9298 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Proverbios
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ECL]
222 unidades de tradución: 4878 palabras (galego) x 5294 palabras (catalán) x 5238 palabras (español) x 3671 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Eclesiastés
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[CNT]
117 unidades de tradución: 2285 palabras (galego) x 2562 palabras (catalán) x 2410 palabras (español) x 1632 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Cantar dos Cantares
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ISA]
1292 unidades de tradución: 31400 palabras (galego) x 32887 palabras (catalán) x 31884 palabras (español) x 23555 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Isaías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XER]
1364 unidades de tradución: 37805 palabras (galego) x 38389 palabras (catalán) x 37269 palabras (español) x 25941 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xeremías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LAM]
154 unidades de tradución: 920 palabras (galego) x 3171 palabras (catalán) x 2946 palabras (español) x 2222 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Lamentacións
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EZE]
1273 unidades de tradución: 34879 palabras (galego) x 34920 palabras (catalán) x 34294 palabras (español) x 23067 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Ezequiel
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DAN]
531 unidades de tradución: 12214 palabras (galego) x 11047 palabras (catalán) x 10758 palabras (español) x 7659 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Daniel
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[OSE]
197 unidades de tradución: 4504 palabras (galego) x 4710 palabras (catalán) x 4369 palabras (español) x 3545 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Oseas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOE]
73 unidades de tradución: 1833 palabras (galego) x 1831 palabras (catalán) x 1703 palabras (español) x 1211 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xoel
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AMO]
146 unidades de tradución: 3465 palabras (galego) x 3703 palabras (catalán) x 3602 palabras (español) x 2773 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Amós
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ABD]
21 unidades de tradución: 575 palabras (galego) x 566 palabras (catalán) x 551 palabras (español) x 394 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Abdías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XON]
48 unidades de tradución: 1137 palabras (galego) x 1277 palabras (catalán) x 1172 palabras (español) x 861 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Xonás
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MIQ]
105 unidades de tradución: 2678 palabras (galego) x 2709 palabras (catalán) x 2600 palabras (español) x 1983 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Miqueas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NAH]
47 unidades de tradución: 1133 palabras (galego) x 1121 palabras (catalán) x 1061 palabras (español) x 836 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Nahum
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HAB]
56 unidades de tradución: 1290 palabras (galego) x 1343 palabras (catalán) x 1310 palabras (español) x 932 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Habacuc
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SOF]
53 unidades de tradución: 1438 palabras (galego) x 1372 palabras (catalán) x 1382 palabras (español) x 1049 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Sofonías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AXE]
38 unidades de tradución: 987 palabras (galego) x 975 palabras (catalán) x 1000 palabras (español) x 730 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Axeo
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ZAC]
211 unidades de tradución: 5461 palabras (galego) x 5610 palabras (catalán) x 5541 palabras (español) x 3867 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Zacarías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MAL]
55 unidades de tradución: 1630 palabras (galego) x 1680 palabras (catalán) x 1605 palabras (español) x 1290 palabras (éuscaro)
Antigo Testamento, Malaquías
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MTU]
1071 unidades de tradución: 19308 palabras (galego) x 21688 palabras (catalán) x 21175 palabras (español) x 16069 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Mateu
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MRC]
678 unidades de tradución: 11827 palabras (galego) x 13561 palabras (catalán) x 13300 palabras (español) x 10111 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Marcos
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LUC]
1151 unidades de tradución: 20541 palabras (galego) x 23170 palabras (catalán) x 22838 palabras (español) x 17339 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Lucas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOA]
879 unidades de tradución: 15979 palabras (galego) x 17742 palabras (catalán) x 17329 palabras (español) x 13759 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Xoán
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FEI]
1007 unidades de tradución: 19548 palabras (galego) x 22309 palabras (catalán) x 21862 palabras (español) x 16946 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Feitos dos Apóstolos
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ROM]
433 unidades de tradución: 8870 palabras (galego) x 9778 palabras (catalán) x 9027 palabras (español) x 7236 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta aos Romanos
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CO]
437 unidades de tradución: 8794 palabras (galego) x 9337 palabras (catalán) x 8659 palabras (español) x 7178 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, I Carta aos Corintios
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CO]
257 unidades de tradución: 5489 palabras (galego) x 6274 palabras (catalán) x 5605 palabras (español) x 4694 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, II Carta aos Corintios
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[GLT]
149 unidades de tradución: 2965 palabras (galego) x 3150 palabras (catalán) x 2926 palabras (español) x 2401 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta aos Gálatas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EFE]
155 unidades de tradución: 2705 palabras (galego) x 3055 palabras (catalán) x 2942 palabras (español) x 2225 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta aos Efesios
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FLP]
104 unidades de tradución: 2112 palabras (galego) x 2290 palabras (catalán) x 2080 palabras (español) x 1656 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta aos Filipenses
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[COL]
95 unidades de tradución: 1890 palabras (galego) x 1967 palabras (catalán) x 1936 palabras (español) x 1497 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta aos Colosenses
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TE]
89 unidades de tradución: 1709 palabras (galego) x 1913 palabras (catalán) x 1769 palabras (español) x 1438 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, I Carta aos Tesalonicenses
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TE]
47 unidades de tradución: 972 palabras (galego) x 1078 palabras (catalán) x 986 palabras (español) x 786 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, II Carta aos Tesalonicenses
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TI]
113 unidades de tradución: 2139 palabras (galego) x 2438 palabras (catalán) x 2173 palabras (español) x 1774 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, I Carta a Timoteo
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TI]
83 unidades de tradución: 1517 palabras (galego) x 1733 palabras (catalán) x 1545 palabras (español) x 1290 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, II Carta a Timoteo
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[TIT]
46 unidades de tradución: 847 palabras (galego) x 1018 palabras (catalán) x 884 palabras (español) x 736 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta a Tito
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FIL]
25 unidades de tradución: 431 palabras (galego) x 460 palabras (catalán) x 402 palabras (español) x 330 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta a Filemón
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HEB]
303 unidades de tradución: 6949 palabras (galego) x 7044 palabras (catalán) x 6496 palabras (español) x 5224 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta aos Hebreos
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SGO]
108 unidades de tradución: 2201 palabras (galego) x 2290 palabras (catalán) x 2185 palabras (español) x 1820 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta de Santiago
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1PE]
105 unidades de tradución: 2411 palabras (galego) x 2418 palabras (catalán) x 2298 palabras (español) x 1843 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, I Carta de San Pedro
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2PE]
61 unidades de tradución: 1506 palabras (galego) x 1601 palabras (catalán) x 1474 palabras (español) x 1169 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, II Carta de San Pedro
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1XN]
105 unidades de tradución: 2466 palabras (galego) x 2548 palabras (catalán) x 2398 palabras (español) x 1818 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, I Carta de San Xoán
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2XN]
13 unidades de tradución: 287 palabras (galego) x 303 palabras (catalán) x 287 palabras (español) x 231 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, II Carta de San Xoán
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[3XN]
15 unidades de tradución: 284 palabras (galego) x 305 palabras (catalán) x 296 palabras (español) x 261 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, III Carta de San Xoán
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUD]
25 unidades de tradución: 596 palabras (galego) x 593 palabras (catalán) x 575 palabras (español) x 489 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, Carta de San Xudas
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[APO]
405 unidades de tradución: 10632 palabras (galego) x 11208 palabras (catalán) x 11250 palabras (español) x 7838 palabras (éuscaro)
Novo Testamento, A Apocalipse
Versión en galego, catalán, español e éuscaro.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.