Pescudar nos textos
Tipos de tradución Combinacións lingüísticas Linguas da tradución Coleccións

SENSOGAL EN-GL

Busca por forma

Procurar lema


Busca por concepto

/button>

CABEZALLO; } ?>


Colección SENSOGAL inglés-galego

6.130.433 palabras, 195.047 unidades de tradución: 3.169.919 palabras (inglés) x 2.960.514 palabras (galego)

Fontes:

1. Corpus SEMCOR inglés-galego
123.813 palabras, 2.734 unidades de tradución: 61.236 palabras (inglés) x 62.577 palabras (galego)

2. Corpus literario TECTRA inglés-galego
2.465.154 palabras, 85.292 unidades de tradución: 1.253.252 palabras (inglés) x 1.211.902 palabras (galego)

3. Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego
294.714 palabras, 27.837 unidades de tradución: 167.909 palabras (inglés) x 126.805 palabras (galego)

4. Corpus UNESCO de divulgación científico-técnica inglés-galego
1.829.930 palabras, 47.905 unidades de tradución: 927.698 palabras (inglés) x 902.232 palabras (galego)

5. Corpus BIBLOGAL de textos bíblicos galego-inglés
1.416.822 palabras, 31.279 unidades de tradución: 656.998 palabras (galego) x 759.824 palabras (inglés)


1. Corpus SEMCOR inglés-galego

123.813 palabras, 2.734 unidades de tradución: 61.236 palabras (inglés) x 62.577 palabras (galego)

[A01]
The Atlanta Constitution (November, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[A11]
The Sun, Baltimore (March 18, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[C01]
Chicago Daily Tribune (February, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[C02]
The Christian Science Monitor (November 28, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[E22]
Musical America, LXXXI:5 (May, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[E23]
Norman Kent, "The Watercolor Art of Roy M. Mason". American Artist, 25:3 (March, 1961), 28-33, 64-65
Trad. Susana Brandariz

[E24]
Bonnie Prudden, "The Dancer and the Gymnast". Dance Magazine, XXXV:4 (April, 1961), 20, 52-54
Trad. Susana Brandariz

[E25]
Walter H. Buchsbaum, "Advances in Medical Electronics". Electronics World, 66:5 (November, 1961), 33-36
Trad. Susana Brandariz

[E26]
Bern Dibner, "Oerstad and the Discovery of Electromagnetism". Electrical Engineering, 80:6 (June, 1961), 426-428
Trad. Susana Brandariz

[E27]
Successful Farming, 59:12 (December, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[E28]
John R. Sargent, "Where To Aim Your Planning for Bigger Profits in '60s". Food Engineering, 33:2 (February, 1961) 34-37
Trad. Susana Brandariz

[E29]
Edward Austin Walton, "On Education for the Interior Designer". Interior Design, 32:7 (July, 1961), 61-62, 100
Trad. Susana Brandariz

[E30]
[Anonymous,] "The Attack on Employee Services". Factory, 119:11 (November, 1961), 98-101
Trad. Susana Brandariz

[E31]
Sports Age, 24:9 (September, 1961)
Trad. Susana Brandariz

[F08]
Philip Reaves, "Who Rules the Marriage Bed?". Pageant, 17:5 (November, 1961), 46-51
Trad. Susana Brandariz

[F10]
Jack Kaplan, "The Health Machine Menace: Therapy by Witchcraft". Today's Health, 39:2 (February, 1961), 28-31,81-82
Trad. Susana Brandariz

[F13]
Orlin J. Scoville, Part-Time Farming. Farmers Buletin No. 2178. United States Department of Agriculture, December, 1961, pp. 2-3, 5-7
Trad. Susana Brandariz

[F14]
Harold Rosenberg, "The Trial and Eichmann". Commentary, 32:5 (November, 1961), 371-374
Trad. Susana Brandariz

[F15]
The Rev. John A. O'Brien, "Let's Take Birth Control Out of Politics". Look Magazine, 25:21 (October 10, 1961), 67-70
Trad. Susana Brandariz

[F16]
James Boylan, "Mutinity". Real, 14:2 (December, 1961), 17-18, 59-60
Trad. Susana Brandariz

[F19]
Tristram P. Coffin, "Folklore in the American Twentieth Century". American Quarterly, 13:4 (Winter, 1961), 526-530
Trad. Susana Brandariz

[F22]
Booton Herndon, "From Custer to Korea, The 7th Cavalry". Saga, 22:6 (September, 1961), 58-60
Trad. Susana Brandariz

[G15]
Howard Nemerov, "Themes and Methods: The Early Stories of Thomas Mann," The Carleton Miscellany, 2: 1 (Winter, 1961), 6-11
Trad. Susana Brandariz

[G43]
Robert E. Lane, "The Liberties of Wit: Humanism, Criticism, and the Civil Mind". New Haven: Yale University Press, 1961, pp. 112-118
Trad. Susana Brandariz

[H01]
Handbook of Federal Aids to Communities. U.S. Department of Commerce, Area Development Administration, June, 1961. pp. 10-13. 0010-2160
Trad. Susana Brandariz

[H17]
U.S. Reports. Volume 364. Cases Adjudged in the Supreme Court. October Term 1959, 1960, August Special Term 1960. Pp. 58-65.
Trad. Susana Brandariz

[J29]
Jesse W. Grimes and Wesley Allinsmith, "Compulsivity, Anxiety and School Achievement", Merrill-Palmer Quarterly of Behavior and Development, 7 (1961), 254-261.
Trad. Susana Brandariz

[J34]
H. A. Gleason, "Review of African language studies I, edited by Malcolm Guthrie," Language, 37 (1961), 302-305.
Trad. Susana Brandariz

[K01]
Christopher Davis, First Family. New York: Coward McCann, Inc., 1961. Pp. 204-210.
Trad. Susana Brandariz

[K02]
Clayton C. Barbeau, The Ikon. New York: Coward McCann, Inc., 1961. Pp. 80-85.
Trad. Susana Brandariz


2. Corpus literario TECTRA inglés-galego

2.465.154 palabras, 85.292 unidades de tradución: 1.253.252 palabras (inglés) x 1.211.902 palabras (galego)

[SEN]
6226 unidades de tradución: 61867 palabras (inglés) x 62256 palabras (galego)
GOLDING, W. 1954 (1962). Lord of the Flies. Faber & Faber, Londres.
GOLDING, W. 1993. O Señor das moscas. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela. Trad. X. M. Gómez Clemente.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[TER]
2433 unidades de tradución: 32133 palabras (inglés) x 30675 palabras (galego)
GREENE, G. 1950 (1974, 3ª ed.). The Third Man. Heinemann, Londres.
GREENE, G. 1994. O terceiro home. Galaxia, Vigo. Trad. Mª Dolores M. Torres.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CHA]
1688 unidades de tradución: 31820 palabras (inglés) x 28805 palabras (galego)
LONDON, J. 1903 (1975, 16ª ed.). The Call of the Wild. Heinemann, Londres.
LONDON, J. 1982 (1983, 2ª ed.). A chamada da selva. Xerais, Vigo. Trad. Gonzalo Navaza.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[VIX]
6995 unidades de tradución: 67489 palabras (inglés) x 50704 palabras (galego)
SALINGER, J.D. 1951. The Catcher in the Rye. Penguin, Londres.
SALINGER, J.D. 1990 (1992, 4ª ed.). O vixía no centeo. Xerais, Vigo. Trad. X. Ramón F. Rodríguez.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[PER]
1632 unidades de tradución: 25915 palabras (inglés) x 24678 palabras (galego)
STEINBECK, J. 1945 (1986, 21ª ed.). The Pearl. Penguin, Nova York.
STEINBECK, J. 1990 (1993, 5ª ed.). A perla. Galaxia, Vigo. Trad. Benigno F. Salgado.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CAR]
3404 unidades de tradución: 70073 palabras (inglés) x 68432 palabras (galego)
WOOLF, V. 1927 (1977, 18ª ed.). To the Lighthouse. Grafton Books, Londres.
WOOLF, V. 1993. Cara ó faro. Sotelo Blanco, Santiago de Compostela. Trad. Manuela Palacios e Xavier Castro.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[RET]
5262 unidades de tradución: 86160 palabras (inglés) x 82144 palabras (galego)
JOYCE, J. 1916. A Portrait of the Artist as a Young Man. En http://etext.library.adelaide.edu.au
JOYCE, J. 1994. Retrato do artista cando novo. Edicións Laiovento, Santiago de Compostela. Trad. Vicente Araguas.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[GAL]
1455 unidades de tradución: 42965 palabras (inglés) x 42102 palabras (galego)
BELL, A.F.G. 1922. Spanish Galicia. John Lane The Bodley Head, Londres.
BELL, A.F.G. 1994. Galicia vista por un inglés. Galaxia, Vigo. Trad. X. M. Gómez Clemente.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[ASA]
6107 unidades de tradución: 59813 palabras (inglés) x 57836 palabras (galego)
CHRISTIE, A. 1934. Murder on the Orient Express. Harper Collins, Londres.
CHRISTIE, A. 2000. Asasinato no Orient Express. Galaxia, Vigo. Trad. Alberto Alvarez Lugrís
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[DAI]
1486 unidades de tradución: 21322 palabras (inglés) x 19446 palabras (galego)
JAMES, H. 1878. Daisy Miller. En http://www.4literature.net/Henry_James/Daisy_Miller/
JAMES, H. 1999. Daisy Miller. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Carmen Millán Varela.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ESP]
3325 unidades de tradución: 49896 palabras (inglés) x 45871 palabras (galego)
CHOPIN, K. 1899. The Awakening. En http://www.chopin.thefreelibrary.com/Awakening-and-Selected-Short-Stories
CHOPIN, K. 1999. O espertar. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Ana María Valladares Fernández,.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[RIP]
238 unidades de tradución: 6726 palabras (inglés) x 6847 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. Rip Van Winkle. En http://www.4literature.net/Washington_Irving/Rip_Van_Winkle/
IRVING, W. 1999. Rip Van Winkle. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[LEN]
331 unidades de tradución: 12158 palabras (inglés) x 12291 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. The Legend of Sleepy Hollow. En http://www.4literature.net/Washington_Irving/Legend_of_Sleepy_Hollow/
IRVING, W. 1999. A lenda de Sleepy Hollow. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TRE]
154 unidades de tradución: 2481 palabras (inglés) x 2164 palabras (galego)
POE, E.A. 1850. Three Sundays in a week. En http://www.4literature.net/Edgar_Allan_Poe/Three_Sundays_in_a_Week/
POE, E.A. 1999. Tres domingos nunha semana. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Marifé Vega Alba.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[PRO]
56 unidades de tradución: 2888 palabras (inglés) x 2668 palabras (galego)
SWIFT, J. 1729. Modest Proposal. En http://www.4literature.net/Jonathan_Swift/Modest_Proposal/
SWIFT, J. 1999. Unha humilde proposta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Marifé Vega Alba.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[BES]
885 unidades de tradución: 18726 palabras (inglés) x 17346 palabras (galego)
JAMES, H. 1903. The beast in the jungle. En http://www.classicreader.com/read.php/sid.1/bookid.271/
JAMES, H. 1999. A besta na xungla. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Sandra Sanmiguel.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[LEG]
679 unidades de tradución: 10949 palabras (inglés) x 11607 palabras (galego)
TWAIN, M. 1906. The $30,000 Bequest. En http://www.4literature.net/Mark_Twain/The_30_000_Bequest_and_Other_Stories
TWAIN, M. 1999. O legado dos trinta mil dólares. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ERN]
2028 unidades de tradución: 20561 palabras (inglés) x 18394 palabras (galego)
WILDE, O. 1895. The importance of being Earnest. En http://www.hoboes.com/html/FireBlade/Wilde/earnest/
WILDE, O. 1999. A importancia de chamarse Ernesto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Lupe de la Torre.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[EXP]
121 unidades de tradución: 2054 palabras (inglés) x 2051 palabras (galego)
IRVING, W. 1819-20. The Adventure of the German Student. En http://whitewolf.newcastle.edu.au/words/authors/I/IrvingWashington/prose/germanstudent/germanstudent.html
IRVING, W. 1999. A experiencia do estudiante alemán. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. José Álvarez Vázquez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[BIL]
479 unidades de tradución: 8346 palabras (inglés) x 8357 palabras (galego)
TWAIN, M. 1893. The 1,000,000 Pounds Bank-Note. En http://www.eastoftheweb.com/short-stories/UBooks/MilPou.shtml
TWAIN, M. 1999. O billete do millón de libras. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Isabel Yáñez.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[ALH]
805 unidades de tradución: 19268 palabras (inglés) x 18619 palabras (galego)
IRVING, W. 1832. The Alhambra. En http://www.underthesun.cc/Classics/Irving/AlhambraThe/
IRVING, W. 1999. Contos da Alhambra. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Paulo R. Ballesteros.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[TAN]
125 unidades de tradución: 2357 palabras (inglés) x 2241 palabras (galego)
Edward Bellamy. The Parable of the Water Tank. En http://www1.minn.net/~nup/PARABLE.HTM
Edward Bellamy. 2005. A Parábola do depósito de auga. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Elena Maure Noia.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[OIL]
116 unidades de tradución: 2690 palabras (inglés) x 2493 palabras (galego)
Ambrose Bierce. Oil of Dog & An Imperfect Conflagration. En http://www.gutenberg.org/etext/3715
Ambrose Bierce. 2005. Contos: Aceite de can e Unha conflagración imperfecta. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Moisés Rodríguez Barcia.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[HAL]
257 unidades de tradución: 5773 palabras (inglés) x 5929 palabras (galego)
Ambrose Bierce. The death of Halpin Frayser. En http://www.gutenberg.org/etext/4366
Ambrose Bierce. 2005. A morte de Halpin Frayser. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Emilio Pérez Frenández.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[BIR]
194 unidades de tradución: 3887 palabras (inglés) x 3466 palabras (galego)
Jeremiah Curtin. Birth of Fin MacCumhail. En http://celt.net/Celtic/Myths/fin01.html
Jeremiah Curtin. 2005. O nacemento de Fin Maccumhail. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Karina Duro.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[EDW]
159 unidades de tradución: 4080 palabras (inglés) x 4248 palabras (galego)
Nathaniel Hawthorne. Edward Randolph's Portrait. En http://www.eldritchpress.org/nh/erp.html
Nathaniel Hawthorne. 2005. O retrato de Edward Randolph. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. L. C. Carballal.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[MOR]
137 unidades de tradución: 5474 palabras (inglés) x 5285 palabras (galego)
Mary Shelley. The Mortal Immortal. A Tale. En http://www.rc.umd.edu/editions/mws/immortal/mortal.html
Mary Shelley. 2005. Conto do mortal inmortal. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Ana Vidal Castiñeira.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[DOD]
265 unidades de tradución: 3636 palabras (inglés) x 4254 palabras (galego)
Mary Shelley. 1826. Roger Dodsworth: The Reanimated Englishman. En www.cf.ac.uk/encap/sections/ literature/rogerdodsworth.pdf
Mary Shelley. 2005. Roger Dodsworth. O inglés reanimado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Ana Vidal Castiñeira.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[FAB]
114 unidades de tradución: 1724 palabras (inglés) x 1755 palabras (galego)
Robert Louis Stevenson. Fables. En http://robert-louis-stevenson.classic-literature.co.uk/fables/
Robert Louis Stevenson. 2005. Dúas fábulas. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Laura Sáez.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[RID]
363 unidades de tradución: 4135 palabras (inglés) x 3661 palabras (galego)
John Millington Synge. Riders to the Sea. En hhttp://www.classicreader.com/booktoc.php/sid.7/bookid.1346/
John Millington Synge. 2005. Xinetes cara ao mar. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Martín Veiga
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[CEL]
249 unidades de tradución: 4562 palabras (inglés) x 4193 palabras (galego)
William Butler Yeats. The Celtic Twilight. En http://www.sacred-texts.com/neu/yeats/twi/index.htm
William Butler Yeats. 2005. Contos (de Celtic Twilight). Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Paulo Martínez Lema. Revisado por Ana Isabel Boullón Agrelo.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[LET]
704 unidades de tradución: 24103 palabras (inglés) x 26151 palabras (galego)
Thomas de Quincey. Letter to a young man whose education has been neglected. En http://www.hti.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?c=moa;cc=moa;sid=759246c9a7064b1c1a2cb307d4dbf33d;q1=letters%20to%20a%20young%20man;idno=abk0213.0015.001;view=toc
Thomas de Quincey. 2005. Cartas a un mozo que levou unha educación descoidada. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[BUR]
262 unidades de tradución: 5463 palabras (inglés) x 4972 palabras (galego)
Edgar Allan Poe. A Premature Burial. En http://eserver.org/books
Edgar Allan Poe. 2005. O enterro prematuro. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). Trad. Perfecto Andrade.
Responsábel do aliñamento: Elena Sacau Fontenla.

[TEM]
2038 unidades de tradución: 32282 palabras (inglés) x 31315 palabras (galego)
WELLS, H.G. 1898 (1992). The Time Machine. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
WELLS, H.G. 1999. A máquina do tempo. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Raúl Araya Tauler.
Responsábel do aliñamento: Lorena Meizoso Allegue.

[LEO]
81 unidades de tradución: 2435 palabras (inglés) x 2155 palabras (galego)
POE, E.A. 1850 (2000). Eleonora. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
POE, E.A. 1999. Leonora. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Mayte Lorenzo.
Responsábel do aliñamento: Anxo Otero Ruiz.

[CAS]
199 unidades de tradución: 2364 palabras (inglés) x 2034 palabras (galego)
POE, E.A. 1846. The Cask of Amontillado. En http://www.poedecoder.com/Qrisse/works/amontillado.html
POE, E.A. 2005. O bocoi de amontillado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Servando Doval.
Responsábeis do aliñamento: Adriana Lago Pena, Miguel López Docampo e Rosa Lubián Campos

[JIM]
8909 unidades de tradución: 129866 palabras (inglés) x 124010 palabras (galego)
Joseph Conrad, 1917. Lord Jim. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Joseph Conrad, 2010. Lord Jim. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Natalia Cora, Rebeca Lemat e Susana Collazo.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[BAI]
1306 unidades de tradución: 13347 palabras (inglés) x 13263 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1922. At the Bay. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. Na baía. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[BRI]
153 unidades de tradución: 1931 palabras (inglés) x 1893 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1920. Miss Brill. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. A señorita Brill. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[MAP]
217 unidades de tradución: 2528 palabras (inglés) x 2431 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1921. Life of Ma Parker. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. A vida de Ma Parker. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[FES]
629 unidades de tradución: 5308 palabras (inglés) x 5000 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1922. The Garden Party. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. Festa no xardín. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[CAN]
228 unidades de tradución: 2076 palabras (inglés) x 2080 palabras (galego)
Katherine Mansfield, 1922. The Singing Lesson. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Katherine Mansfield, 2007. A lección de canto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. María Ana Valladares Fernández.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[VIA]
6895 unidades de tradución: 103739 palabras (inglés) x 112505 palabras (galego)
Jack London, 1915. The Star Rover. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Jack London, 2007. O viaxeiro astral. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xoán Abeleira.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[TOG]
99 unidades de tradución: 2037 palabras (inglés) x 2023 palabras (galego)
H.P. Lovecraft, 1933. The Other Gods. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
H.P. Lovecraft, 2010. Os outros deuses. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Riveiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[HIP]
121 unidades de tradución: 2771 palabras (inglés) x 2922 palabras (galego)
H.P. Lovecraft, 1923. Hypnos. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
H.P. Lovecraft, 2010. Hipnos. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Riveiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[RED]
337 unidades de tradución: 8236 palabras (inglés) x 8796 palabras (galego)
H.P. Lovecraft, 1927. The Horror at Red Hook. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
H.P. Lovecraft, 2010. O Terror en Red Hook. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Antón Riveiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[JUN]
3575 unidades de tradución: 50791 palabras (inglés) x 48123 palabras (galego)
Rudyard Kipling, 1894. The Jungle Book. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Rudyard Kipling, 2010. O libro da selva. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Rafael Salgueiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[PET]
1050 unidades de tradución: 21859 palabras (inglés) x 19752 palabras (galego)
James Matthew Barrié, 1906. Peter Pan in Kensington's Gardens. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
James Matthew Barrié, 2010. Peter Pan nos xardíns de Kensington. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Irene Doval Marcos.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[TAL]
7139 unidades de tradución: 86597 palabras (inglés) x 85717 palabras (galego)
F. Scott Fitzgerald, 1922. Tales from the Jazz Age. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
F. Scott Fitzgerald, 2010. Contos da era do jazz. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Rafael Rodríguez Salgueiro.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[OTR]
2734 unidades de tradución: 34586 palabras (inglés) x 37332 palabras (galego)
Horace Walpole, 1764. The Castle of Otranto. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Horace Walpole, 2010. O castelo de Otranto. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xoán Abeleira.
Responsábel do aliñamento: Magali Meijueiro

[UNC]
804 unidades de tradución: 29005 palabras (inglés) x 28610 palabras (galego)
Lewis Carroll, 1885. A Tangled Tale. Project Gutenberg (gutenberg.net), Urbana (Illinois).
Lewis Carroll, 2010. Un conto enleado. Biblioteca Virtual da Literatura Universal en Galego (bivir.com). ATG, Vigo. Trad. Xosé Díaz Díaz.
Responsábel do aliñamento: Mar Villar Zamuz


3. Corpus VEIGA de subtitulación de películas inglés-galego

294.714 palabras, 27.837 unidades de tradución: 167.909 palabras (inglés) x 126.805 palabras (galego)

[AXU]
782 unidades de tradución: 3391 palabras (inglés) x 3023 palabras (galego)
Axuste de contas (City of industry). 1998. Dirixida por John Irvin.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[CHU]
1016 unidades de tradución: 4750 palabras (inglés) x 4130 palabras (galego)
A noiva de Chucky (Bride of Chucky). 1998. Dirixida por Ronny Yu.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[PAR]
1486 unidades de tradución: 8549 palabras (inglés) x 5605 palabras (galego)
Paris-Texas. 1984. Dirixida por Wim Wenders.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[AFT]
1300 unidades de tradución: 6839 palabras (inglés) x 5811 palabras (galego)
Afterglow. 1997. Dirixida por Alan Rudolph.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[NAP]
1470 unidades de tradución: 6815 palabras (inglés) x 6075 palabras (galego)
Napoleón (Napoleon). 1997. Dirixida por Mario Andreacchio.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[PEI]
1636 unidades de tradución: 9176 palabras (inglés) x 6699 palabras (galego)
Coma peixe na auga (Shooting fish). 1997. Dirixida por Stefan Schwartz.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[SAN]
1027 unidades de tradución: 4353 palabras (inglés) x 3266 palabras (galego)
Sangue e viño (Blood and wine). 1996. Dirixida por Bob Rafelson.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[PUN]
1684 unidades de tradución: 10140 palabras (inglés) x 8035 palabras (galego)
Punishment Park. 1971. Dirixida por Peter Watkins.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[IFF]
1093 unidades de tradución: 5341 palabras (inglés) x 4464 palabras (galego)
If... 1968. Dirixida por Lindsay Anderson.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[HON]
1586 unidades de tradución: 8906 palabras (inglés) x 6365 palabras (galego)
A Taste of Honey, 1961. Dirixida por Tony Richardson.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[FAC]
2230 unidades de tradución: 11631 palabras (inglés) x 7403 palabras (galego)
Faces, 1968. Dirixida por John Cassavetes.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[SHE]
609 unidades de tradución: 3758 palabras (inglés) x 3551 palabras (galego)
Killer of Sheep, 1977. Dirixida por Charles Burnett.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[EAR]
621 unidades de tradución: 6822 palabras (inglés) x 6692 palabras (galego)
Earthlings, 2003. Dirixida por Shaun Monson.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[OXB]
1302 unidades de tradución: 7431 palabras (inglés) x 5763 palabras (galego)
The Ox-Bow Incident, 1943. Dirixida por William A. Wellman.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[SUN]
61 unidades de tradución: 346 palabras (inglés) x 298 palabras (galego)
Sunrise: A Song of Two Humans, 1927. Dirixida por F. W. Murnau.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[WHI]
958 unidades de tradución: 6655 palabras (inglés) x 3820 palabras (galego)
Whiskey Galore!, 1949. Dirixida por Alexander Mackendrick.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[FUR]
1481 unidades de tradución: 9498 palabras (inglés) x 7268 palabras (galego)
Fury, 1936. Dirixida por Fritz Lang.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[TIT]
1038 unidades de tradución: 8101 palabras (inglés) x 6814 palabras (galego)
Titicut Follies, 1967. Dirixida por Frederick Wiseman.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[GIM]
817 unidades de tradución: 5267 palabras (inglés) x 2760 palabras (galego)
Gimme Shelter, 1970. Dirixida por Albert e David Maysles.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[HEL]
1024 unidades de tradución: 10140 palabras (inglés) x 4882 palabras (galego)
Help!, 1965. Dirixida por Richard Lester.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[SAL]
2202 unidades de tradución: 13443 palabras (inglés) x 12165 palabras (galego)
Salesman, 1968. Dirixida por Albert Maysles, David Maysles e Charlotte Zwerin.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[BAB]
1208 unidades de tradución: 6158 palabras (inglés) x 3925 palabras (galego)
Babel, 2006. Dirixida por Alejandro González Iñárritu.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[KEN]
1057 unidades de tradución: 5648 palabras (inglés) x 4123 palabras (galego)
Ken Park, 2002. Dirixida por Larry Clark.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.

[BRO]
1149 unidades de tradución: 5201 palabras (inglés) x 3868 palabras (galego)
Broken Flowers, 2005. Dirixida por Jim Jarmusch.
Responsábel do aliñamento: Patricia Sotelo Dios.


4. Corpus UNESCO de divulgación científico-técnica inglés-galego

1.829.930 palabras, 47.905 unidades de tradución: 927.698 palabras (inglés) x 902.232 palabras (galego)

[C01]
1399 segmentos aliñados: 29756 palabras (inglés) x 28798 palabras (galego) x 31032 palabras (español) x 29875 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1998. Human rights: the struggle continues.
O Correo da Unesco, novembro de 1998. Dereitos humanos: unha tarefa inconclusa. Trad. Gonzalo Constenla Bergueiro
El Correo de la Unesco, outubro de 1998. Derechos humanos: una tarea inconclusa.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1998. Droits humains: une conquête inachevée.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C02]
1505 segmentos aliñados: 30087 palabras (inglés) x 28740 palabras (galego) x 28650 palabras (español) x 29727 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2000. Education for all. Schools reach out.
O Correo da Unesco, abril de 2000. Educación para todos: a escola abre as súa portas. Trad. Pilar Vilaboi
El Correo de la Unesco, marzo de 2000. Educación para todos: la escuela abre sus puertas.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2000. Éducation pour tous. Quand l'école sort de ses murs.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C03]
1578 segmentos aliñados: 28896 palabras (inglés) x 27569 palabras (galego) x 29655 palabras (español) x 27587 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2000. The rage for Asian cinema.
O Correo da Unesco, novembro de 2000. Cámaras e enxeño: nacen outros cines. Trad. Raúl Araya
El Correo de la Unesco, outubro de 2000. Cámaras e ingenio: nacen otros cines.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2000. Les cinémas d'Orient crèvent l'écran.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C04]
1586 segmentos aliñados: 29995 palabras (inglés) x 29750 palabras (galego) x 29714 palabras (español) x 30844 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 1999. What price water?.
O Correo da Unesco, marzo de 1999. Auga escasa, auga cara. Trad. Carlos Díaz Abraira
El Correo de la Unesco, febreiro de 1999. Agua escasa,agua cara.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 1999. Eau douce: à quel prix?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C05]
1346 segmentos aliñados: 25860 palabras (inglés) x 24645 palabras (galego) x 27234 palabras (español) x 26096 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2001. Colour, nation, ethnic hate…Why racism?.
O Correo da Unesco, outubro de 2001. Racismo: un mal sen fronteiras. Trad. Xosé M. Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 2001. Racismo: un mal sin fronteras.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2001. Couleur, nation, ethnie, caste… Pourquoi le racisme?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C06]
1481 segmentos aliñados: 27003 palabras (inglés) x 26189 palabras (galego) x 27995 palabras (español) x 26619 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2001. Volunteers: the power of kindness.
O Correo da Unesco, xullo de 2001. Voluntariado: unha riqueza invisible. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xuño de 2001. Voluntariado: una riqueza invisible.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2001. Le bénévolat, une richesse invisible.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C07]
1538 segmentos aliñados: 27381 palabras (inglés) x 27054 palabras (galego) x 28670 palabras (español) x 27044 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 2001. They're watching you…Privacy in a wired world.
O Correo da Unesco, abril de 2001. A tecnoloxía ó asalto da intimidade. Trad. Xosé Torres Pomar
El Correo de la Unesco, marzo de 2001. La tecnología al asalto de la intimidad.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 2001. Un espion entre dans votre réfrigérateur...
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C08]
1344 segmentos aliñados: 27475 palabras (inglés) x 25941 palabras (galego) x 28175 palabras (español) x 28056 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 2000. The other face of globalization.
O Correo da Unesco, outubro de 2000. Mundialización: o espertar cidadán. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, setembro de 2000. Mundialización: el despertar ciudadano.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 2000. L'autre mondialisation: l'éveil citoyen.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C09]
1441 segmentos aliñados: 27290 palabras (inglés) x 27179 palabras (galego) x 28767 palabras (español) x 27899 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2000. Languages: conflict or coexistence?.
O Correo da Unesco, maio de 2000. Guerra e paz na fronte das linguas. Trad. Olga Sánchez Rodríguez
El Correo de la Unesco, abril de 2000. Guerra y paz en el frente de las lenguas.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2000. Guerre et paix des langues.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C10]
1404 segmentos aliñados: 28182 palabras (inglés) x 27209 palabras (galego) x 29301 palabras (español) x 28878 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2000. International Year 2000: Peace is in our hands.
O Correo da Unesco, febreiro de 2000. Ano internacional 2000: A paz día a día. Trad. Aquilino Alonso Núñez
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2000. Año Internacional 2000: la paz día a día.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2000. L'Année internationale 2000: la paix au quotidien.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C11]
1397 segmentos aliñados: 29518 palabras (inglés) x 29046 palabras (galego) x 30805 palabras (español) x 30383 palabras (francés)
The Unesco Courier, marzo de 1999. A new deal for the poor.
O Correo da Unesco, abril de 1999. A nova faciana da pobreza. Trad. María Luísa Fernández Somoza e Xosé Torres Romar
El Correo de la Unesco, marzo de 1999. El nuevo rostro de la pobreza.
Le Courier de l'Unesco, marzo de 1999. Pauvreté: nouvelles donnes.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C12]
1922 segmentos aliñados: 39348 palabras (inglés) x 38394 palabras (galego) x 41193 palabras (español) x 41960 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 1999. Tourism and culture: rethinking the mix.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 1999. Turismo e cultura, compañeiros de ruta. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 1999. Turismo y cultura, compañeros de ruta.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 1999. Tourisme et culture: un mariage d'intérêts.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C13]
1322 segmentos aliñados: 27996 palabras (inglés) x 27623 palabras (galego) x 29751 palabras (español) x 28485 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1998. Immigrants on the borderline.
O Correo da Unesco, decembro de 1998. Inmigrantes, o mito das fronteiras. Trad. Xermán García Cancela
El Correo de la Unesco, novembro de 1998. Inmigrantes, bienvenidos o indeseados.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1998. Immigrés: le mythe des frontières.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C14]
1560 segmentos aliñados: 29802 palabras (inglés) x 29834 palabras (galego) x 31628 palabras (español) x 31184 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 1999. The spell of sport.
O Correo da Unesco, maio de 1999. A febre do deporte. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, abril de 1999. La fiebre del deporte.
Le Courier de l'Unesco, abril de 1999. Sport passion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C15]
2297 segmentos aliñados: 43865 palabras (inglés) x 40919 palabras (galego) x 43826 palabras (español) x 43065 palabras (francés)
The Unesco Courier, xullo-agosto de 2000. Youth's sonic forces.
O Correo da Unesco, agosto-setembro de 2000. Música: a mocidade marca o ritmo. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiros
El Correo de la Unesco, xullo-agosto de 2000. Música: la juventud marca el ritmo.
Le Courier de l'Unesco, xullo-agosto de 2000. Musiques: génération fusion.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C16]
1467 segmentos aliñados: 28432 palabras (inglés) x 26280 palabras (galego) x 28092 palabras (español) x 26638 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2001. Science and creation. The riddle in the skies.
O Correo da Unesco, xuño de 2001. Ciencia e relixión. O enigma da Creación. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, maio de 2001. Ciencia y religión. El enigma de la Creación.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C17]
1437 segmentos aliñados: 28420 palabras (inglés) x 29485 palabras (galego) x 30973 palabras (español) x 29651 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1998. Higher education... and after?.
O Correo da Unesco, outubro de 1998. A educación superior, ¿e despois que?. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1998. La educación superior, ¿y después qué?.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1998. L'enseignement supérieur, et après?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C18]
1428 segmentos aliñados: 29457 palabras (inglés) x 28273 palabras (galego) x 30266 palabras (español) x 30019 palabras (francés)
The Unesco Courier, setembro de 1999. Bioethics the lure of the perfect child.
O Correo da Unesco, outubro de 1999. Bioética: ante a tentación do fillo perfecto. Trad. Xosé María Gómez Clemente
El Correo de la Unesco, setembro de 1999. Bioética: ante la tentación del hijo perfecto.
Le Courier de l'Unesco, setembro de 1999. Bioéthique: la tentation de l'enfant parfait.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C19]
1342 segmentos aliñados: 26647 palabras (inglés) x 26473 palabras (galego) x 28303 palabras (español) x 27857 palabras (francés)
The Unesco Courier, febreiro de 2000. Small media, new voices.
O Correo da Unesco, marzo de 2000. Novas voces da información. Trad. María Dolores Sánchez Palomino
El Correo de la Unesco, febreiro de 2000. Nuevas voces de la información.
Le Courier de l'Unesco, febreiro de 2000. Petits médias, nouvelles voix.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C20]
1493 segmentos aliñados: 29136 palabras (inglés) x 28378 palabras (galego) x 29901 palabras (español) x 29054 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 1999. Who owns science?.
O Correo da Unesco, xuño de 1999. De quen é a ciencia?. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, maio de 1999. ¿Quién posee la ciencia?.
Le Courier de l'Unesco, maio de 1999. À qui profite la science?.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C21]
1448 segmentos aliñados: 28035 palabras (inglés) x 26945 palabras (galego) x 28976 palabras (español) x 28463 palabras (francés)
The Unesco Courier, maio de 2000. Biodiversity: a friend for life.
O Correo da Unesco, xuño de 2000. A biodiversidade, fonte de toda vida. Trad. Ana Isabel Boullón Agrelo
El Correo de la Unesco, maio de 2000. La diversidad, fuente de toda vida.
Le Courier de l'Unesco, maio de 2000. Biodiversité: la vie en partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C22]
1349 segmentos aliñados: 26885 palabras (inglés) x 26258 palabras (galego) x 28127 palabras (español) x 27132 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 2000. Seven writers in a world of wonders.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2001. Sete escritores recrean o patrimonio mundial. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, decembro de 2000. Siete escritores recrean el patrimonio mundial.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 2000. Sept écrivains aux pays des merveilles.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C23]
1537 segmentos aliñados: 29650 palabras (inglés) x 29123 palabras (galego) x 30453 palabras (español) x 29775 palabras (francés)
The Unesco Courier, decembro de 1999. Memory: making peace with a violent past.
O Correo da Unesco, xaneiro de 2000. Despois do horror: a lembranza e o esquecemento. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, decembro de 1999. Después del horror: la memoria y el olvido.
Le Courier de l'Unesco, decembro de 1999. Horreurs d'hier: la mémoire et l'oubli.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C24]
1485 segmentos aliñados: 29232 palabras (inglés) x 28724 palabras (galego) x 30885 palabras (español) x 30037 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 2000. Women's long march to power.
O Correo da Unesco, xullo de 2000. Cidadás ó poder. Trad. Miguel Labarca
El Correo de la Unesco, xuño de 2000. Ciudadanas al poder.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 2000. Aux pouvoirs, citoyennes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C25]
1432 segmentos aliñados: 26822 palabras (inglés) x 26256 palabras (galego) x 28211 palabras (español) x 26368 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2001. Politics and profit. Scholars at risk.
O Correo da Unesco, decembro de 2001. Investigación: a liberdade condicional. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, novembro de 2001. Investigación: la libertad condicional.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2001. Sciences et croyances. Il était une fois la Création.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C26]
1506 segmentos aliñados: 26859 palabras (inglés) x 26169 palabras (galego) x 28123 palabras (español) x 26832 palabras (francés)
The Unesco Courier, abril de 2001. Stop the art thieves!.
O Correo da Unesco, maio de 2001. Saqueo do atrimonio: A toma de consciencia. Trad. Ernesto González Seoane
El Correo de la Unesco, abril de 2001. Saqueo del patrimonio: la toma de conciencia.
Le Courier de l'Unesco, abril de 2001. Contre les pilleurs et les vandales: sauvons nos trésors.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C27]
1327 segmentos aliñados: 26266 palabras (inglés) x 25613 palabras (galego) x 27220 palabras (español) x 25580 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 2000. Education: the last frontier for profit.
O Correo da Unesco, decembro de 2000. ¿Son compatibles a educación e o mercado?. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 2000. ¿Son compatibles la educación y el mercado?.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 2000. Éducation: un marché de 2 000 milliards de dollars.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C28]
1456 segmentos aliñados: 26935 palabras (inglés) x 26150 palabras (galego) x 28117 palabras (español) x 26966 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 2001. Will wars be fought over water, as they have been over oil?.
O Correo da Unesco, novembro de 2001. Auga: ¿Conflicto ou negociación?. Trad. Mercedes Penoucos Castiñeiras
El Correo de la Unesco, outubro de 2001. Agua: ¿Conflicto o negociación?.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 2001. Grands fleuves: du conflit au partage.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C29]
1495 segmentos aliñados: 28834 palabras (inglés) x 27141 palabras (galego) x 29433 palabras (español) x 28668 palabras (francés)
The Unesco Courier, xuño de 1999. The big city or bust: Surviving the South's urban revolution.
O Correo da Unesco, xullo de 1999. Cidades do Sur: A chamada da urbe. Trad. Xulio C. Sousa
El Correo de la Unesco, xuño de 1999. Ciudades del Sur: La llamada de la urbe.
Le Courier de l'Unesco, xuño de 1999. Sud: vivre en ville coûte que coûte.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C30]
1540 segmentos aliñados: 28049 palabras (inglés) x 26475 palabras (galego) x 28681 palabras (español) x 27841 palabras (francés)
The Unesco Courier, xaneiro de 2001. Land, debt, seeds of wrath... The new peasants' revolt.
O Correo da Unesco, febreiro de 2001. Da fame ós OXM: a iniciativa campesiña. Trad. Xesús Riveiro
El Correo de la Unesco, xaneiro de 2001. Del hambre a los OGM: la iniciativa campesina.
Le Courier de l'Unesco, xaneiro de 2001. De la faim aux OGM: les paysans ripostent.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C31]
1545 segmentos aliñados: 27539 palabras (inglés) x 27902 palabras (galego) x 29571 palabras (español) x 26906 palabras (francés)
The Unesco Courier, outubro de 1999. Getting youth through the Aids crisis.
O Correo da Unesco, novembro de 1999. Pola educación da mocidade contra a SIDA. Trad. Carmen Hermida Gulías
El Correo de la Unesco, outubro de 1999. Por la educación de los jóvenes contra el sida.
Le Courier de l'Unesco, outubro de 1999. La montée du sida: alertez les jeunes!.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.

[C32]
1498 segmentos aliñados: 28046 palabras (inglés) x 27697 palabras (galego) x 30357 palabras (español) x 27116 palabras (francés)
The Unesco Courier, novembro de 1999. Making the leap to a rule of law.
O Correo da Unesco, decembro de 1999. Países en transición: en nome da lei. Trad. Valentín Arias
El Correo de la Unesco, novembro de 1999. Países en transición: en nombre de la ley.
Le Courier de l'Unesco, novembro de 1999. Pays en transition: la loi en marche.
Responsábel do aliñamento: Eva Díaz Rodríguez.


5. Corpus BIBLOGAL de textos bíblicos galego-inglés

1.416.822 palabras, 31.279 unidades de tradución: 656.998 palabras (galego) x 759.824 palabras (inglés)

  • Galego: A Biblia, Editorial SEPT, 1989 (Antigo Testamento).
    A Biblia / Novo Testamento. Editorial SEPT, 2015.
  • Inglés: World English Bible with Deuterocanon (WEB), 2000.

[XEN]
1533 unidades de tradución: 25220 palabras (latín) x 29269 palabras (galego) x 36238 palabras (portugués do Brasil) x 30819 palabras (portugués de Portugal) x 35692 palabras (catalán) x 34698 palabras (francés) x 33161 palabras (italiano) x 35108 palabras (español) x 35795 palabras (inglés) x 33813 palabras (alemán) x 24286 palabras (éuscaro) x 1537 palabras (chinés simplificado) x 1711 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xénese
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EXO]
1213 unidades de tradución: 20062 palabras (latín) x 24450 palabras (galego) x 29380 palabras (portugués do Brasil) x 25629 palabras (portugués de Portugal) x 28906 palabras (catalán) x 27691 palabras (francés) x 27182 palabras (italiano) x 28410 palabras (español) x 30784 palabras (inglés) x 27284 palabras (alemán) x 18945 palabras (éuscaro) x 1214 palabras (chinés simplificado) x 1326 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Éxodo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LEV]
859 unidades de tradución: 13777 palabras (latín) x 19435 palabras (galego) x 21870 palabras (portugués do Brasil) x 18850 palabras (portugués de Portugal) x 21020 palabras (catalán) x 20541 palabras (francés) x 20179 palabras (italiano) x 20462 palabras (español) x 23359 palabras (inglés) x 20586 palabras (alemán) x 13835 palabras (éuscaro) x 860 palabras (chinés simplificado) x 910 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Levítico
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NUM]
1288 unidades de tradución: 19313 palabras (latín) x 26828 palabras (galego) x 29267 palabras (portugués do Brasil) x 25823 palabras (portugués de Portugal) x 28737 palabras (catalán) x 28024 palabras (francés) x 27166 palabras (italiano) x 28413 palabras (español) x 31247 palabras (inglés) x 27170 palabras (alemán) x 17098 palabras (éuscaro) x 1304 palabras (chinés simplificado) x 1314 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Números
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DEU]
959 unidades de tradución: 18502 palabras (latín) x 26062 palabras (galego) x 26418 palabras (portugués do Brasil) x 23014 palabras (portugués de Portugal) x 25938 palabras (catalán) x 26028 palabras (francés) x 24399 palabras (italiano) x 24379 palabras (español) x 27608 palabras (inglés) x 25307 palabras (alemán) x 17184 palabras (éuscaro) x 965 palabras (chinés simplificado) x 1300 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Deuteronomio
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOS]
658 unidades de tradución: 12137 palabras (latín) x 15550 palabras (galego) x 17216 palabras (portugués do Brasil) x 15122 palabras (portugués de Portugal) x 16870 palabras (catalán) x 16618 palabras (francés) x 15568 palabras (italiano) x 16931 palabras (español) x 17651 palabras (inglés) x 16164 palabras (alemán) x 11345 palabras (éuscaro) x 660 palabras (chinés simplificado) x 727 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xosué
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUI]
618 unidades de tradución: 12625 palabras (latín) x 16274 palabras (galego) x 18171 palabras (portugués do Brasil) x 14822 palabras (portugués de Portugal) x 17374 palabras (catalán) x 16982 palabras (francés) x 15820 palabras (italiano) x 17163 palabras (español) x 18137 palabras (inglés) x 16911 palabras (alemán) x 12038 palabras (éuscaro) x 619 palabras (chinés simplificado) x 657 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xuíces
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[RUT]
85 unidades de tradución: 1784 palabras (latín) x 2168 palabras (galego) x 2540 palabras (portugués do Brasil) x 2181 palabras (portugués de Portugal) x 2324 palabras (catalán) x 2292 palabras (francés) x 2152 palabras (italiano) x 2298 palabras (español) x 2452 palabras (inglés) x 2331 palabras (alemán) x 1688 palabras (éuscaro) x 85 palabras (chinés simplificado) x 88 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Rut
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1SM]
811 unidades de tradución: 18097 palabras (latín) x 19743 palabras (galego) x 24309 palabras (portugués do Brasil) x 19974 palabras (portugués de Portugal) x 23030 palabras (catalán) x 21932 palabras (francés) x 21293 palabras (italiano) x 22858 palabras (español) x 23874 palabras (inglés) x 22186 palabras (alemán) x 16650 palabras (éuscaro) x 814 palabras (chinés simplificado) x 898 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, I Samuel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2SM]
695 unidades de tradución: 14512 palabras (latín) x 16369 palabras (galego) x 20110 palabras (portugués do Brasil) x 16855 palabras (portugués de Portugal) x 19131 palabras (catalán) x 18569 palabras (francés) x 17549 palabras (italiano) x 18892 palabras (español) x 19757 palabras (inglés) x 18572 palabras (alemán) x 13402 palabras (éuscaro) x 696 palabras (chinés simplificado) x 750 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, II Samuel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1RE]
816 unidades de tradución: 17216 palabras (latín) x 19546 palabras (galego) x 23682 palabras (portugués do Brasil) x 19826 palabras (portugués de Portugal) x 22613 palabras (catalán) x 22129 palabras (francés) x 20580 palabras (italiano) x 22525 palabras (español) x 23375 palabras (inglés) x 21755 palabras (alemán) x 15978 palabras (éuscaro) x 816 palabras (chinés simplificado) x 878 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, I Reis
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2RE]
719 unidades de tradución: 15965 palabras (latín) x 18744 palabras (galego) x 22060 palabras (portugués do Brasil) x 19116 palabras (portugués de Portugal) x 21618 palabras (catalán) x 20956 palabras (francés) x 19345 palabras (italiano) x 21377 palabras (español) x 22482 palabras (inglés) x 20955 palabras (alemán) x 15219 palabras (éuscaro) x 719 palabras (chinés simplificado) x 758 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, II Reis
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CR]
942 unidades de tradución: 14347 palabras (latín) x 16690 palabras (galego) x 20114 palabras (portugués do Brasil) x 17218 palabras (portugués de Portugal) x 18544 palabras (catalán) x 17940 palabras (francés) x 16806 palabras (italiano) x 18322 palabras (español) x 19781 palabras (inglés) x 17237 palabras (alemán) x 13347 palabras (éuscaro) x 945 palabras (chinés simplificado) x 1055 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, I Crónicas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CR]
822 unidades de tradución: 17939 palabras (latín) x 19529 palabras (galego) x 26636 palabras (portugués do Brasil) x 21814 palabras (portugués de Portugal) x 24760 palabras (catalán) x 23404 palabras (francés) x 21772 palabras (italiano) x 23904 palabras (español) x 25064 palabras (inglés) x 23326 palabras (alemán) x 17010 palabras (éuscaro) x 823 palabras (chinés simplificado) x 994 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, II Crónicas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESD]
280 unidades de tradución: 5104 palabras (latín) x 6043 palabras (galego) x 6929 palabras (portugués do Brasil) x 6039 palabras (portugués de Portugal) x 6504 palabras (catalán) x 6547 palabras (francés) x 6046 palabras (italiano) x 6693 palabras (español) x 7180 palabras (inglés) x 6225 palabras (alemán) x 4239 palabras (éuscaro) x 280 palabras (chinés simplificado) x 374 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Esdras
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NEH]
406 unidades de tradución: 7357 palabras (latín) x 8723 palabras (galego) x 10615 palabras (portugués do Brasil) x 8843 palabras (portugués de Portugal) x 9826 palabras (catalán) x 9495 palabras (francés) x 8961 palabras (italiano) x 9450 palabras (español) x 10112 palabras (inglés) x 8862 palabras (alemán) x 6455 palabras (éuscaro) x 405 palabras (chinés simplificado) x 477 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Nehemías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ESR]
167 unidades de tradución: 3990 palabras (latín) x 4957 palabras (galego) x 5977 palabras (portugués do Brasil) x 4567 palabras (portugués de Portugal) x 5475 palabras (catalán) x 5305 palabras (francés) x 5139 palabras (italiano) x 5326 palabras (español) x 5402 palabras (inglés) x 5082 palabras (alemán) x 3701 palabras (éuscaro) x 165 palabras (chinés simplificado) x 167 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Ester (texto hebreo)
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOB]
1070 unidades de tradución: 12527 palabras (latín) x 15262 palabras (galego) x 19572 palabras (portugués do Brasil) x 15588 palabras (portugués de Portugal) x 16582 palabras (catalán) x 15582 palabras (francés) x 15877 palabras (italiano) x 16140 palabras (español) x 17669 palabras (inglés) x 16670 palabras (alemán) x 11732 palabras (éuscaro) x 1066 palabras (chinés simplificado) x 1192 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xob
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SLM]
2461 unidades de tradución: 29651 palabras (latín) x 33193 palabras (galego) x 39751 palabras (portugués do Brasil) x 35751 palabras (portugués de Portugal) x 38257 palabras (catalán) x 40168 palabras (francés) x 35970 palabras (italiano) x 38195 palabras (español) x 41395 palabras (inglés) x 37786 palabras (alemán) x 26217 palabras (éuscaro) x 2452 palabras (chinés simplificado) x 2816 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Salmos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[PRV]
915 unidades de tradución: 9904 palabras (latín) x 12676 palabras (galego) x 15137 palabras (portugués do Brasil) x 12795 palabras (portugués de Portugal) x 13555 palabras (catalán) x 14792 palabras (francés) x 13225 palabras (italiano) x 13887 palabras (español) x 14467 palabras (inglés) x 13404 palabras (alemán) x 9298 palabras (éuscaro) x 917 palabras (chinés simplificado) x 920 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Proverbios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ECL]
222 unidades de tradución: 3795 palabras (latín) x 4878 palabras (galego) x 6000 palabras (portugués do Brasil) x 4949 palabras (portugués de Portugal) x 5294 palabras (catalán) x 5550 palabras (francés) x 4982 palabras (italiano) x 5238 palabras (español) x 5503 palabras (inglés) x 4866 palabras (alemán) x 3671 palabras (éuscaro) x 221 palabras (chinés simplificado) x 265 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Eclesiastés
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[CNT]
117 unidades de tradución: 1783 palabras (latín) x 2285 palabras (galego) x 2746 palabras (portugués do Brasil) x 2300 palabras (portugués de Portugal) x 2562 palabras (catalán) x 2599 palabras (francés) x 2436 palabras (italiano) x 2410 palabras (español) x 2568 palabras (inglés) x 2348 palabras (alemán) x 1632 palabras (éuscaro) x 117 palabras (chinés simplificado) x 117 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Cantar dos Cantares
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ISA]
1292 unidades de tradución: 24572 palabras (latín) x 31400 palabras (galego) x 36875 palabras (portugués do Brasil) x 31464 palabras (portugués de Portugal) x 32887 palabras (catalán) x 33398 palabras (francés) x 30833 palabras (italiano) x 31884 palabras (español) x 35506 palabras (inglés) x 32622 palabras (alemán) x 23555 palabras (éuscaro) x 1290 palabras (chinés simplificado) x 1394 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Isaías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XER]
1364 unidades de tradución: 29505 palabras (latín) x 37805 palabras (galego) x 41402 palabras (portugués do Brasil) x 35085 palabras (portugués de Portugal) x 38389 palabras (catalán) x 38319 palabras (francés) x 35705 palabras (italiano) x 37269 palabras (español) x 41635 palabras (inglés) x 37432 palabras (alemán) x 25941 palabras (éuscaro) x 1367 palabras (chinés simplificado) x 1477 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xeremías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LAM]
154 unidades de tradución: 2386 palabras (latín) x 920 palabras (galego) x 3752 palabras (portugués do Brasil) x 2724 palabras (portugués de Portugal) x 3171 palabras (catalán) x 3231 palabras (francés) x 3057 palabras (italiano) x 2946 palabras (español) x 3368 palabras (inglés) x 3117 palabras (alemán) x 2222 palabras (éuscaro) x 154 palabras (chinés simplificado) x 155 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Lamentacións
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EZE]
1273 unidades de tradución: 26803 palabras (latín) x 34879 palabras (galego) x 41166 palabras (portugués do Brasil) x 32204 palabras (portugués de Portugal) x 34920 palabras (catalán) x 34893 palabras (francés) x 31622 palabras (italiano) x 34294 palabras (español) x 38482 palabras (inglés) x 33721 palabras (alemán) x 23067 palabras (éuscaro) x 1276 palabras (chinés simplificado) x 1309 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Ezequiel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[DAN]
531 unidades de tradución: 10696 palabras (latín) x 12214 palabras (galego) x 12647 palabras (portugués do Brasil) x 12983 palabras (portugués de Portugal) x 11047 palabras (catalán) x 11056 palabras (francés) x 13320 palabras (italiano) x 10758 palabras (español) x 11604 palabras (inglés) x 10390 palabras (alemán) x 7659 palabras (éuscaro) x 531 palabras (chinés simplificado) x 588 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Daniel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[OSE]
197 unidades de tradución: 3485 palabras (latín) x 4504 palabras (galego) x 5706 palabras (portugués do Brasil) x 4353 palabras (portugués de Portugal) x 4710 palabras (catalán) x 4651 palabras (francés) x 4334 palabras (italiano) x 4369 palabras (español) x 5021 palabras (inglés) x 4758 palabras (alemán) x 3545 palabras (éuscaro) x 196 palabras (chinés simplificado) x 226 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Oseas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOE]
73 unidades de tradución: 1356 palabras (latín) x 1833 palabras (galego) x 2019 palabras (portugués do Brasil) x 1638 palabras (portugués de Portugal) x 1831 palabras (catalán) x 1782 palabras (francés) x 1727 palabras (italiano) x 1703 palabras (español) x 1917 palabras (inglés) x 1775 palabras (alemán) x 1211 palabras (éuscaro) x 73 palabras (chinés simplificado) x 85 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xoel
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AMO]
146 unidades de tradución: 2773 palabras (latín) x 3465 palabras (galego) x 4328 palabras (portugués do Brasil) x 3559 palabras (portugués de Portugal) x 3703 palabras (catalán) x 3747 palabras (francés) x 3523 palabras (italiano) x 3602 palabras (español) x 4043 palabras (inglés) x 3760 palabras (alemán) x 2773 palabras (éuscaro) x 146 palabras (chinés simplificado) x 156 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Amós
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ABD]
21 unidades de tradución: 425 palabras (latín) x 575 palabras (galego) x 661 palabras (portugués do Brasil) x 545 palabras (portugués de Portugal) x 566 palabras (catalán) x 564 palabras (francés) x 539 palabras (italiano) x 551 palabras (español) x 617 palabras (inglés) x 574 palabras (alemán) x 394 palabras (éuscaro) x 21 palabras (chinés simplificado) x 21 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Abdías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XON]
48 unidades de tradución: 962 palabras (latín) x 1137 palabras (galego) x 1384 palabras (portugués do Brasil) x 1156 palabras (portugués de Portugal) x 1277 palabras (catalán) x 1196 palabras (francés) x 1144 palabras (italiano) x 1172 palabras (español) x 1265 palabras (inglés) x 1165 palabras (alemán) x 861 palabras (éuscaro) x 48 palabras (chinés simplificado) x 59 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Xonás
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MIQ]
105 unidades de tradución: 2071 palabras (latín) x 2678 palabras (galego) x 3207 palabras (portugués do Brasil) x 2598 palabras (portugués de Portugal) x 2709 palabras (catalán) x 2758 palabras (francés) x 2619 palabras (italiano) x 2600 palabras (español) x 2979 palabras (inglés) x 2675 palabras (alemán) x 1983 palabras (éuscaro) x 105 palabras (chinés simplificado) x 115 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Miqueas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[NAH]
47 unidades de tradución: 849 palabras (latín) x 1133 palabras (galego) x 1302 palabras (portugués do Brasil) x 1063 palabras (portugués de Portugal) x 1121 palabras (catalán) x 1090 palabras (francés) x 1016 palabras (italiano) x 1061 palabras (español) x 1194 palabras (inglés) x 1160 palabras (alemán) x 836 palabras (éuscaro) x 47 palabras (chinés simplificado) x 48 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Nahum
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HAB]
56 unidades de tradución: 1008 palabras (latín) x 1290 palabras (galego) x 1543 palabras (portugués do Brasil) x 1245 palabras (portugués de Portugal) x 1343 palabras (catalán) x 1411 palabras (francés) x 1233 palabras (italiano) x 1310 palabras (español) x 1372 palabras (inglés) x 1337 palabras (alemán) x 932 palabras (éuscaro) x 56 palabras (chinés simplificado) x 58 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Habacuc
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SOF]
53 unidades de tradución: 1064 palabras (latín) x 1438 palabras (galego) x 1659 palabras (portugués do Brasil) x 1342 palabras (portugués de Portugal) x 1372 palabras (catalán) x 1445 palabras (francés) x 1339 palabras (italiano) x 1382 palabras (español) x 1549 palabras (inglés) x 1399 palabras (alemán) x 1049 palabras (éuscaro) x 52 palabras (chinés simplificado) x 57 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Sofonías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[AXE]
38 unidades de tradución: 793 palabras (latín) x 987 palabras (galego) x 1128 palabras (portugués do Brasil) x 999 palabras (portugués de Portugal) x 975 palabras (catalán) x 994 palabras (francés) x 988 palabras (italiano) x 1000 palabras (español) x 1032 palabras (inglés) x 961 palabras (alemán) x 730 palabras (éuscaro) x 38 palabras (chinés simplificado) x 41 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Axeo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ZAC]
211 unidades de tradución: 4366 palabras (latín) x 5461 palabras (galego) x 6029 palabras (portugués do Brasil) x 5150 palabras (portugués de Portugal) x 5610 palabras (catalán) x 5506 palabras (francés) x 5139 palabras (italiano) x 5541 palabras (español) x 6036 palabras (inglés) x 5537 palabras (alemán) x 3867 palabras (éuscaro) x 211 palabras (chinés simplificado) x 222 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Zacarías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MAL]
55 unidades de tradución: 1220 palabras (latín) x 1630 palabras (galego) x 1882 palabras (portugués do Brasil) x 1621 palabras (portugués de Portugal) x 1680 palabras (catalán) x 1644 palabras (francés) x 1569 palabras (italiano) x 1605 palabras (español) x 1687 palabras (inglés) x 1616 palabras (alemán) x 1290 palabras (éuscaro) x 55 palabras (chinés simplificado) x 67 palabras (chinés tradicional)
Antigo Testamento, Malaquías
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MTU]
1071 unidades de tradución: 16438 palabras (latín) x 19308 palabras (galego) x 22325 palabras (portugués do Brasil) x 20632 palabras (portugués de Portugal) x 21688 palabras (catalán) x 22151 palabras (francés) x 20306 palabras (italiano) x 21175 palabras (español) x 22859 palabras (inglés) x 22121 palabras (alemán) x 16069 palabras (éuscaro) x 1071 palabras (chinés simplificado) x 1125 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Mateu
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[MRC]
678 unidades de tradución: 10285 palabras (latín) x 11827 palabras (galego) x 14586 palabras (portugués do Brasil) x 12999 palabras (portugués de Portugal) x 13561 palabras (catalán) x 13874 palabras (francés) x 12484 palabras (italiano) x 13300 palabras (español) x 14341 palabras (inglés) x 14008 palabras (alemán) x 10111 palabras (éuscaro) x 678 palabras (chinés simplificado) x 731 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Marcos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[LUC]
1151 unidades de tradución: 18004 palabras (latín) x 20541 palabras (galego) x 25536 palabras (portugués do Brasil) x 21747 palabras (portugués de Portugal) x 23170 palabras (catalán) x 23935 palabras (francés) x 21776 palabras (italiano) x 22838 palabras (español) x 24553 palabras (inglés) x 24120 palabras (alemán) x 17339 palabras (éuscaro) x 1151 palabras (chinés simplificado) x 1277 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Lucas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XOA]
879 unidades de tradución: 14010 palabras (latín) x 15979 palabras (galego) x 18140 palabras (portugués do Brasil) x 16672 palabras (portugués de Portugal) x 17742 palabras (catalán) x 18272 palabras (francés) x 16964 palabras (italiano) x 17329 palabras (español) x 18620 palabras (inglés) x 17995 palabras (alemán) x 13759 palabras (éuscaro) x 878 palabras (chinés simplificado) x 960 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Evanxeo segundo San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FEI]
1007 unidades de tradución: 16577 palabras (latín) x 19548 palabras (galego) x 24030 palabras (portugués do Brasil) x 21208 palabras (portugués de Portugal) x 22309 palabras (catalán) x 22608 palabras (francés) x 21192 palabras (italiano) x 21862 palabras (español) x 23211 palabras (inglés) x 22578 palabras (alemán) x 16946 palabras (éuscaro) x 1009 palabras (chinés simplificado) x 1169 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Feitos dos Apóstolos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[ROM]
433 unidades de tradución: 6510 palabras (latín) x 8870 palabras (galego) x 9822 palabras (portugués do Brasil) x 8992 palabras (portugués de Portugal) x 9778 palabras (catalán) x 9581 palabras (francés) x 8916 palabras (italiano) x 9027 palabras (español) x 9427 palabras (inglés) x 8979 palabras (alemán) x 7236 palabras (éuscaro) x 433 palabras (chinés simplificado) x 600 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Romanos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1CO]
437 unidades de tradución: 6386 palabras (latín) x 8794 palabras (galego) x 9763 palabras (portugués do Brasil) x 8917 palabras (portugués de Portugal) x 9337 palabras (catalán) x 9410 palabras (francés) x 8660 palabras (italiano) x 8659 palabras (español) x 9334 palabras (inglés) x 8810 palabras (alemán) x 7178 palabras (éuscaro) x 437 palabras (chinés simplificado) x 542 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta aos Corintios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2CO]
257 unidades de tradución: 4274 palabras (latín) x 5489 palabras (galego) x 6307 palabras (portugués do Brasil) x 5832 palabras (portugués de Portugal) x 6274 palabras (catalán) x 6333 palabras (francés) x 5630 palabras (italiano) x 5605 palabras (español) x 6042 palabras (inglés) x 5773 palabras (alemán) x 4694 palabras (éuscaro) x 257 palabras (chinés simplificado) x 333 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta aos Corintios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[GLT]
149 unidades de tradución: 2110 palabras (latín) x 2965 palabras (galego) x 3273 palabras (portugués do Brasil) x 2976 palabras (portugués de Portugal) x 3150 palabras (catalán) x 3138 palabras (francés) x 2895 palabras (italiano) x 2926 palabras (español) x 3112 palabras (inglés) x 2946 palabras (alemán) x 2401 palabras (éuscaro) x 149 palabras (chinés simplificado) x 182 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Gálatas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[EFE]
155 unidades de tradución: 2136 palabras (latín) x 2705 palabras (galego) x 3084 palabras (portugués do Brasil) x 2835 palabras (portugués de Portugal) x 3055 palabras (catalán) x 3067 palabras (francés) x 2822 palabras (italiano) x 2942 palabras (español) x 3085 palabras (inglés) x 2887 palabras (alemán) x 2225 palabras (éuscaro) x 156 palabras (chinés simplificado) x 194 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Efesios
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FLP]
104 unidades de tradución: 1556 palabras (latín) x 2112 palabras (galego) x 2288 palabras (portugués do Brasil) x 2036 palabras (portugués de Portugal) x 2290 palabras (catalán) x 2242 palabras (francés) x 2010 palabras (italiano) x 2080 palabras (español) x 2217 palabras (inglés) x 2062 palabras (alemán) x 1656 palabras (éuscaro) x 104 palabras (chinés simplificado) x 127 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Filipenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[COL]
95 unidades de tradución: 1442 palabras (latín) x 1890 palabras (galego) x 2099 palabras (portugués do Brasil) x 1841 palabras (portugués de Portugal) x 1967 palabras (catalán) x 2080 palabras (francés) x 1881 palabras (italiano) x 1936 palabras (español) x 1985 palabras (inglés) x 1911 palabras (alemán) x 1497 palabras (éuscaro) x 96 palabras (chinés simplificado) x 120 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Colosenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TE]
89 unidades de tradución: 1392 palabras (latín) x 1709 palabras (galego) x 2013 palabras (portugués do Brasil) x 1720 palabras (portugués de Portugal) x 1913 palabras (catalán) x 1947 palabras (francés) x 1767 palabras (italiano) x 1769 palabras (español) x 1828 palabras (inglés) x 1762 palabras (alemán) x 1438 palabras (éuscaro) x 89 palabras (chinés simplificado) x 128 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta aos Tesalonicenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TE]
47 unidades de tradución: 743 palabras (latín) x 972 palabras (galego) x 1074 palabras (portugués do Brasil) x 1017 palabras (portugués de Portugal) x 1078 palabras (catalán) x 1067 palabras (francés) x 947 palabras (italiano) x 986 palabras (español) x 1036 palabras (inglés) x 973 palabras (alemán) x 786 palabras (éuscaro) x 47 palabras (chinés simplificado) x 63 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta aos Tesalonicenses
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1TI]
113 unidades de tradución: 1575 palabras (latín) x 2139 palabras (galego) x 2450 palabras (portugués do Brasil) x 2188 palabras (portugués de Portugal) x 2438 palabras (catalán) x 2369 palabras (francés) x 2250 palabras (italiano) x 2173 palabras (español) x 2262 palabras (inglés) x 2104 palabras (alemán) x 1774 palabras (éuscaro) x 113 palabras (chinés simplificado) x 138 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta a Timoteo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2TI]
83 unidades de tradución: 1154 palabras (latín) x 1517 palabras (galego) x 1697 palabras (portugués do Brasil) x 1567 palabras (portugués de Portugal) x 1733 palabras (catalán) x 1653 palabras (francés) x 1606 palabras (italiano) x 1545 palabras (español) x 1601 palabras (inglés) x 1547 palabras (alemán) x 1290 palabras (éuscaro) x 83 palabras (chinés simplificado) x 99 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta a Timoteo
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[TIT]
46 unidades de tradución: 652 palabras (latín) x 847 palabras (galego) x 1026 palabras (portugués do Brasil) x 933 palabras (portugués de Portugal) x 1018 palabras (catalán) x 955 palabras (francés) x 883 palabras (italiano) x 884 palabras (español) x 903 palabras (inglés) x 870 palabras (alemán) x 736 palabras (éuscaro) x 46 palabras (chinés simplificado) x 59 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta a Tito
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[FIL]
25 unidades de tradución: 317 palabras (latín) x 431 palabras (galego) x 472 palabras (portugués do Brasil) x 433 palabras (portugués de Portugal) x 460 palabras (catalán) x 446 palabras (francés) x 413 palabras (italiano) x 402 palabras (español) x 442 palabras (inglés) x 413 palabras (alemán) x 330 palabras (éuscaro) x 25 palabras (chinés simplificado) x 27 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta a Filemón
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[HEB]
303 unidades de tradución: 4580 palabras (latín) x 6949 palabras (galego) x 7159 palabras (portugués do Brasil) x 6763 palabras (portugués de Portugal) x 7044 palabras (catalán) x 6924 palabras (francés) x 6537 palabras (italiano) x 6496 palabras (español) x 6789 palabras (inglés) x 6333 palabras (alemán) x 5224 palabras (éuscaro) x 303 palabras (chinés simplificado) x 390 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta aos Hebreos
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[SGO]
108 unidades de tradución: 1632 palabras (latín) x 2201 palabras (galego) x 2426 palabras (portugués do Brasil) x 2190 palabras (portugués de Portugal) x 2290 palabras (catalán) x 2365 palabras (francés) x 2140 palabras (italiano) x 2185 palabras (español) x 2261 palabras (inglés) x 2206 palabras (alemán) x 1820 palabras (éuscaro) x 108 palabras (chinés simplificado) x 126 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta de Santiago
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1PE]
105 unidades de tradución: 1624 palabras (latín) x 2411 palabras (galego) x 2534 palabras (portugués do Brasil) x 2361 palabras (portugués de Portugal) x 2418 palabras (catalán) x 2446 palabras (francés) x 2224 palabras (italiano) x 2298 palabras (español) x 2415 palabras (inglés) x 2229 palabras (alemán) x 1843 palabras (éuscaro) x 105 palabras (chinés simplificado) x 146 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta de San Pedro
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2PE]
61 unidades de tradución: 1033 palabras (latín) x 1506 palabras (galego) x 1576 palabras (portugués do Brasil) x 1445 palabras (portugués de Portugal) x 1601 palabras (catalán) x 1570 palabras (francés) x 1445 palabras (italiano) x 1474 palabras (español) x 1514 palabras (inglés) x 1452 palabras (alemán) x 1169 palabras (éuscaro) x 61 palabras (chinés simplificado) x 69 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta de San Pedro
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[1XN]
105 unidades de tradución: 1854 palabras (latín) x 2466 palabras (galego) x 2472 palabras (portugués do Brasil) x 2317 palabras (portugués de Portugal) x 2548 palabras (catalán) x 2533 palabras (francés) x 2302 palabras (italiano) x 2398 palabras (español) x 2463 palabras (inglés) x 2391 palabras (alemán) x 1818 palabras (éuscaro) x 105 palabras (chinés simplificado) x 184 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, I Carta de San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[2XN]
13 unidades de tradución: 218 palabras (latín) x 287 palabras (galego) x 304 palabras (portugués do Brasil) x 263 palabras (portugués de Portugal) x 303 palabras (catalán) x 317 palabras (francés) x 262 palabras (italiano) x 287 palabras (español) x 298 palabras (inglés) x 282 palabras (alemán) x 231 palabras (éuscaro) x 13 palabras (chinés simplificado) x 15 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, II Carta de San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[3XN]
15 unidades de tradución: 212 palabras (latín) x 284 palabras (galego) x 335 palabras (portugués do Brasil) x 280 palabras (portugués de Portugal) x 305 palabras (catalán) x 309 palabras (francés) x 278 palabras (italiano) x 296 palabras (español) x 295 palabras (inglés) x 291 palabras (alemán) x 261 palabras (éuscaro) x 15 palabras (chinés simplificado) x 18 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, III Carta de San Xoán
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[XUD]
25 unidades de tradución: 420 palabras (latín) x 596 palabras (galego) x 671 palabras (portugués do Brasil) x 617 palabras (portugués de Portugal) x 593 palabras (catalán) x 613 palabras (francés) x 584 palabras (italiano) x 575 palabras (español) x 603 palabras (inglés) x 572 palabras (alemán) x 489 palabras (éuscaro) x 25 palabras (chinés simplificado) x 29 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, Carta de San Xudas
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.

[APO]
405 unidades de tradución: 8348 palabras (latín) x 10632 palabras (galego) x 11520 palabras (portugués do Brasil) x 10448 palabras (portugués de Portugal) x 11208 palabras (catalán) x 11497 palabras (francés) x 10306 palabras (italiano) x 11250 palabras (español) x 11359 palabras (inglés) x 10825 palabras (alemán) x 7838 palabras (éuscaro) x 405 palabras (chinés simplificado) x 507 palabras (chinés tradicional)
Novo Testamento, A Apocalipse
Versión en latín, galego, portugués do Brasil, portugués de Portugal, catalán, francés, italiano, español, inglés, alemán, éuscaro, chinés simplificado e chinés tradicional.
Responsábel do aliñamento: Xavier Gómez Guinovart.